eurochild2

Az Eurochild jövőképe egy olyan Európa, ahol minden gyerek a fizikai, szellemi, érzelmi, morális és spirituális fejlődését támogató környezetben nő fel. Egy olyan európai társadalom, amelyben az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében (UNCRC) előírtaknak megfelelően, a gyerekjogokat a politikusok, a kormányok, a szakemberek, a szülők és a gondviselők, valamint a gyerekek univerzálisan értelmezik és tiszteletben tartják.

 

play

„Roma diákok iskolai részvétele, távolmaradása és a diszkrimináció Romániában" című kötet kutatási eredményeinek bemutatása és összehasonlítása néhány magyarországi vizsgálat eredményeivel: A 2011-ben publikált kötet az Unicef Romania által támogatott 2009 decembere és 2010 januárja között Romániában végzett roma kutatás eredményeit ismerteti. A kutatási beszámoló kérdőíves felvételek adatait és fókuszcsoportos beszélgetések tapasztalatait tartalmazza.