Összefoglaló kiadvány a helyettes szülői szolgáltatás módszertanáról

familyA helyettes szülők bevonása a gyermekek krízishelyzeteinek kezelésébe, a hazai gyermekvédelem egyik legújabb, alig egy évtizedes múltra visszatekintő eszköze. A helyettes szülők azt vállalják, hogy ideiglenes jelleggel, általában a gondok megoldódásáig befogadják, ellátják, és nevelik a szolgáltatást kérő, nehéz helyzetbe került családok gyermekeit. Az ellátást a vérszerinti szülők, illetve a gyermekek törvényes képviselőinek igénybejelentése alapján a települési önkormányzatok nyújtják.

Hiánypótló munkájukban a kiadvány készítői rendszerezték a helyettes szülői ellátás hazai igénybevételei során összegyűlt ismereteket, és megfogalmazták az új szolgáltatás szakmai alapelveit.

 

A 60 oldalas módszertani kézikönyvet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Főosztályának megbízásából Papp Krisztina és Sidlovics Ferenc állította össze.

 

A kézikönyvet a kiadó kinyomtatott formában, ingyenesen bocsájtja az engedélyező szervek, hatóságok, valamint az adott szakterületek intézményei, szolgáltatói rendelkezésre. A kiadvány tartalma ingyenesen letölthető a www.szociálisportal.hu weboldalról is.

 

A Szociális Füzetek kiadványsorozatot az NRSZH a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.4.2-08/1-2009-0001 számú, „Központi Szociális Információs Fejlesztések” című kiemelt projektjének keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában jelenteti meg.

 

A szakmai szabályok kiadását támogató „Központi szociális információs fejlesztések” projektben más jelentős ágazati beruházások is forráshoz jutottak. Az Új Széchenyi Terv támogatásával valósult meg a szociális szolgáltatások nagy részének naprakész nyilvántartását, ellenőrzését és tervezhetőségét biztosító, tavaly március óta üzemelő Igénybevevői Nyilvántartás, és ugyanennek a projektnek köszönhetően jött létre és bővül folyamatosan a szociális szakmát nélkülözhetetlen információkkal ellátó Szociális Ágazati Portál (www.szocialisportal.hu) is.

 

foto:sxc.hu