doorHonlapunkról letölthető az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához készített eszköztár, magyar nyelven.

aftertherainA Kézenfogva Alapítvány 2007 óta működteti, koordinálja a FECSKE Szolgálatot. A program a visszajelzések alapján jó minőségű, jól szervezett, átlátható és számonkérhető szolgáltatást nyújt. Az otthoni felügyelet és kísérés biztosításával, elsősorban azoknak a családoknak a tehermentesítését tűzte ki célul, ahol fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű gyermek, fiatal van.

familyA helyettes szülők bevonása a gyermekek krízishelyzeteinek kezelésébe, a hazai gyermekvédelem egyik legújabb, alig egy évtizedes múltra visszatekintő eszköze. A helyettes szülők azt vállalják, hogy ideiglenes jelleggel, általában a gondok megoldódásáig befogadják, ellátják, és nevelik a szolgáltatást kérő, nehéz helyzetbe került családok gyermekeit. Az ellátást a vérszerinti szülők, illetve a gyermekek törvényes képviselőinek igénybejelentése alapján a települési önkormányzatok nyújtják.

maxspagetti
A Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (MANTE) az emberi erőforrások miniszteréhez fordult a tankötelezettség és az óvodából iskolába lépés jogi szabályozása ügyében, azt javasolják, hogy az iskolaérettségről szóló DIFER méréseket a kompetenciamérésekhez hasonlóan országosan összesítsék.

beatmanAlábbi írásunk hőse a szemtől-szembe módszer szemléletét és eszközeit használó szerző mellett az iskola igazgatója, aki nemcsak átengedte a „terepet” kollégájának, de maga is résztvevőként segítette a konfliktus rendezését. És hősök a segítő szándékot respektáló, saját indulataikat „elengedni” képes érintettek, a két fiú és nem utolsósorban a két édesanya is. - Az osztalyfonok.hu esettanulmányát ajánljuk.