Biztos kezdet - bizonytalan folytatás?

biztoskezdetTelepülési önkormányzatok és civil szervezetek várják – eddig hiába -, hogy a deklarált elköteleződéseknek, határozatoknak, rendeleteknek, törvényeknek megfelelően megszülessen a Biztos Kezdet Gyerekházak hazai forrásokból történő finanszírozására vonatkozó kormányzati döntés.

A 2012-es költségvetési törvény március 15-i határidőt írt elő a döntéshozóknak a rendelet megalkotására. A különböző pályázati forrásokból létrehozott és működtetett Biztos Kezdet gyerekházak finanszírozása hónapok óta megoldatlan. Mivel ezek a szolgáltatások kifejezetten a leghátrányosabb településeken jöttek létre és működnek, arra nem lehet számítani, hogy a fenntartó önkormányzatok, illetve civil szervezetek, egyházak hosszabb távon képesek lesznek a működés költségeinek 100%-os biztosítására.

 

Igaz, a pályázatok többsége előírta a támogatás megszűnése utáni minimum egy éves fenntartási kötelezettséget. Ez elég jelentős korlátot jelentett már a pályázatok beadásánál is, hiszen ezek a települések már 2008-ban is kedvezőtlen helyzetben voltak. Azonban egy akkor már érvényben lévő kormányhatározat alapján abban is joggal bízhattak a pályázók, hogy a támogatási időszak végéig megszületik a hazai forrásokból történő finanszírozást szabályozó rendelet. Mindazok, akik valamilyen módon részt vettünk a programok kidolgozásában, megvalósulásának segítésében, ezt jól tudjuk, hiszen részben ennek a lehetőségnek a hangsúlyozásával sikerült több helyen is a szolgáltatás melletti elköteleződés elérése.

 

A várt rendelet azonban a mai napig nem született meg. A gyerekszegénység elleni küzdelem a KIM, majd jelenleg az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának visszatérő jelszava. Szavak szintjén jól állunk, a történések azonban sorozatosan ellentmondanak ezeknek a deklarációknak. A gyerekházak finanszírozási kérdésének halogatása is ebbe a körbe tartozik. Mire megszületik a régen esedékes rendelet, már nem lesz mit fenntartani, megszűnnek a házak! Ismét sikerül megrendíteni egy fontos új szolgáltatás iránt nehezen megszerzett bizalmat, feleslegessé tenni a megszerzett szaktudást, ismereteket és tapasztalatokat, kidobni az ablakon néhány milliárd uniós forintot.

 

Budapest, 2012-07-17

Gyerekesély Közhasznú Egyesület

 

A Biztos Kezdet gyerekházak finanszírozási története dióhéjban

A történet 5 évvel ezelőtt kezdődött a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia, 2007-2032 elfogadásával, amely célként jelölte meg a korai képességgondozást. A Nemzeti Stratégiához kapcsolódó kormányzati cselekvési terv nevesítette a szolgáltatásokat és a kormányzati teendőket, köztük azt is, hogy a Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása és folyamatos működtetése külső forrásokkal megkezdődhet, de 2-3 év után át kell térni a hazai forrásból történő finanszírozására.

2008 és 2011 között összesen 49 Biztos Kezdet Gyerekház kezdte meg munkáját a TÁMOP 5.2.2 (39 gyerekház), TÁMOP 5.1.1 (5 gyerekház), valamint a Norvég Finanszírozási Alap (5 gyerekház) pályázati támogatásaiból.

A 2012-es költségvetési törvényben megjelent a hazai forrásokból történő finanszírozás előirányzata.

 

„11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

e) Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

Előirányzat:

293,0 millió forint/év

Az előirányzat a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására szolgál. Igényelhetik a Biztos Kezdet Gyermekházat működtető települési önkormányzatok, a projektek TÁMOP-ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását követően.

 

Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy a c) és d) pontokban meghatározott támogatások, valamint az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy az e) pontban meghatározott támogatások igénylése, döntési rendszere, folyósítása, felhasználása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait - az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - 2012. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. (5. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez, A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100188.TV)

 

A pályázatok többsége 2011. április és 2012. április között lezárult. A hazai forrásból történő finanszírozás feltételrendszere még nem ismert, a rendelet nem készült el. Született egy előterjesztés 2012. április 18-án, a sorsa ismeretlen. (ELŐTERJESZTÉS: A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól, KIM XVIII/619/1/2012., Készült: 2012. április 18., a 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) rendelkezései szerint ’nem nyilvános’)

 

Deklarációk vannak, a kormányzat szóban egyértelműen elkötelezte magát a Biztos Kezdet gondolat mellett. A késlekedés érthetetlen.

 

„Az Értékelő Bizottság ülése a koragyermekkori intervencióra irányuló Biztos Kezdet Gyerekházakkal kapcsolatos kerekasztallal zárult. A résztvevők áttekintették a gyerekházak eddigi eredményeit, és javaslatokat fogalmaztak meg a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik szempontjából kulcsfontosságú szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságára.” (Ülésezett a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság, 2012. március 29. 16:16, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ulesezett-a-legyen-jobb-a-gyermekeknek-nemzeti-strategia-ertekelo-bizottsag)

 

„A gazdasági válságtól sújtott Európában felértékelődnek azok a befektetések, amelyek teljes biztonsággal megőrzik hosszútávon is értéküket. Ezen kevesek között tarthatjuk számon a gyermekeinkbe fektetett energiáinkat. A magyar Kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma éppen ezért kiemelt figyelmet szentel a gyermekek jövőjének.

 

A gyerekszegénység elleni küzdelem terén a kormányváltás óta eltelt időszakban az életút elvet követjük, olyan támogatási láncot hoztunk létre, amelynek minden láncszeme egy-egy korosztályt jelent. A legkisebb gyerekek és szüleik a Biztos Kezdet Gyerekházak segítségével kapnak lehetőséget szocio-kulturális hátrányok leküzdésében és a problémamentes óvodakezdésben, elindítottuk a komplex kistérségi gyerekesély-programjainkat. A hátrányos helyzetűeknek szánt ösztöndíjak ma az oktatás minden szintjén elérhetőek és teljesítményre alapoznak.” (Kiemelten fontos a gyermekek jövője, 2012. május 27. 8:39, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/kiemelten-fontos-a-gyermekek-jovoje)

 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület

web: www.gyere.net; www.szociopoly.hu