Tisztességes esélyt minden gyereknek élete kezdetétől Európában - egy új kampány

logoAz élet első hónapjai, évei megalapozzák a gyerekek fizikai, szociális és érzelmi fejlődését. A Eurochild, a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (International Step by Step Association), az Európai Közegészségügyi Szövetséggel (European Public Health Alliance) és a Roma Oktatási Alappal (Roma Education Fund) bemutatják a First Years First Priority (Adjunk elsőbbséget az első éveknek!) kampányt , melynek célja, hogy a kora gyermekkori fejlődés (ECD) legyen prioritás a közpolitikákban. Biztosítsák e közpolitikák és a végrehajtásuk, hogy minden 0-6 éves gyerek tisztességes esélyt kapjon az optimális fejlődésre az életének ebben a korai időszakában, megalapozandó a későbbieket.

 A december 15-én kezdődő kampány célja, hogy változásokat segítsen elő Európában:

 

  1. A kora gyermekkori fejlődéssel foglalkozók alkossanak közösséget nemzeti és EU szinten egyaránt.
  2. Hívják fel a figyelmet a kora gyermekkori fejlődés fontosságára, és ismertessék meg a bizonyítékokon alapuló ismereteket, tudnivalókat.
  3. Hasznosítsák a lehetős legoptimálisabb módon az EU által biztosított erőforrásokat a szükséges reformok és közösségi, költségvetési források e célból való felhasználását minden országban.

 

A nemzeti partnerekkel való együttműködés keretében 9 európai országban - Bulgária, Finnország, Franciaország, Írország, Magyarország, Portugália, Románia, Szerbia és Spanyolország – a kampány célja, hogy megfelelő információkat nyújtson az európai és nemzeti szakpolitikusoknak, döntéshozóknak, bevonja a civil társadalom képviselőit, megerősítse a szülőket és a családokat saját és gyerekeik érdekeinek érvényesítése céljából.

 

“A családok általában tudják, hogy mik a gyerekeik legfőbb érdekei, de a szegénység és a diszkrimináció akadályozhatja a szülők lehetőségeit és készségeit, hogy a legjobbat tegyék kisgyerekeik érdekében. Ezzel a kampánnyal befolyásolni akarjuk a döntéshozókat, szakpolitikusokat, és a közpénzek elköltését a kora gyermekkori fejlődés érdekében, olyan módon, amely figyelembe veszi a bizonyítékokon alapuló legjobb lehetőségeket, és a szülők nézeteit, tapasztalatait is. A közösségi befektetések, a közpénz megfelelő befektetése lehetőség arra, hogy támogatni lehessen és megerősíteni a családokat, és kisgyerekeiket, és ezt is kellene tenni.” Jana Hainsworth, Eurochild Főtitkár

 

Az “Adjunk elsőbbséget az első éveknek!” (First Years First Priority) kampány minden gyerek jogaiért kiáll, különös figyelemmel azokra a családokra és gyerekekre, akik fokozottan veszélyeztetettek a diszkrimináció és kirekesztés terén, így az extrém szegénységben élő gyerekek, a fogyatékos gyerekek, a védelembe vett, vagy már családjukból kiemelt gyerekek, a roma gyerekek, a migráns és menekült gyerekek.

 

A nemzeti partnerekkel együtt áttekintettük az Európai Szemeszter programját a kora gyermekkori fejlődés és a társadalmi-gazdasági veszélyeztetettség, etnicitás, fogyatékosság és migráns státusz szempontjából. Célunk, hogy politikai nyomást gyakoroljunk, és Európai Uniós erőforrásokat biztosítsanak a megfelelő fejlesztések érdekében egész Európában, amely kölcsönösen erősíti és összeköti a szakpolitikai erőfeszítéseket, és az elérhető erőforrásokat Európai Uniós és nemzeti szinten egyaránt.

 

Míg néhány ország, mint például Írország és Finnország már megfogalmazta a kora gyermekkori fejlesztést nemzeti prioritásként, a szektorokon átívelő szakpolitikai keretek és kezdeményezések a legtöbb országban még hiányoznak. A COVOD-19 pandémia rávilágít a hiányzó célzott támogatásokra a magyar, szerb, román, portugál családok és kisgyerekek esetében. Általánosságban is, az Európai Unió által megfogalmazott országspecifikus ajánlások és a közös összegzések esetében is hiányoznak azok az ajánlások, amelyek gyerekeket említenék, és amikor erre mégis vonatkozik ajánlás, az döntően a kora gyermekkori napközbeni ellátásokra érvényes. Elmulasztják ezek az ajánlások figyelembe venni azokat a kiemelkedően fontos elemeit a kora gyermekkori fejlődésnek, amelyek elengedhetetlenek az optimális fejlődéshez, így a minőségi táplálás, szülő támogatás, biztonság és a szegénység elleni küzdelem különböző elemei.

 

“Csak valamennyi olyan szakpolitika és szolgáltatás átfogó komplex megközelítése, amely befolyásolja a kora gyermekkori fejlődést, képes megtörni a hátrányos helyzet ördögi körét, és biztosítani Európa valamennyi legfiatalabb polgára számára az azonos esélyeket a biztonságos, egészséges és optimális fejlődéshez, az életük legkorábbi szakaszától.” - Mihaela Ionescu, Programigazgató, Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (International Step by Step Association)

 

Az “Adjunk elsőbbséget az első éveknek!” (First Years First Priority) kampány, amelyet december 15-én kezdünk a következő hónapokban nagy sebességre kapcsol. Legyen Ön is tagja a támogatók közösségének, hogy az élet első évei legyenek Európa szerte a legfontosabbak.

 

Érdeklődők itt jelentkezhetnek: #FirstYearsFirstPriority, FirstYearsFirstPriority.eu

 

Magyarországon bővebb információ a kampányról: http://www.csagyi.hu/projektek/aktualis/adjunk-elsobbseget-az-elso-eveknek

 

A partnerek

 

A Eurochild közel 200 tagszervezetből álló hálózat, 35 európai országban, amely gyerekekkel és gyerekért dolgozik, egy olyan társadalomért, amely tiszteli a gyermeki jogokat.

 

Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (International Step by Step Association (ISSA) egy kora gyermekkorral foglalkozó regionális hálózat, amely összeköti a kora gyermekkori területen dolgozó szakembereket, kutatókat, szakpolitikusokat, a kora gyermekkori ellátórendszer minőségének javítása érdekében Európában és Közép-Ázsiában.

 

Az Európai Közegészségügyi Hálózat (European Public Health Alliance (EPHA) Európa vezető civil szövetsége a jobb egészség érdekében, tagjai közegészségüggyel foglalkozó nem-kormányzati szervezetek, páciens csoportok, egészségügyi szakemberek és betegségek alapján szerveződő csoportok.

 

A Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund - REF) célja, hogy az oktatási eredmények, kimenetek területén megszüntesse a különbségeket a roma és nem roma tanulók esetében úgy, hogy olyan szakpolitikákat és programokat támogat, amelyek a roma gyerekeke és fiatalok számára is minőségi oktatást biztosítanak, ideértve a deszegregált oktatási rendszerek megteremtését is.

 

 

A kampány sajtóanyaga pdf formátumban itt letölthető.

 

Tovább a kategóriában: Az első évek »