FIKSz program, a vérszerinti családjuktól távol élő gyermekek gondozásának nevelésének specialitásai a gyermekek szükségleteinek tükrében

Az öt foglalkozásból álló készségfejlesztés és az elméleti ismeretanyag tartalmazza azt az információt és szaktudást, mely a gyermekvédelemben ugyan érintett témák a felkészítő képzések kapcsán. Mégis egy olyan új rendszerben közelíti meg a feladatok ellátását, melynek középpontjában a veszélyeztetett. ill. az átmeneti gondozásban, vagy nevelésbe vétel után tartósabb gondozásban részesülő gyermek. A képzést a kompetenciákhoz kötődő feladatok tudatosítására alapozzuk. A párhuzamok használatával a saját élmények és a gyermekek által átélt történések egymáshoz közelítenek, az empátiás készség nő, a megértés eredményesebbé válik, mely nélkülözi a minősítést és az ítélkezést egyaránt.

 

A kompetencia jelentése: a gyermekvédelemben dolgozó munkatárs birtokában van azoknak a készségeknek és ismereteknek, amelyek a rájuk bízott gyerekek biztonságát és egészséges fejlődését szavatolják. A képzés alapját 5 kompetencia képezi.

 

  1. A gyerekek védelme és gondozása
  2. A gyerek szükségleteinek kielégítése és a fejlődésbeli elmaradások kezelése
  3. A gyerekek és a vér szerinti családjaik közötti kapcsolat támogatása
  4. A gyereknek életre szóló biztonságos, gondoskodó kapcsolat biztosítása, ill. az ehhez való hozzásegítése
  5. Szakmai ismeretekkel rendelkező (profi) csapat tagjaként dolgozni

 

A kompetenciák tudatosításával, a hozzá kötődő feladatok és felelősségek behatárolásával célunk elérni azt, hogy a szakmában dolgozó munkatársak a kompetenciák képzett – tudatos szintjén végezzék tevékenységüket.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A gyermek-jóléti/védelmi gondoskodásra szoruló gyermekek ellátásához szükséges szakmai készségek fejlesztése.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

 

Tervezett képzési idő: 30 óra (5 alkalom, alkalmanként 6 óra)

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: szakmai kompetenciákat behatároló záró – dolgozat elkészítése.

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során,

- szakmai kompetenciákat behatároló záró – dolgozat.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 20 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- felelősség – Információ – Kompetencia - Szülőknek c. befogadó családok számára készített munkatankönyv fűzött formában.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés részvételi díja: 40.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

1 foglalkozás: A gyermekek szakszerű ellátásához elengedhetetlenül szükséges készségek felsorolására és értelmezésére kerül sor. Összehasonlítás során a nevelőszülői és a gyermekvédelemben dolgozó egyéb munkakörök kapcsán konkretizálódnak a feladatok, az ún. kompetenciák mentén.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka

2 foglakozás: A csapatmunka és a gyermekvédelemben dolgozók együttműködési területeit konkretizálja, a feladatok és felelősségek mentén. A gyermek fejlődési szükségleteire is kitér a kötődés kialakulása és erősítése kapcsán.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték,

3. foglalkozás: A fejlődési szükségletek folytatásaként a veszteség , és annak feldolgozására tér ki a foglalkozás, különös tekintettel a család időleges elvesztésére. Ebből vezetjük le a családok és gyermekek kapcsolatának erősítését, annak szükségességét.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték

4. foglalkozás: A gyermekekkel való közvetlen foglalkozás egyik kulcskérdése a fegyelmezés, a fegyelmezés és büntetés közötti különbségtétel. A megengedett és megengedhetetlen büntetési formák (családtól, kapcsolattartás lehetőségétől való eltiltás) A vérszerinti kapcsolattartás nehézségei és kezelési módjai is e foglalkozás témája.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték

5. foglalkozás: Az ún. értékelő megbeszélést megelőzően a változások témaköre kerül feldolgozásra. Az értékelés során a program visszajelzésén túl a programban résztvevők munkájának értékelése zajlik a tanult kompetenciák mentén.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, értékelés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A képzésre jelentkezőknek az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységek térítésmentes igénybevételére van lehetősége egyesületünknél:

- előzetes tudásszint felmérés;

- képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

Bővebb információt a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeinkről és azok igénybevételéről a Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek menüpontban talál.