Könyvajánló: A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata

kora gyermekkori lelki egeszseg konyvAz “Adjunk elsőbbséget az első éveknek!” (First Years First Priority) kora gyermekkori fejlődést támogató kampányhoz kapcsolódva az alábbiakban ajánljuk a Danis Ildikó, Németh Tünde, Prónay Beáta, Góczán-Szabó Ildikó és Hédervári-Heller Éva által szerkesztett A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I. és II. köteteket, melyek ide kattintva letölthetőek:

 

Kora gyermekkori lelki egeszseg_I kotet

 

és

 

Kora gyermekkori lelki egeszseg_II kotet

 

 

 

 

Idézet a szerkesztők előszavából:

 

„A kora gyermekkori lelki egészségről és annak támogatásáról való gondolkodás közel hat évtizedes múltra tekint vissza a transzatlanti és a nyugat-európai államokban. Magyarországon az 1990-es évektől kezdődően indultak el, majd a 2000-es évektől bontakoztak ki kezdeményezések, szakmai műhelyek, formálódtak modellprogramok, képzések, amelyek a kora gyermekkori lelki egészség támogatásának egy-egy szeletét képviselték és képviselik ma is. Azért is kiemelkedően fontosak ezek a hagyományok és ígéretes gyakorlatok, mivel átfogó, egységes országos szolgáltatási és szakmai hálózat, illetve ellátási stratégia még nem létezik hazánkban. A szakterület egy-egy részfeladatát számos alap- és szakellátási intézmény vállalja fel az egészségügy, az oktatás és a szociális ügyek szektorában, azonban ezek szervezeti szinten még nem kapcsolódnak egymáshoz. Mivel egyre több tanfolyami és egyetemi képzés érhető el, és a hazai kutatóműhelyek is egyre inkább tesznek fel kérdéseket a szülői és kora gyermekkori lelki egészséggel kapcsolatosan, egyre többen vagyunk az országban, akik elméleti, módszertani és/vagy gyakorlati területen foglalkozunk e témával a mindennapokban.

 

A 2000-es években több szakirodalom is megjelent hazánkban a kora gyermekkori lelki egészség támogatásának egy-egy résztémájáról, vagy klinikai tapasztalatok alapján eredményesnek ítélt módszerekről, terápiás irányzatokról, azonban a jelen könyv az első átfogó szerkesztett tanulmánykötet a témában. Köteteink igazán unikálisak abból a szempontból, hogy rendszerezett módon mutatunk be fontos elméleti, módszertani és gyakorlati témaköröket, illetve bemutatkozásra hívtuk meg azokat a szakmai műhelyeket, programokat, amelyekben – ma és akár sok évtizede – képzés és gyakorlati segítő munka folyik.

 

Köteteinkben egységes, modern tudást és szemléletet szeretnénk közvetíteni a kora gyermekkor időszakáról, a korai fejlődésről, a szülőségről, a szülő-gyermek kapcsolatról, és mindezek alakulásának komplex hátteréről. Szeretnénk átfogó képet nyújtani a kora gyermekkori intervenció e fontos részterületének, a kora gyermekkori lelki egészség támogatásának jelentőségéről, néhány kulcsfontosságú kérdésköréről. Ennek érdekében tanulmányainkban a klasszikus és kurrens nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozása és bemutatása történik. Célunk az, hogy köteteink olvasmányos, gyakran használható szakirodalommá, elméleti-módszertani támponttá, tananyaggá váljanak a csecsemőkkel, kisgyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek számára.”