Európai kampány a kora gyermekkori fejlődés érdekében

ecd campaignA Eurochild és a Lépésről Lépésre Egyesület (Step by Step Association, ISSA) közös vezetésével, a Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) és az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) közreműködésével.

 Miért van szükség kampányra a kora gyermekkori fejlődés témakörében?

 

Nagyszámú idegtudományi tudományos és gyakorlati tapasztalat erősíti a kora gyermekkori tapasztalatok kiemelkedő jelentőségét az egészséges agyfejlődés, önszabályozás, empátia, önbizalom és a tanulási képességek, pozitív önkép kialakulása terén. Ezen kívül, azok a gyerekek, akik tartósan veszélyeztettek különféle okokból életük első hónapjaiban, éveiben, sokkal kevésbé lesznek képesek megküzdeni az életük későbbi szakaszaiban megküzdeni a nehézségekkel, ami kumulatív vagy “hólabda” hatású, megsokszorozva és összeadva a nehézségeket. A kutatások azt is mutatják, hogy a legtöbb felnőttkori egészségügyi probléma (túlsúly, szívbetegségek, mentális, lélektani problémák) összefüggést mutatnak az élet első 1000 napjának tapasztalataival. Ha ezek kedvezőtlenek, annak életre szóló negatív hatásai lesznek, nagy valószínűség szerint.

 

A bizonyítékok ellenére a korai évekre viszonylag kevés figyelmet fordít a politika és a közpolitika. Sok szakpolitika ugyan tartalmazza a kora gyemekkori fejlesztést, de ritkán tekintik a gyerekek legfőbb érdekeit vagy kezelik az egyenlőtlenségeket megfelelően.

 

A COVID19 pandémia, koronavírus krízis, hosszú távú hatásai a családokra és közösségekre új kihívások elé állítanak valamennyiünket, amelyek csak növelik a már meglévő megoldatlan problémákat.

 

A jelenlegi helyzet egy rendkívüli lehetőség a rendszerszintű társadalmi változások elérésre. Fontos, hogy a közösségi, költségvetési befektetések fokozottan erősítsék meg és segítsék a különösen kiszolgáltatott és védtelen helyzetben lévő társadalmi csoportokat, családokat, gyerekeket. Az európai és hazai szervezeteknek, intézményeknek konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy megelőzzék és megakadályozzák a szegénység és társadalmi kirekesztés további terjedését, ellenkezőleg, csökkenteni kell ezeket.

 

A kampány fókusza:

 

Az “Adjunk elsőbbséget az első éveknek!” (First Years First Priority) kampány középpontjában a gyerekek első hat életéve áll, különös tekintettel az első 1000 napra – ez az időszak, az első három év, kiemelt figyelemmel a legvédtelenebb, veszélyeztetett gyerekekre, mint a roma, fogyatékos, migráns, menekült gyerekek, azok a gyerekek akiket a családból való kiemelés veszélye fenyeget, vagy már családjukon kívül, szakellátásban nevelkednek, illetve mélyszegénységben élők.

 

Az élet első éveiben tapasztalt családi kapcsolatok és azok minősége, minden valószínűség szerint a legfontosabb meghatározó elemei a gyerek fejlődésének és jóllétének. A szülőknek ismerniük kell a gyerekeik szükségleteit. Ugyanakkor sok család életkörülményei nagyon megnehezítik a szülőknek feladataik ellátását, a gyerek szükségleteinek megfelelő kielégítését. A szegénység, bizonytalanság, kritikus életkörülmények, a rendszerszintű etnikai alapú diszkrimináció, fogyatékosság vagy a társadalmi, gazdasági helyzet, mind drasztikus erővel hatnak a szülők szülői készségeire, kapacitásaira. A megfelelő válaszkészségre van szükség, amelyek a gyerekek számára biztonságos és egészséges környezet kialakítását, a megfelelő táplálást, gyerekközpontú gondozást, és lehetőségeket biztosítanak a tanulásra és játékra.

 

A hatóságok, szolgáltatók, szakemberek nagyon gyakran elmulasztják a megfelelő programok és lehetőségek biztosítását a nehéz helyzetű szülők és a veszélyeztetett gyerekek számára. A legfontosabb és alapvető szolgáltatások sokszor nem állnak rendelkezésre, vagy nem elérhetőek azok számára, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rájuk. Nagyon sok gyerek elesik egy tisztességes és megfelelő életkezdés lehetőségétől, amelynek hosszú távú hatásai nem csak őket, hanem az egész közösséget és társadalmat érintik, és meghatározzák a jövőt.

 

A kampány célja:

 

A kampány azon a meggyőződésen alapszik, hogy a gyerekeket születésüktől fogva minden gyermeki jog megilleti, annak ellenére, hogy függenek a felnőttektől és a körülményektől. Azt képviseljük, hogy a gyerekek számára sokkal jobb “politikai láthatóságot” kell biztosítani, ami azt is jelenti, hogy a koragyermekkori fejlődés biztosítása érdekében jelentősebb erőforrásokat kell felhasználhatóvá tenni. Az általános kereteken belül, kiemelt kiemelten figyelünk a roma, fogyatékos, migráns, menekült gyerekekre, azokra, akik fokozottan veszélyeztetettek a családjukból való kiemeléssel, vagy már szakellátásban (alternatív gondozásban), illetve mélyszegénységben élnek. Megnézzük, hogy a szakpolitikák, a közpénzek elköltésének módjai hogyan veszik fel a harcot az egyenlőtlenségek ellen a legkorábbi életkortól.

 

  • Kampányolunk az átfogó, multidiszciplináris megközelítésért és tevékenységért, amelyek megfelelő választ adhatnak azokra a sokféle kihívásokra amivel azok a gyerekek és családok szembesülnek, akik a diszkrimináció és kirekesztés jelentős veszélyének vannak kitéve. A társadalom és tagjai is jobban járnak, ha mindenkire vonatkozik a befogadás, és integráció.
  • Kampányolunk a kisgyerekes szülők támogatásáért, és azért, hogy minél teljesebb körű legyen a hozzáférés az alapvető gyermekkori ellátásokhoz, a gyermeki jogok érvényesítése érdekében, biztosítva az egyenlő jogokat a biztonságos, egészséges és optimális fejlődéshez.

 

A kampány célkitűzései között szerepel az Európai Uniós szakpolitikák befolyásolása is, megerősítve azokkal a szakpolitikai javaslatokkal, ajánlásokkal, amelyek a pénzbeli támogatást is erősítenék, elsősorban az uniós országokban, de a környezető, nem tagországokban is.

 

Egy erős, a koragyermekkori fejlődést támogató közösség közös fellépésével nemzeti és Európai Uniós szinten, a kampány segíti a koragyermekkorral kapcsolatos kérdések láthatóvá tételét és magasabb szintre emelését a politikai programok között. Azt szeretnénk, ha a résztvevő országokban és az EU intézményeiben dolgozó szakpolitikusok jobban értenék hogyan segítik a koragyermekkori fejlődést támogató programok a befogadást, és elköteleznék magukat ezen programok integrált és multiszektoriális megközelítése mellett.

 

A résztvevő partnerek:

 

  • Eurochild: a tagság közel 200 gyerekekkel foglalkozó szervezetből áll 35 európai országból, a gyerekek jogainak érvényesítéséért dolgozó hálózat. A Eurochild hatást gyakorol a szakpolitikákra, erősíti a szervezetek és országok belső kapacitásait, és elősegíti a kölcsönös tanulást, a különféle gyakorlatok, kutatások megosztását, a kölcsönös tanulást.  
  • International Step by Step Association (ISSA) – Nemzetközi Lépéséről Lépésre Egyesület – 1999-ben alapított, regionális, koragyermekkorral foglalkozó szervezet, amely a programjain és szolgáltatásain keresztül összeköti a koragyermekkorral foglalkozó szolgáltatásokat, kutatásokat és szakpolitikákat annak érdekében, hogy Európában és Közép-Ázsiában erősödjenek a koragyermekkort segítő rendszerek, és javuljon a minőségük. Több mint 90 tagszervezete van 43 országban, amelyek programokat valósítanak meg, együttműködnek a minőségi és egyenlőségen alapuló koragyermekkori szolgáltatások érdekében, kiemelt figyelemmel a leginkább többletsegítséget igénylőkre.
  • European Public Health Alliance (EPHA) – Európai Népegészségügyi Szövetség – Európa jobb egészségért dolgozó, vezető civil szövetsége. Tagszervezetei által vezetett szövetség, amelynek tagjai népegészségüggyel foglalkozó civilszervezetek, betegcsoportok, egészségügyi szakemberek, és betegségek szerinti csoportok, akik a jobb egészségért, a népegészségügyi megközelítés szerepének megerősítéséért, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek megszüntetésén dolgoznak.
  • Roma Education Fund (REF) – Roma Oktatási Alapítvány – 2005-ben alapították a Roma Befogadás Évtizede program keretében. Küldetése, hogy megszüntesse a roma és nem roma tanulók közötti oktatási eredmények közötti különbségeket. Ennek érdekében a szervezet támogatja azokat a szakpolitikákat és programokat, amelyek minőségi oktatást biztosítanak a romák számára, ideértve az oktatási rendszer deszegregációját.
  • Nemzeti kampány koordinátor szervezetek: Pomoc Dec (Szerbia), Plataforma de Infancia (Spanyolország), Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso (Portugália), Central Union for Child Welfare (Finnország), Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület (Magyarország), Child Rights Alliance (Irország), Trust for Social Achievement (Bulgária), Step by Step Center for Education and Professional Development (Románia), Ensemble pour l'Éducation de la Petite Enfance (Franciaország). 

 

A kampány angol nyelvű tájékoztató anyaga letöltető ide kattintva letölthető.