Intenzív terápiás nevelőszülői képzési program kidolgozása gyermekkorú bűnelkövetők számára - Elterelés az intézményi ellátástólAz Európai Bizottság Daphne III. programja keretében a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület négy másik országból 6 szervezettel együttműködve dolgozza ki az intenzív terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint egy lehetséges elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban.


A kutatás első szakaszában nemzetközi partnereinkkel és független szakértőkkel együttműködve elkészítjük az EU28 tagállamainak gyermekvédelmi és igazságszolgáltatási rendszereit összehasonlító átfogó kutatást. Az eredményeket kiegészítjük Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban és Angliában helyi szakemberekkel, vérszerinti és nevelőszülőkkel készített fókuszcsoportos interjúkkal és gyerekek bevonásával készített játékos konzultációkkal. Az így szerzett információ alapján, a kutatás következő fázisában javaslatot teszünk egy új nevelőszülői képzési alprogram tartalmi elemeire.


A 2 éves projekt célja az intenzív terápiás nevelőszülői program, mint “jó gyakorlati modell” kidoglozása, amely alternatívát kínálhat a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők számára a speciális gyermekotthoni, vagy javítóintézeti elhelyezéssel szemben. A Gyermekjogi Egyezmény a nevelőszülőket, mint az intézményben történő elzárás egyik lehetséges helyettesítését említi, azonban ez a fajta elterelés a gyakorlatban egyelőre nagyon kevés országban valósul meg. Ezt a hiányt szeretnénk a projekt keretében pótolni egy képzési program és a hozzá tartozó módszertani segédlet kidolgozásával és elterjesztésével.


Az elzárásra ítélt gyerekek egész életükben cipelik magukkal a kitaszítottság élményét és nincs olyan hazai kimenet értékelő kutatás, amely bizonyítaná az intézményi nevelés hosszú távú pozitív hatását. A zárt intézményi nevelés keretében a normaszegő gyerekek rehabilitációja időlegesen megoldható, de büntetésük leteltével ugyanabba a környezetbe kerülnek vissza, ahonnan jöttek, a családokkal történő munkára kiemelt hansúlyt kell fektetni a hosszútávú eredmények elérése érdekében.


A terápiás nevelőszülőség lehetőséget kínál arra, hogy a gyerek rehabilitációja családi környezetben történjen, szoros együttműködésben a vérszerinti családdal, az igazságszolgáltatási és gyermekvédelmi szakemberekkel, folymatos pszichológiai terápiás segítség mellett. Célja a pozitív emberi kapcsolatok megerősítése által a további deviáns életformától történő elterelése a gyerekeknek. Kiemelten fontos a megfelelő oktatás megszervezése és gyermek segítése a helyi, illetve tágabb társadalomba történő beilleszkedésben.


A projekt során az intenzív terápiás nevelőszülőség olyan átfogó keretrendszerét szeretnénk kidolgozni, amely egész Európa-szerte használható. Az új terápiás nevelőszülői képzési program mellett a végrehajtás során a különböző szektorok és szereplők közötti együttmükődéshez módszertani segédletet is készítünk, minimum követelményekkel, útmutatókkal, értékelési rendszerrel és a gyerekeknek szóló információs anyagokkal.


A projekt angol neve:

Alternatives to custody for young offenders – Developing intensive and remand fostering programmes


Projekt referenciaszáma:

JUST/2011-2012/DAP/AG/3054


Együttműködő partnerek:


Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Magyarország

British Association for Adoption and Fostering - Anglia

Eurochild - Belgium

International Juvenile Justice Observatory -Belgium

A National Voice - Anglia

National Network for Children - Bulgária

Social Activities and Practices Institute - Bulgária

Università del Salento – Department of Law -Olaszország

Royal Borough of Kensington and Chelsea - Anglia

Sofia Municipality – Bulgária