Tanulmányaidat a szociális munka, gyermek vagy családvédelem területén folytatod? Szeretnéd bővíteni elméleti ismereteidet nemzetközi szakirodalommal és gyakorlati feladatokkal? Akkor téged vár a Család Gyermek Ifjúság gyermekvédelmi folyóirata, ahol munkád során megismerkedhetsz a legfrissebb külföldi gyakorlatokkal, szakmai irányítás alatt próbálhatod ki, milyen szerkeszteni, publikálni vagy éppen kutatómunkát végezni a szakterületeden.

Dr. Herczog Mária   szociológus, az Egyesület elnöke

Molnár László  gyermekvédelmi szakember, az Egyesület alelnöke

Sós Eszter  irodavezető

 

A Család, Gyermek, Ifjúság online folyóirattal kapcsolatos észrevételeket, új szerzők jelentkezését, publikálni kívánt anyagokat kérjük, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldjék.

 

Az Egyesülettel és Képzésekkel kapcsolatos kérdésekben forduljon irodavezetőnkhöz, Sós Eszterhez  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Család, Gyermek, Ifjúság című szakfolyóirat 1992 óta szolgálja a Magyar gyermekvédelmet, mint a szakma egyetlen rendszeresen megjelenő kiadványa. Alapvető célkitűzésünk mindig az volt, hogy a széles értelemben vett gyermekvédelem különféle területeiről közöljünk hazai és nemzetközi cikkeket, tanulmányokat, információkat, elméletet és gyakorlatot, ennek megfelelően kutatók, hallgatók, gyakorló szakemberek munkáit.

 

Most határkőhöz érkeztünk. Mondhatnánk, hogy a technikai fejlődés, a célszerűség diktálja, hogy közel 20 év után a papír formátumú folyóiratról áttérjünk az elektronikus formátumra, de az ok ennél jóval prózaibb. Sajnálatos módon nem tudtunk forrásokat szerezni ahhoz, hogy változatlanul nyomtatott újságot küldhessünk postai úton előfizetőinknek. A nyomdai költségeket felülmúló ütemben növekedtek az elmúlt években a szállítási költségek, és lassan meghaladták az előállítás árát is. Más szempontból ugyancsak megnehezedett a terjesztés, mivel a csökkenő finanszírozás okán az intézmények többsége már ilyen rendkívül jutányos áron sem volt képes a folyóiratot megrendelni.

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az első 15 év teljes anyaga megjelent két cd-n, amelyek változatlanul kaphatók, és amelyekből sok példányt eljuttattunk a képző intézményeknek, könyvtáraknak ingyenesen, hogy minél többen hozzá tudjanak férni, az örvendetesen gyakran felhasznált és idézett korábbi cikkekhez.

 

Az új formátum sokféle tekintetben tágíthatja a lehetőségeinket, és mindenképpen erényt szeretnénk kovácsolni a kialakult szükségből. Egyrészt jóval rugalmasabban tudunk többféle információt eljuttatni az olvasók remélhetően gyorsan bővülő táborához. Másrészt nincsenek terjedelmi korlátaink, egyidejűleg a szakmai tanulmányok, tudományos igényű anyagok mellett sokféle rövidebb, az aktualitásokra is reflektáló cikk jelenhet meg, tág tere nyílik a hírek, események ismertetésének, jó lehetőség a csatlakozó információk, anyagok belinkelése. Ugyancsak segíti az olvasókat a felület interaktivitása, könnyen mód nyílik vélemények, információk megosztására.

 

Az elektronikus formában megjelenő folyóirat szerkesztőinek szándékai szerint nem csak a szakembereket, egyetemi, főiskolai hallgatókat kívánja szolgálni, hanem az újságírókat, érdeklődő laikusokat, szülőket, gyerekeket, fiatalokat is, és számukra is fórumot kíván teremteni.

 

A sajtó munkatársait elsősorban jó minőségű információval és megbízható szakmai forrásanyagokkal kívánjuk ellátni, hogy hiteles és szakmailag etikus munkát végezhessenek a gyermekvédelemmel összefüggő kérdésekben.

 

Fokozottan szeretnénk hangot adni a gyerekeknek, fiataloknak, hogy megismerjük a véleményüket, és közvetíteni is tudjuk ezt a szélesebb szakmai nyilvánosság felé.

 

A szerkesztőség a korábbiakhoz hasonlóan nagyon korlátozott kapacitásokkal rendelkezik, az új felelős szerkesztő Kertész Anna, a szerkesztőségi titkár Sós Eszter és az örömtelien magas számú gyakornok és önkéntes remélhetően folytatni fogja azt a hagyományt, ami a Család, gyermek, ifjúság folyóiratot közkedveltté és hitelessé tett az elmúlt majd két évtizedben.

 

Az újság alapító főszerkesztőjeként ezúton is meg szeretném köszönni mindazoknak, akik munkánkat eddig segítették, hogy írásaikkal, véleményükkel, munkájukkal segítették a folyóirat fennmaradását, zavartalan működését. Reményeim szerint az elkövetkezőkben még többféle módon és formában járulhatunk majd hozzá, hogy a magyar gyermekvédelem jól szolgálja a gyerekek legfőbb érdekét, segítse kivonatkozó képességeik mind teljesebb kibontakoztatását, jogaik megismerését és gyakorlását, és ebben mind szüleik, családtagjaik, mind a velük dolgozó szakemberek és a közösség más tagjai minél több és jobb minőségű információhoz, tudáshoz jussanak.

 

A továbbiakban is számítunk korábbi és új olvasóink támogatására, aminek legfőbb formája, ha ellátnak minket közleményeikkel, tanulmányaikkal, híreikkel, véleményükkel, kívánságaikkal, mert ez segíti a lap minőségének emelését, és a mind szélesebb körű és mind teljesebb tájékoztatást.

 

A gazdasági válsághelyzet súlyosan érinti a családokat, a gyerekeket, és sajnos fokozza a nehézségeket az intézmények, szolgáltatások, és a segítő szakemberek számtalan kritikus problémája, utóbbiak egzisztenciális bizonytalansága is, amit tovább fokoznak azok a csak nagyon részlegesen ismert tervek, amelyek a szakterület egészét érintik. A jogi, szerkezeti, irányítási változások, a szűkülő erőforrások és kapacitások fokozottan szükségessé teszik az ismeretek, jó gyakorlatok megismertetésének bővítését, a tapasztaltok kicserélését, egymás támogatását, a szolidaritást. Ebben a munkában mi igyekszünk legjobb tudásunk szerint a régi-új elektronikus folyóirattal is hozzájárulni és ezzel is támogatni mindazokat, akiknek fontos a gyerekek védelme.

 

Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Iroda, levelezési cím: 1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Telefon: (06 1) 225 3526

Mobil: 06 30 459 2739

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám:18067752-2-41

 

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület minőségpolitikája

 

A Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület mind partnerei, mind kliensei környezetét tekintve hagyományosan érzékeny területen működik. Az Egyesület célul tűzte ki, hogy alapszolgáltatásai ellátása során a nevében szereplő kiemelkedően közhasznú megjelölés a közhasznúság nemes értelmében hosszútávon az egész társadalmat érintő eredményeket érjen el. Ehhez alaptevékenységei választékát és az azokon belül alkalmazott módszereket a társadalmi környezet igényeire reflektálva, a szakmai fejlődési irányok és kutatási eredmények figyelembe vételével alakítja.

 

Az egyesületben folyó munka célja a korszerű, széles értelemben vett család-, gyermek- és ifjúságpolitika támogatása a jólét, védelem, az emberi és gyermeki jogok érvényesülésének segítésével, ezzel összefüggésben a társadalmi kirekesztés és szegénység megelőzésével, kezelésével, csökkentésével. Az egyesület fontosnak tartja továbbá a nők és férfiak esélyegyenlőségével, a gyerekek és felnőttek bántalmazásának megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatokat, valamint a családi, intézményi, közösségi konfliktusok megoldása holisztikus megközelítésű bemutatását, kutatását és oktatását.

 

E cél érdekében húsz éven keresztül megjelentette az egyesület a "Család, gyermek, ifjúság" című folyóiratot, 2011-től elektronikus formában adja közre a gyerekeket, fiatalokat, családokat érintő hazai és nemzetközi információkat, jó gyakorlatokat, kutatási eredményeket. A célokat felölelő kérdésköröket tárgyaló könyvek, oktatófilmek elkészítése és kiadása, előadások, képzések és továbbképzések valamint vitafórumok és konferenciák szervezése is az ismeretek bővítését, a tájékozottság növelését szolgálja.

 

Szolgáltatásai körében az Egyesület fontosnak tartja a helyreállító szemlélet és módszerek (mediáció és az alternatív vitarendezés minden formája) megismertetését és alkalmazását, a munkaerő-piaci és outplacement szolgáltatás nyújtását is a gyerekek és családok legjobb érdekének figyelembevételével. A magyarországi tevékenység mellett, illetve ahhoz kapcsolódóan az egyesület nemzetközi, elsősorban Európai Uniós, kutatás, képzés és humanitárius segítségnyújtás keretében a fenti célokkal megegyező tevékenységet folytat.

 

Az Egyesület mind kliensei igényeit, mind elvárásait valamint a gyermekvédelem rendszerén belül vállalt szerepét figyelembe véve végzi tevékenységét, és ennek megfelelően kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújt.

 

Küldetésének megfelelően:

 

- részt vesz a társintézmények, hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tapasztalatcserét biztosító rendezvényein, és szervez ilyeneket,

 

- saját kutatást folytat, és eredményeit publikálja, terjeszti,

 

- munkája eredményét folyamatosan értékeli, és a tapasztaltakat felhasználja munkája javításában,

 

- tevékenységei során folyamatosan szem előtt tartja, hogy társadalmi közhasznúsága mindenkor a klienssel való együttműködésben,kapcsolattartásban tudatosan megjelenítve valósuljon meg,

 

- felnőttképzési tevékenységet folytat.

 

Szolgáltatásai minőségének garantálása érdekében az alábbiakat biztosítja:

 

- világos és átlátható alaptevékenységeinek szakmai ajánlati tartalma mind a szervezetek, mind az egyének számára,

 

- tevékenysége során nagy figyelmet fordít a kliensi igények megismerésére, kielégítésére és a panaszok kezelésére,

 

- gondoskodik új szakmai eljárások, módszerek kidolgozásáról, adaptációjáról és hazai meghonosításáról,

 

- népszerűsíti és terjeszti az általa hatékonynak ítélt eljárásokat, módszereket, kutatási eredményeket, stb.,

 

- ügyvitelét úgy dokumentálja, hogy azok a kiértékelésekhez és az azok nyomán kezdeményezett korrekciós tevékenységhez elegendő adatot nyújtsanak.

 

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület tevékenységi köre kiterjed a felnőttképzésre, illetve a tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai továbbképzésekre.

 

Küldetésünk az, hogy szakmai megalapozottságunkkal hozzájáruljunk a szociális szféra, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területének naprakész tudással rendelkező és azt a gyakorlatban is alkalmazni tudó szakemberekkel történő ellátásához.

 

Mindemellett egyesületünk alapvető céljait figyelembe véve az élethosszig tartó tanulás és az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozandó végzettségtől és életkortól függetleníti a képzésekbe való bekapcsolódás feltételeit.

 

Célunk a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak, illetve az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek maradéktalan kielégítése.

 

Ezért az egyesület képzéseinek magas színvonalát a fentiek mellett az alábbi módokon biztosítja:

 

- kiváló, szakmai téren nagy tapasztalattal rendelkező oktatói, tréneri gárdával,

 

- az oktatói gárda folyamatos továbbképzésével, ismereteinek bővítésével hazai és nemzetközi színtéren egyaránt,

 

- munkatársai felnőttképzéssel kapcsolatos tudásának folyamatos bővítésével,

 

- nemzetközi partnereink szakmai-pedagógiai tapasztalatainak felhasználásával,

 

- a munkáltatókkal kialakított szolgáltatói kapcsolat erősítésével,

 

- a résztvevői értékelések figyelembevételével történő folyamatos képzés- és tananyagfejlesztéssel,

 

- a képzések mellett igénybe vehető, speciális igények kielégítését, munkaerőpiaci helyzetet erősítő, képzési szükségletek felmérését és képzési tanácsadást, illetve előzetes tudás beszámíthatóságát biztosító felnőttképzést kiegészítő tevékenységekkel,

 

- figyelemmel kíséri és teljesíti a vele szemben elvárt a szakmai követelményeket, ennek maradéktalan teljesítése érdekében kiemelt figyelmet fordít tevékenységei és képzései folyamatos fejlesztésére.

3. oldal / 3