Chicoca fája prevenciós program a gyermekek szexuális zaklatásának megelőzésére

A továbbképzés során a résztvevőkkel megismertetjük a gyermekek szexuális bántalmazásának/kizsákmányolásának formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosítjuk bennük a bántalmazást elszenvedett gyermekek kezelésében betöltött szerepüket, bármely területen is végzik feladataikat. A program során a résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy olyan jellegű készségeket gyakoroljanak, melyek a gyermekek szexuális bántalmazásának eredményes felismeréshez, folyamatkövetéshez és a beavatkozási / segítségnyújtási módozatokhoz vezetnek.

 

A „Chicoca fája" című filmre épülő prevenciós program egy külföldi szakemberek által kidolgozott, Mexikóban évek óta sikeresen működő program a gyermekek elleni szexuális bántalmazás problematikájának kezelésére. A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület gyermekbántalmazással foglalkozó szakemberei, a külföldi tapasztalatok felhasználásával 1997-ben dolgozták ki a program magyarországi adaptációját, melyet a következő évben három képzés, és folyamatos szakmai műhelyek követtek.

 

A program egy bábfilmre épül, melyben egy szexuális zaklatás története került feldolgozásra, egészen a tünetektől a megoldási javaslatokig. A bábfilmben szereplő kis majmok történetében minden elemet megtalálunk, amely a gyermekeket ért szexuális zaklatásra igaz. A film a téma nehézsége ellenére, a gyermekek számára könnyen emészthető, és rendkívül sok hasznos információt közvetít. A filmet egy vetítésre kiképzett szakember jelenlétében nézik meg a gyermekek, lehetőség szerint a szülőkkel vagy a tanárokkal együtt. A filmet követően külön csoportokban beszélik meg a látottakat, a beszélgetéseket szintén egy erre kiképzett szakember vezeti. A beszélgetéseken a gyermekek segítséget kapnak ahhoz, hogy hogyan tudják magukat megvédeni, és az önismeret illetve testtudatosság, mint a mentális egészség alapjai is a beszélgetések tárgyát képezik

 

A feldolgozásra kerülő legfontosabb témák az alábbiak:

 

  • A bántalmazáshoz vezető okok.
  • A szexuális bántalmazás, elhanyagolás, kizsákmányolás egyes formáinak jelei, tünetei.
  • A szexuális bántalmazás hatása a gyerekre / családra / közösségre.
  • A bántalmazott gyerekek viselkedési, magatartási specialitásai.
  • Prevenciós lehetőségek.
  • Chicoca-fája program, mint speciális eszköz a felismerésre, prevencióra.
  • Nélkülözhetetlen feladatokat a bántalmazott gyermek/ család segítésében.
  • Teendők, amelyekkel a gyermeket megvédhetjük a további bántalmazástól.
  • Kapcsolat-teremtés és kapcsolat fenntartása a bántalmazás elszenvedőivel, valamint az abúzerrel (bántalmazóval) egyaránt.
  • Folyamat-elemzés és segítő stratégiák meghatározása az erőszakot elszenvedettek támogatására.

 

A továbbképzés első felében főként a bántalmazással kapcsolatos információk tudatosítására törekszünk, mely elméleti jellegű. A tünetek felismerésére, valamint a kezelési módok behatárolására koncentrál az első két blokk.

 

A képzés második felében a készségfejlesztés áll középpontban, melynek során a folyamatok elemzésére, mélyebb összefüggések feltárására, a kommunikáció színvonalának emelésére törekszünk szerepjátékok használatával, illetve a Chicoca-fája film használatára képezzük ki a résztvevőket.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

Cél, hogy a résztvevőkkel megismertessük a szexuális bántalmazás / kizsákmányolás formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre; és a résztvevők elsajátítsanak egy speciális multimédiás prevenciós technikát.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 32 óra (4x8 órás blokkokban)

A képzés formája: csoportos képzés

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: záró-dolgozat a képzés utolsó részében, mely az elsajátított ismeretanyagra koncentrál.

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során,

- záró-dolgozat elkészítése a képzés utolsó részében, mely az elsajátított ismeretanyagra koncentrál.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 24 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkatankönyv fűzött formában.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

A képzés részvételi díja: 40.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

Az 1. foglalkozás: A gyermekek elleni szexuális bántalmazás / kizsákmányolás típusainak áttekintésére kerül sor a következőkben: a szexuális abúzus (jelek és tünetek); a kizsákmányolás (formái, jelek és tünetek). Viszonyulás a gyermekeket érintő szexuális abúzus jelenségéhez, szakmai, társadalmi és média attitűdök elemzése. Kommunikációs készletünk – az érintettek problémaartikulációja. Az ismeretanyag összefoglalásaként a résztvevők a saját szakterületükről eset-tanulmányban foglalják össze az elhangzottakat.

Időtartama: 8 óra (4 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka, facilitált megbeszélés

A 2. foglakozás: E foglalkozás alkalmával kerülnek beazonosításra a kezelési, megszüntetési módok. Kiemelten foglalkozunk a jelzési kötelezettséggel. Áttekintjük a lépési lehetőségeket, valamint az alkalmazott módszereket egyaránt. Tematikus filmösszeállítás megtekintése.

Időtartama: 8 óra (4 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, facilitált megbeszélés, filmelemzés

A 3. foglalkozás: Prevenciós modellek a világban és itthon. A hatékony prevenciós programok jellemzői, mutatói. Együttműködés a gyermek környezetében.

Időtartama: 8 óra (4 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka, facilitált megbeszélés

A 4. foglalkozás: A Chicoca-fája című film vetítése, feldolgozása. Felkészülés a prevenciós munkára: vetítés-módszertan, csoportfoglalkozások levezetése, segítő beszélgetés-technikák.

Időtartama: 8 óra (4 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, szerepjáték, interjú technikák, filmvetítés, filmelemzés, facilitálási technikák, demonstrációk, feed-back kör

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A képzésre jelentkezőknek az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységek térítésmentes igénybevételére van lehetősége egyesületünknél:

- előzetes tudásszint felmérés;

- képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

Bővebb információt a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeinkről és azok igénybevételéről a Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek menüpontban talál.