Az Európai Parlamenti választások közeledtével ismét elküldtük a képviselőjelölteknek és közel 30 sajtóorgánumnak a Gyermeki Jogok Kiáltványát. Arra kértük őket, csatlakozva a nemzetközi kampányhoz, álljanak ki a gyerekek jogai és a gyermekvédelmi intézményi ellátások kiváltása mellett. Az alábbiakban sajtóközleményünket olvashatják.

Az Európai Bizottság Daphne III. programja keretében Egyesületünk négy másik országgal együttműködve szeretné kidolgozni a terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban.


A londoni tanulmányút célja a bűnelkövető fiatalokkal foglalkozó angol ellátórendszer, ill. az ott alkalmazott és bevált jó gyakorlatok megismerése volt. Két nap alatt számos szakember és szervezet bemutatkozását, beszámolóját hallgattuk meg, ezeket szakmai kérdések, viták követték. A partnerországok delegáltjai a szakterületen aktív jogászok, gyermekvédelmi szakemberek és kutatók voltak.Youth Offending Services


London Lewisham kerület önkormányzata által fenntartott szolgáltatások helyszínét személyesen is felkerestük, az itt tartott szakmai napon megismerhettük tevékenységüket.

A fiatalkorú elkövetőkkel a Youth Offending Services (YOS) szolgáltató, ill. Youth Affending Team (YOT) foglalkozik, ez utóbbi egy szakemberekből – rendőr, pártfogó, pedagógus, szociális munkás, egészségügyi dolgozó, szükség esetén további speciális területtel, pl. addiktológus – álló team, ami az egyes esetekhez alakul.  A YOS-ról az ott dolgozó szociális munkások és a velük kapcsolatban álló nevelőszülők beszéltek.


Az enyhébb súlyú cselekményt elkövetett fiatalkorúak büntetésében, rehabilitációjában nagy hangsúlyt kap a jóvátétel. A bíróság határozatától függően többféle programban is részt vehetnek, ezek mindegyikében megjelenik a cselekmény közvetlen vagy közvetett jóvátételén túl a szociális készségek fejlesztése is (csapatmunka, a helyi közösség jobb megismerése, kommunikáció fejlesztése).

Néhány a megismert programok közül:

  • Kutatómunka a fiatalkorú elkövetőkről (tanulmányokat, cikkeket kell elolvasni egy választott témában, felnőtt mentor - YOS Officer - segítségével, később ezt prezentálni).
  • A helyi közösség idős tagjainak segítenek a számítógép használatában.
  • Az Élelmiszerbank önkénteseinek segítenek élelmiszer csomagokat összeállítani és kiosztani.
  • A fiatalok kerékpárokat javítanak, szerelnek, tisztítanak meg, hogy olyanoknak adják, akiktől ellopták kerékpárjukat.
  • A Surrey Dock Farmon állatokat gondoznak, az oda látogató gyerekeknek megmutatják a farmot, felügyelik az állatsimogatót.
  • Kiadványt és filmet készítenek arról, milyen hatással lehet a közösségre egy antiszociális fiatal, ezeket aztán iskolákban is bemutathatják.
  • Részt vesznek az YOS tevékenységében úgy, hogy munkacsoportokban segítenek új jóvátételi formákat kitalálni, a meglévőket továbbfejleszteni.
  • Közös kertészkedés egy fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek napközi foglalkoztató otthonában.
  • A kerület egyik közösségi kertjének rendben tartása, közösen a környékbeliekkel.

 


UK Fostering


Az Egyesült Királyság nevelőszülői rendszerét egy független (civil) nevelőszülői szervezet bemutatkozásán keresztül ismerhettük meg. A független szervezetek feladata a nevelőszülők toborzása, alkalmasságuk és felkészültségük felmérése, képzése, szupervíziója, támogatása, ill. az önkormányzat által alkalmazott nevelőszülők monitorozása.  A szervezetek csak hivatalos bejegyzés után, folyamatos vizsgálat mellett működhetnek.

A UK Fostering a „hagyományos” nevelőszülőkön túl fiatalkorú elkövetőket fogadó nevelőszülőkkel is kapcsolatban áll. Ők nyújtják a remand fostering nevű elhelyezési formát, ami általában rövid távú, és a fiatalkorú elkövető bírósági eljárása alatti ellátását biztosítja.


Angliában minden gyerek, aki szakellátásba kerül, a helyi hatóság (önkormányzat) felelőssége, így ha saját nevelőszülői között az nem talál számukra megfelelőt, a független nevelőszülői szervezetek biztosítják az elhelyezést. A szolgáltatások minőségét törvény szabályozza minden szervezetre vonatkozóan.

A nevelőszülők jelentkezhetnek önkormányzati, független / civil, vagy önkéntes nevelőszülői szervezethez. Díjazásuk régiónként, ill. a nevelt gyerek(ek) kora szerint is eltérő, adókedvezményben részesülnek, állami nyugdíjra jogosít szolgálati idejük. Folyamatos szupervízió, szükség esetén tréning, és tanácsadó telefonvonal segíti munkájukat.

A szervezetet képviselői és nevelőszülői mutatták be. Utóbbiak saját motivációikról, tapasztalataikról is beszámoltak.National Voice


A nevelőszülők mellett szakellátásban lévő fiatalok is elmesélték tapasztalataikat. Az általuk bemutatott szervezet, a National Voice szakellátásban élő, ill. azt megtapasztalt fiatalokat hoz össze és képviseli érdekeiket, egyik legnagyobb, jelenleg is futó projektjük a LILAC project (erről szóló cikkünk itt olvasható). A LILAC célja, hogy az szakellátásból kikerülő fiatalok tapasztalataira és szakértelmére támaszkodva fejlessze a helyi hatóságok szemléletét és gyakorlatait a fiatalok és gyerekek bevonásával, az ellátásban élőkkel vagy abból kilépőkkel való együttműködéssel kapcsolatban. A vizsgált hatóság, intézmény az eljárás végén részletes jelentést kap nem csak jelen helyzetéről, hanem a még fejlesztendő szolgáltatásairól is.


Ben Ashcroft prezentációját is meghallgattuk - ő a szervezet egyik vezető tagia –, önéletrajzi könyvében (a 51 Moves-ról itt írtunk) bemutatja, milyen befolyással lehet a környezet, a gyermekvédelem, a szakemberek munkája a gyerekre, a fiatalkorú elkövetők milyen nehézségekkel és lehetőségekkel számolhatnak.Az Európai Bizottság Daphne III. programja keretében a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület négy másik országból 6 szervezettel együttműködve dolgozza ki az intenzív terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint egy lehetséges elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban.


A kutatás első szakaszában nemzetközi partnereinkkel és független szakértőkkel együttműködve elkészítjük az EU28 tagállamainak gyermekvédelmi és igazságszolgáltatási rendszereit összehasonlító átfogó kutatást. Az eredményeket kiegészítjük Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban és Angliában helyi szakemberekkel, vérszerinti és nevelőszülőkkel készített fókuszcsoportos interjúkkal és gyerekek bevonásával készített játékos konzultációkkal. Az így szerzett információ alapján, a kutatás következő fázisában javaslatot teszünk egy új nevelőszülői képzési alprogram tartalmi elemeire.


A 2 éves projekt célja az intenzív terápiás nevelőszülői program, mint “jó gyakorlati modell” kidoglozása, amely alternatívát kínálhat a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők számára a speciális gyermekotthoni, vagy javítóintézeti elhelyezéssel szemben. A Gyermekjogi Egyezmény a nevelőszülőket, mint az intézményben történő elzárás egyik lehetséges helyettesítését említi, azonban ez a fajta elterelés a gyakorlatban egyelőre nagyon kevés országban valósul meg. Ezt a hiányt szeretnénk a projekt keretében pótolni egy képzési program és a hozzá tartozó módszertani segédlet kidolgozásával és elterjesztésével.


Az elzárásra ítélt gyerekek egész életükben cipelik magukkal a kitaszítottság élményét és nincs olyan hazai kimenet értékelő kutatás, amely bizonyítaná az intézményi nevelés hosszú távú pozitív hatását. A zárt intézményi nevelés keretében a normaszegő gyerekek rehabilitációja időlegesen megoldható, de büntetésük leteltével ugyanabba a környezetbe kerülnek vissza, ahonnan jöttek, a családokkal történő munkára kiemelt hansúlyt kell fektetni a hosszútávú eredmények elérése érdekében.


A terápiás nevelőszülőség lehetőséget kínál arra, hogy a gyerek rehabilitációja családi környezetben történjen, szoros együttműködésben a vérszerinti családdal, az igazságszolgáltatási és gyermekvédelmi szakemberekkel, folymatos pszichológiai terápiás segítség mellett. Célja a pozitív emberi kapcsolatok megerősítése által a további deviáns életformától történő elterelése a gyerekeknek. Kiemelten fontos a megfelelő oktatás megszervezése és gyermek segítése a helyi, illetve tágabb társadalomba történő beilleszkedésben.


A projekt során az intenzív terápiás nevelőszülőség olyan átfogó keretrendszerét szeretnénk kidolgozni, amely egész Európa-szerte használható. Az új terápiás nevelőszülői képzési program mellett a végrehajtás során a különböző szektorok és szereplők közötti együttmükődéshez módszertani segédletet is készítünk, minimum követelményekkel, útmutatókkal, értékelési rendszerrel és a gyerekeknek szóló információs anyagokkal.


A projekt angol neve:

Alternatives to custody for young offenders – Developing intensive and remand fostering programmes


Projekt referenciaszáma:

JUST/2011-2012/DAP/AG/3054


Együttműködő partnerek:


Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Magyarország

British Association for Adoption and Fostering - Anglia

Eurochild - Belgium

International Juvenile Justice Observatory -Belgium

A National Voice - Anglia

National Network for Children - Bulgária

Social Activities and Practices Institute - Bulgária

Università del Salento – Department of Law -Olaszország

Royal Borough of Kensington and Chelsea - Anglia

Sofia Municipality – Bulgária
Magyarországon a 2011-es statisztikák szerint 8254 gyermek és 24 év alatti fiatal él intézeti ellátásban. Az állami gondozásba utalás legfőbb okai között még mindig szerepel a szegénység és nélkülözés, annak ellenére, hogy törvény tiltja a gyermek kiemelését a családból pusztán a család jövedelmi helyzete, lakhatási körülményei vagy más anyagi okok miatt.

childMegjelent az Eurochild és a Hope & Homes for Children"Deinstitucionalizáció, intézménykiváltás és jó minőségű helyettesítő, alternatív gondoskodás a gyerekeknek Európában" c. tanulmánya, amit egyesületünk magyarra fordított.