Kiadvány ajánló: Egy gyereket sem hagyunk hátra?

egy gyereket sem hagyunk hatraAz alábbiakban ajánljuk az Egy gyereket sem hagyunk hátra? - Tanulmány a koragyerekkori képességgondozásról, képességfejlesztésről (ECD) és a koragyerekkori oktatásról-nevelésről és gondozásról (ECEC) (a magyar-szlovák határvidékre fókuszálva) című tanulmánykötetet.

 Az “Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek” elnevezésű projekt keretében, an­nak megvalósítói, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Karpatska nadácia két esettanulmányt készíttetett a szlovákiai és magyarországi koragyerekkori képességgondo­zás, képességfejlesztés (angoul: Early Childhood Development, ECD), és koragyerekkori ne­velési-oktatási, gondozási (angolul: Early Childhood Education and Care, ECEC) szolgáltatá­sok és programok bemutatása és elemzése céljából.

 

A két tanulmány a két ország specifikumainak leírására fókuszál, illetve az ECD-vel és az ECEC-vel kapcsolatos főbb normák, jogi keretek, célcsoportok, megközelítések, mód­szerek és beavatkozások jellegzetességeit mutatja be. Összegzi a magán és az állami, vala­mint a civil beavatkozások tapasztalatait, eredményeit, és dilemmáit, beleértve a jól mű­ködő vagy adaptálható gyakorlatokat is e két országban.

 

A két tanulmány hasonló módszerekkel és hasonló források alapján készült. A szlovákiai és a magyarországi szakértők releváns kutatásokra, számos tanulmányra, tör­vényre, egyéb szabályozásra és adatbázisokra, adatokra támaszkodtak az ECD és az ECEC jellemzőinek feltárása érdekében.

 

A támogatási program, illetve a két megvalósító alapítvány működési területének megfelelően a tanulmány Szlovákiában elsősorban a Kassai kerületre, Magyarországon pedig az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiók helyzetére koncentrál.

 

Mindkét írás a témában használatos nemzetközi megközelítések és meghatározások bemutatásával indít, amelyeket az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek (többek között az UNICEF, az Egészségügyi Világszervezet és a Világbank) alkalmaznak. Ezek mind arra hívják fel a figyelmet, hogy a minél korábbi életévekben történő, és kiváltképp a 0-8 éves gyerekekre irányuló beavatkozások pótolhatatlanul fontosak. Valamint kiemelik, hogy a hátrányos helyzetű, marginalizált gyerekek esetében ezek az intézkedések, szol­gáltatások még jelentősebbek. Éppen ezért a tanulmányok erre a korosztályra, a 0 és 8 év közötti gyerekekre, közülük is a szegénységben és kirekesztettségben élő, hátrányos helyzetű és/vagy roma gyerekek helyzetére és a koragyerekkori szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre összpontosítanak.

 

Mind Szlovákiában, mind Magyarországon jelentős (kb. 7-9 százalék) a roma népes­ség összlakossághoz viszonyított aránya, és mindkét országban a cigányság jelentős része a tanulmány által lehatárolt célrégiókban él. A roma embereket érintő problémák, mint például a jövedelemi szegénység, az anyagi depriváció, a szegregált oktatás és a lakhatási szegergáció, valamint a széles körben elterjedt diszkrimináció, ismertek. Amint a tanul­mányok is rávilágítanak, a cigány gyerekek jelentős része nem jut hozzá (minőségi) szol­gáltatásokhoz, ami nagy mértékben gyengíti jövőbeli esélyeiket. Ezért, vagyis a későbbi életesélyek javítása érdekében van szükség az ECEC (koragyerekkori oktatás, nevelés, gondozás) és az ECD (korai képességgondozás, képességfejlesztés) beavatkozásokra, a megfelelő intézményekre és szolgáltatásokra, különösen azokban a leszakadó régiókban, ahol koncentrálódnak a hátrányok és a hiányok.

 

Itt letölthető a magyar nyelvű tanulmány és Vezetői Összefoglaló.

 

Itt letölthető az angol nyelvű tanulmány és Vezetői Összefoglaló.

 

A projekthez kapcsolódó szakmai anyagok gyűjteménye itt elérhető:

https://karpatokalapitvany.hu/koragyerekkor/hu/tudastar

 

Az alábbi animációs rövid videó szintén a korai évek és korai gondoskodás jelentőségére hívja fel a figyelmet: