Képviselőjelöltek a gyerekekértFelkérünk minden országgyűlési képviselőjelöltet, aláírásával vállalja, hogy megválasztása esetén mit tesz majd azért, hogy minden Magyarországon élő gyerek jólléte és örömteli gyermekkora biztosítható legyen.


Csatlakozva 14 nemzetközi szervezet kezdeményezéséhez, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, az Eurochild tagszervezete közzéteszi itthon is a felhívást, amely alapján kiderül, hogy nagyon sok mindent lehet és kell a képviselőknek tenniük a gyerekekért, akik képviselete és érdekérvényesítő képessége nagyon gyenge. Az örömteli gyerekkor önmagában is fontos érték, de egyben mindannyiunk jövőjének alapja. A képviselőknek fel kell vállalniuk a gyerekek érdekeinek képviseletét, különösen a legkiszolgáltatottabb, leginkább veszélyeztetett gyerekekét, és egyértelműen megfogalmazni a közösség, az állam felelősségét ennek biztosításában.


Minden döntés esetén vizsgálni kell, hogyan érinti a gyerekeket, mennyire hatékonyak és eredményesek a megtett lépések. Miképpen segítik a diszkrimináció és erőszakmentes felnövekedést, a gyerekek esélyteremtését és adottságaik mind teljesebb kibontakoztatását, aktív részvételét, véleményük figyelembevételét.  

Az alábbi levél és felhívás mindenki számára lehetőséget biztosít, hogy a gyerekek ügye mellé álljon, és kérdezze meg a képviselőjelölteket, hogyan akarnak ők segíteni, mit kívánnak tenni e célok elérése érdekében. Ez segíthet jó döntést hozni a választásokon is, és számon lehet kérni a megválasztottakon, mennyi valósult meg az ígéreteikből. "Tisztelt Képviselőjelölt!

A gyermeki jogok érvényesítése a nemzeti és európai politikában céllal európai kampány folyik, amelyhez egyesületünk, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület is csatlakozott.


Az Eurochild, az UNICEF, az SOS Gyermekfalvak Egyesülete, a Save the Children és számos más nemzetközileg is elismert gyermekjogi, gyermekvédő szervezet közösen fogalmazott meg egy kiáltványt, amit csatolva megtalál ebben a levélben. Bár eredetileg elsősorban az Európai Parlament jelenlegi és jövőbeni képviselőit szólítják meg, érvényes üzenetet hordoz Magyarország számára is. 


A magyar Alaptörvény és a gyermekvédelmi törvény, az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban megállapítja, hogy mindannyiunk közös felelőssége a gyerekek jólétének, jóllétének, biztonságának, jövőjének, és jogaik megismerésének, gyakorlásának biztosítása. Ennek ellenére a KSH adatai szerint a magyar gyermekek 20 százaléka él a szegénységi küszöb alatt - ami sajnos jóval magasabb a valóságban -, és nagyon sok gyerek szenved el bántalmazást, elhanyagolást, kirekesztést, diszkriminációt.


A választási kampány során szeretnénk megismerni és megismertetni az Ön és pártja véleményét, álláspontját minderről a közvéleménnyel, közzétenni a médiában az ezzel kapcsolatos vállalásokat, ami bizonyára számít a választók döntése során. Reméljük, támogatja törekvésünket, hogy összhangban a magyar parlament által már 2007-ben egyhangúlag elfogadott „Legyen jobb a gyerekeknek” 25 évre szóló stratégiával, valóban legyen jobb minden gyereknek, Magyarországon, Európában és az egész világon. Hiszen ez mindannyiunk érdeke.


Ennek reményében várjuk mielőbbi egyetértő válaszát!"


A Gyermeki Jogok Kiáltványa itt olvasható, illetve letölthető innen