Figyeljetek Ránk!

schildtamas2A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 című civil (alternatív) jelentést és az ehhez készült kiegészítő kötetet február 21-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában, gyermekjogi szakértők és a kötet készítői mutatták be. A kiadványok az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény magyarországi alkalmazását és a gyermekjogok helyzetét mutatják be a 2006 és 2012 közötti időszakban. 

Magyarországon nincs olyan civil szövetség, formalizált együttműködés, amely rendszeresen segíthetné a gyermeki jogok megismertetését, a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazását, illetve ennek monitorozását. A civil (alternatív) jelentés első alkalommal készült szakemberek, civil szervezetek széles körű összefogásával, egyeztetése alapján. E jelentés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben kialakuljon egy olyan ernyőszervezet, amely a közös, gyermekjogi megközelítés alapján képes lesz a civil szervezetek, szakemberek erőit egyesíteni, megsokszorozni.

 

A kötetben a jogszabályi változtatásokon túl a szerzők kiemelten foglalkoznak a köznevelési törvény módosításának értelmében 2013 januárjától állami felügyelet alá került oktatási intézményekkel, a járási rendszerrel, valamint az összesen 119 gyermekvédelmi szakellátási intézményt és 328 nevelőszülőt érintő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények központosításának problémájával is. Kutatások, vizsgálatok, média érdeklődést felkeltő esetek alapján mutatják be a jelenlegi helyzetet, és bizonyítják, hogy sem a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretek, sem azok gyakorlása vagy megsértése nem vonja magára a közvélemény, a szülők, szakemberek , sőt a gyerekek figyelmét sem.

 

A jelentés egyértelműen rávilágított, hogy hasonlóan az Eurobarometer 2008-as és 2009-es felméréséhez, az európai uniós országok közül a magyar fiatalok ismerik a legkevésbé a jogaikat, és ami még szomorúbb tendencia köreikben, hogy a rossz viselkedésükért, jogaik megsértéséért vagy nem teljesüléséért kizárólag önmagukat hibáztatják. Egy speciális gyerekcsoport tagjai szerint, amennyiben kötelességeiket nem teljesítik, jogaik sem lehetnek, mert „nem érdemlik meg” azokat.

 

A jelentés tendenciaként jellemezte a folyamatot, miszerint a gyermeki jogok megismertetése és gyakorlati alkalmazása a tények és tapasztalatok alapján nem volt és ma sem prioritás a kormányzatok számára. További hiányosságként fogalmazták meg, hogy hiányzik a rendszerszintű, átfogó megközelítés, nem gyermeki jogi alapú a gyerekek megközelítése, és ebből adódóan az ismeretek átadása sem része a gyerekekkel foglalkozó szakemberek képzésének.

 

Ezt a hiányosságot felismerve a jelentés magyar és angol nyelvű változata mellett egy olyan háttérkötet is készült, mely a magyarországi szakemberek, egyetemi, főiskolai hallgatók, érdeklődő olvasók számára részletesebben és jóval nagyobb terjedelemben teszi lehetővé a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásának megismerését.

 

A jelentés innen letölthető: pdfFigyeljetek ránk!4.15 MB

 

A jelentést kiegészíti egy videó összeállítás a 2006-2012-es évek legfontosabb gyermekjogi eseményeiről.

 

A jelentés elkészítése az Open Society Institute (OSI), a Holland Nagykövetség és az MDAC támogatásával valósult meg.

 

foto: Schild Tamás