Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nemrég publikált szakmai anyagában a jogi háttér és a jelzőrendszer elemeinek ismertetésén túl részletesen kitér az érintett intézmények felelősségére, teendőire, és szó esik az együttműködés módjairól is.Fontos kérdéseket vet fel „Az áldozatsegítő segítője” projekt keretében a MONA Alapítvány kutatása, Betlen Anna kutatási részbeszámolója alapvető hiányosságokra mutat rá a magyar jogi és ellátórendszerben a prostitúció és emberkereskedelem terén.  

qall
Online is elérhető a Tempus közalapítvány QALL „Végzettséget mindenkinek” projekt kutatásából összeállított kötet. A helyzetelemzés és a projekt keretében a korai iskolaelhagyás nyomon követésével és a korai jelzőrendszer kialakításával kapcsolatos műhelymunka anyagai mellett a különböző, valamilyen szempontból veszélyeztetett, kiemelt figyelmet igénylő gyerekek lemorzsolódásának elemezései is helyet kaptak a tanulmányok között.A két éves kutatás eredményeként jelent meg a szakmai anyag, ami a szerzők szerint nem új alternatív irányzatot, iskolaelméletet kínál, hanem nyitott, alakuló koncepciót, „amely elméleti szempontokat ad, de az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak értelmezésével, és így segítséget jelenthet az intézményeknek saját gyakorlatuk, céljaik értelmezéséhez”.Az Európa Tanács nemrég publikált anyagában az alternatív ellátásban dolgozó szakembereknek segít a gyerekjogi szemlélet megértésében, elsajátításában és mindennapos alkalmazásában.

1. oldal / 2