A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület által nyújtott, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások jegyzéke

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület által nyújtott, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások jegyzéke

Előzetes tudásszint felmérés / Azonosítószám: 00000091

A szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a képzési kínálatunkban szereplő képzési program iránt érdeklődő a program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkezik előzetes tanulmányai, munkavégzése során megszerzett tapasztalatai alapján.
A szolgáltatás megvalósítása során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a szolgáltatást igénybevevő, milyen vizsgákat tett, amelyek a vizsgált képzési program szempontjából relevánsak lehetnek, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan ismereteket, munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program során elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.

 

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás / Azonosítószám: 00000092

A szolgáltatás célja, hogy az ezt igénybe vevő később egy olyan jövőkép, pályaterv kialakítására legyen képes, amely érdeklődésének, képességének és személyiségének megfelel. A pályakorrekciós tanácsadás az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytató személyek segítése olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. Intézményünkben a pályaorientáció egyfelől része a képzésnek – érdeklődünk képességeikről, elhivatottságukról, esetleges továbbtanulási szándékukról – másfelől, mint önálló tevékenység is megjelenik. Ez esetben részletesebben szólunk a szakmai követelményekről, magatartási mintákról, viselkedésről, illetve igyekszünk minél több információs adni a választott szakmáról, annak előnyeiről és hátrányairól.

 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás / Azonosítószám: 00000093

A szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő személyes képzési szándékai, célja és igényei egybeesnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Továbbá tanácsadási tevékenység keretében a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása. A szolgáltatatás megvalósításának fő tevékenységei/folyamata: a képzésszervező hajtja végre a szükségletfelmérést és tanácsadást személyes konzultáció, vagy elektronikus levelezés keretében.

 

Elhelyezkedési tanácsadás / Azonosítószám: 00000094

A szolgáltatás célja olyan felnőttképzési szolgáltatás biztosítása a képzésen részt vevők részére, melynek során támogatást kapnak az ambícióiknak, képességeiknek és a piaci környezetnek megfelelő egyéni életpályatervük, reális karriercéljuk meghatározásához, információkat a számukra optimális foglalkoztatási formákról azzal a céllal, hogy ezen ismeretek birtokában az álláskeresés során növeljék elhelyezkedési esélyeiket.

 

Álláskeresési technikák / Azonosítószám: 00000095

Az álláskeresési technikák szolgáltatás alapvető célja, hogy olyan ismeretek és készségek birtokába kerüljenek az érintett ügyfelek, amelyek segítségével kivételes tárgyalási pozícióba kerülhetnek a munkaerőpiacon. Lehetővé teszi, hogy a képzési csoportokon belül az egyes személyek megbeszélhessék tapasztalataikat és közösen alakítsanak ki olyan munkahely-keresési elemeket, amelyek sikeresebbé tehetik őket ezen a területen.

 

A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe képzéseinkre jelentkezőknek. Amennyiben felkeltették érdeklődését szolgáltatásaink, kérjük jelezze ügyfélszolgálati munkatársunknak a képzés megkezdése előtt.