Hangot adunk az európai gyerekeknek

eurochild2

Az Eurochild jövőképe egy olyan Európa, ahol minden gyerek a fizikai, szellemi, érzelmi, morális és spirituális fejlődését támogató környezetben nő fel. Egy olyan európai társadalom, amelyben az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében (UNCRC) előírtaknak megfelelően, a gyerekjogokat a politikusok, a kormányok, a szakemberek, a szülők és a gondviselők, valamint a gyerekek univerzálisan értelmezik és tiszteletben tartják.

Az Eurochild küldetése

Hangot adni az európai gyerekeknek, a fiataloknak valamint a velük dolgozó szervezeteknek, és elősegíteni érdekeik érvényesülését – különösen a valamilyen okból védtelen, veszélyeztetett, szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett gyerekek és fiatalok esetében.

 

Az Eurochild céljai

 • Biztosítani a gyerekek és fiatalok, valamint a velük dolgozó szervezetek képviseletét az országos és az EU szintű szakpolitikai viták során.
 • Erősíteni a gyerekjogokat érintő EU szakpolitikákat, különös tekintettel a gyerekszegénység és kirekesztés elleni küzdelemre a gyermekjóllét és részvétel támogatására.
 • Felhívni a gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek figyelmét a gyerekeket érintő EU szakpolitikákra és programokra.
  • Olyan szervezetek befolyásos hálózatának kiépítése, amely a gyerekek jogainak és jóllétének ügyét képes támogatni európai, országos és helyi szinteken.
  • Megosztani a jó gyakorlatokat és tapasztalatokat arról, hogy mi működik a legeredményesebben, a leginkább hatékonyan a gyerekek, a fiatalok és a családjaik számára.

Az Eurochild értékrendje

 

Partnerség – különböző típusú, a gyerekek és fiatalok jogai és jóléte iránt elkötelezett szervezeteket tömörítünk.

Részvétel – figyelembe vesszük a gyerekek és a fiatalok véleményét és tapasztalatait: tagjaink körében bátorítjuk és támogatjuk a tényleges, érdemi részvételt; vonzóvá tesszük a tagságot a gyerekek és a fiatalok által vezetett csoportok számára; a gyerekeket és a fiatalokat közvetlenül bevonjuk a különböző rendezvényekbe és tevékenységekbe.

Magunkénak érezni a feladatot – támogatjuk és bíztatjuk a tagok közvetlen részvételét az Eurochild céljainak megvalósításában.

 

Az Eurochild tagjai

Tagságunk az egész Európai Unióra és számos azon kívüli országra is kiterjed. Tagjaink hazájukban, régiójukban gyerekekkel, fiatalokkal és családjaikkal dolgoznak közvetlenül és/vagy az érdekeiket képviselik a szakpolitikai döntéshozók felé.

 

Az Eurochild finanszírozása

Az Eurochildot az Európai Bizottság PROGRESS - foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja társfinanszírozza (2007- 2013).

A PROGRESS az összes olyan érintettet megcélozza, aki segíthet alakítani a megfelelő és hatékony munkaügyi és szociális törvényhozás és irányvonalak fejlesztését Európai Unió- szerte és a szomszédos országokban.


Mit tesz az Eurochild?

 

Európai intézmények: Európai Bizottság, Európai Tanács, Európai Parlament, Európai Alapjogi Ügynökség…

 • megosztjuk a tagoktól származó információt és szaktudást
 • befolyásoljuk a döntéshozatalt: képviselet, szakpolitikai állásfoglalás és konzultációk révén
 • ösztönözzük a gyerekek részvételét

 

Szélesebb nagyközönség és a média: Gyerekek, szülők, tanárok, sajtó, rádió, TV, világháló, cégek...

 • a figyelem felhívása a gyerekjogokra és gyerekjólét jelentőségére Európában
 • információk terjesztése publikációk, internetes csatornák és a közösségi média felhasználásával

 

Az Eurochild tagjai

Országos, gyerekügyekkel foglalkozó hálózatok és platformok, európai szintű hálózatok, országos nemkormányzati, civil szervezetek (NGO), állami szervezetek, tudományos intézetek, szakértői szervezetek...

 • megkönnyíteni a tudás és a jó gyakorlatok megosztását
 • terjeszteni a legújabb EU fejleményekről szóló információt
 • támogatni az érdekérvényesítésre tett országos szintű erőfeszítéseket
 • elősegíteni a közös munkát és a partnerségeket

 

További partnerek

 • összekovácsolni civil szövetségeket a gyerekjogok támogatása érdekében
 • együttműködés más nemzetközi szervezetekkel
 • tagsági viszony szélesebb körű civil fórumokbanSzervezetünk felépítése

 

IRÁNYÍTÁS

Közgyűlés

döntéshozó szerv

SZAKPOLITIKA

Vezetőség

irányító szerv, a vezetésért és a stratégiai iránymutatásért felelős

Szakpolitikai Irányító Csoport

egy egyéni tagokból álló munkacsoport, az Eurochild által követett szakpolitikai irányvonalat felügyeli


Tematikus munkacsoportok*

Azoknak a tagoknak szól, akik részt szeretnének venni a még részletesebb információ- és gyakorlat cserében, a gyerekjogok és a gyerekjóllét szempontjából releváns, speciális témák megvitatásában, anyagok készítésében, csereprogramokban

 • Koragyerekkori nevelés és gondozás
 • Család- és szülőség támogatása
 • Családjukon kívül, alternatív gondozásban lévő gyerekek
 • Gyerekek és fiatalok részvétele

*a tagok kezdeményezésére létrejöhetnek új tematikus munkacsoportok


Eurochild AISBL

Avenue des Arts, 1-2

B-1210 Brüsszel - Belgium

T: +32 (0)2 511 70 83 - F: +32 (0)2 511 72 98

www.eurochild.org - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. "> Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.


 

 

 

 

 

Eurochild: a gyerekjogok mind teljesebb alkalmazásáért

 

A gyerekjogok előmozdítása a szakpolitikában és a gyakorlatban

Mit jelent ez?

Az ENSZ gyermekjogi egyezménye mindenkire vonatkozik, aki még nem töltötte be a 18-ik életévét. 54 cikkből áll – 40 érdemi cikk ezek közül konkrét jogokat biztosít a gyerekeknek. A jogok közül néhány lentebb megtalálható.

Ezeket a jogokat együttesen figyelembe kell venni a gyerekeket érintő szakpolitikák kidolgozásakor és az őket érintő döntések meghozatalakor.

 

 

A 4 általános alapelv, amely a fundamentuma valamennyi gyerekjognak

Minden gyereket azonos jogok illetnek meg – a megkülönböztetés tilalmaként ismert elv (2. cikk)

Valamennyi gyerekeket érintő döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a gyermek legfőbb érdekét, az kell legyen az elsődleges szempont (3. cikk)

Minden gyereknek joga van az élethez, az életben maradáshoz és a fejlődéshez (6. cikk)

A gyerekeknek joguk van a véleménynyilvánításhoz és hogy a véleményüket tekintetbe vegyék (12. cikk)

 


Védelemmel kapcsolatos jogok

Minden gyereknek joga van a károkozástól való védelemhez

Ide tartozik a jog a:

 • névhez és állampolgársághoz (7. cikk)
 • szülőkkel való együttéléshez (9. cikk)
 • védelemhez az erőszaktól, abúzustól, elhanyagolástól, rossz bánásmódtól és a kizsákmányolástól (19. cikk)
 • speciális védelemhez, ha a gyerek a családjától elválasztva él (20. és 25. cikk)
 • megfelelő védelemhez és segítséghez, amennyiben a gyerekek menekültek, vagy menekült státuszért folyamodnak (22. cikk)
 • gazdasági kizsákmányolás elleni védelemhez (32. cikk), kábítószerrel való visszaélés (33. cikk), szexuális kizsákmányolás és abúzus (34. cikk), elrablás és emberkereskedelem (35. cikk), a kizsákmányolás más formái (36. cikk) és bárminemű megalázó büntetés (37. cikk)


Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogok

Minden gyereknek joga van bizonyos javakhoz és szolgáltatásokhoz

Ide tartozik a jog a:

 • különleges gondozáshoz és segítséghez, amennyiben a gyerek fogyatékossággal élő (23. cikk)
 • jó minőségi egészségügyi szolgáltatáshoz, a tiszta vízhez, tápláló élelmiszerekhez és tiszta környezethez (24. cikk)
 • megfelelő életszínvonalhoz (27. cikk) beleértve a rászoruló családok anyagi támogatását (26. cikk)
 • minőségi oktatáshoz, amely lehetővé teszi a gyerekek számára a képességeik kibontakoztatását (28. és 29. cikk)
 • megfelelő támogatáshoz és méltóságát nem sértő bánásmódhoz, ha a gyerek vétséget követ el (37. és 40. cikk)
 • rehabilitációhoz, ha a gyerek abúzus, kizsákmányolás áldozata lett, vagy elhanyagolták (39. cikk)


Részvétellel kapcsolatos jogok

Mindegy gyereknek joga van, hogy aktívan részt vegyen az életét érintő kérdésekben és a társadalom teljesértékű tagja legyen

Ide tartozik a jog a:

 • részvételhez valamennyi őket érintő kérdésben (12. cikk)
 • véleménynyilvánítás szabadságához (13. cikk)
 • gondolat-, a lelkiismeret és a vallásszabadságra (14. cikk)
 • szabad gyülekezéshez (15. cikk)
 • magánélethez (16. cikk)
 • tájékoztatáshoz (17. cikk)
 • saját kultúra, vallás gyakorlásához és nyelv használatához (30. cikk)
 • szabadidő eltöltéséhez, a kulturális és a művészeti élethez (31. cikk)
 • jogsegélyhez, ha a gyerekeket a törvény megszegésével vádolják (40. cikk)

 

 

Az Eurochild küldetése hangot adni az európai gyerekeknek, a fiataloknak és a velük dolgozó szervezeteknek és előmozdítani az érdekeik érvényesülését - különösen a védtelen, veszélyeztetett, szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett gyerekekét és fiatalokét. Az Eurochildot az európai közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007-2013) támogatja. A program irányítását az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága végzi. Az Eurochild által kifejtett nézetek semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának.

 

 

 

Eurochild - Avenue des Arts, 1-2 - B-1210 Brüsszel - Belgium

T +32 (0)2 511 70 83 - F +32 (0)2 511 72 98

www.eurochild.orgEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.


Fordította: Veres Kinga

foto: sxc.hu