wordcloud coramEgyesületünk egyike volt annak a 12 szervezetnek, amelyek részt vettek az “Unlocking Children's Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children” (“A gyermeki jogok érvényesítése: Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében az Európai Unióban”) című, az Európai Unió Alapjogi és Állampolgári Programjának társfinanszírozásával és pénzügyi támogatásával megvalósult projektben.

childrenAz Európai Bizottság alapkövetelménynek tartja a több szakterület közötti együttműködést annak érdekében, hogy a gyerekek veszélyeztetettségének szintjét, mértékét megállapítsák. Egyre több európai uniós országban vezették már be a példaértékűnek tartott izlandi gyerekház modellt, ahol minden szakember egy helyen érhető el.

unlocking childrens rightsJóllehet az összes uniós tagállam aláírta a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, a gyakorlatban ezek biztosításához alapvető fontosságú, hogy a gyermekkorúakkal kapcsolatban álló szakértők megfelelő tudás birtokában legyenek, és értsenek egyet az alkalmazással.

momegujulA Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület "A társadalmi kohézió erősítése az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében a Gödöllői kistérségben" c. TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projektjének bemutatása.

Magyarországon 2010-ben 13,5 %-kal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, Pest megyében 36.656-ról 37.200-ra. Az összes bűncselekmény 33,1%-át az ország központi részén, Budapesten és Pest megyében követték el.