Angliai tanulmányút a Daphne projekt keretében

Az Európai Bizottság Daphne III. programja keretében Egyesületünk négy másik országgal együttműködve szeretné kidolgozni a terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban. A londoni tanulmányút célja a bűnelkövető fiatalokkal foglalkozó angol ellátórendszer, ill. az ott alkalmazott és bevált jó gyakorlatok megismerése volt. Két nap alatt számos szakember és szervezet bemutatkozását, beszámolóját hallgattuk meg, ezeket szakmai kérdések, viták követték. A partnerországok delegáltjai a szakterületen aktív jogászok, gyermekvédelmi szakemberek és kutatók voltak.


Youth Offending Services


London Lewisham kerület önkormányzata által fenntartott szolgáltatások helyszínét személyesen is felkerestük, az itt tartott szakmai napon megismerhettük tevékenységüket.

A fiatalkorú elkövetőkkel a Youth Offending Services (YOS) szolgáltató, ill. Youth Affending Team (YOT) foglalkozik, ez utóbbi egy szakemberekből – rendőr, pártfogó, pedagógus, szociális munkás, egészségügyi dolgozó, szükség esetén további speciális területtel, pl. addiktológus – álló team, ami az egyes esetekhez alakul.  A YOS-ról az ott dolgozó szociális munkások és a velük kapcsolatban álló nevelőszülők beszéltek.


Az enyhébb súlyú cselekményt elkövetett fiatalkorúak büntetésében, rehabilitációjában nagy hangsúlyt kap a jóvátétel. A bíróság határozatától függően többféle programban is részt vehetnek, ezek mindegyikében megjelenik a cselekmény közvetlen vagy közvetett jóvátételén túl a szociális készségek fejlesztése is (csapatmunka, a helyi közösség jobb megismerése, kommunikáció fejlesztése).

Néhány a megismert programok közül:

  • Kutatómunka a fiatalkorú elkövetőkről (tanulmányokat, cikkeket kell elolvasni egy választott témában, felnőtt mentor - YOS Officer - segítségével, később ezt prezentálni).
  • A helyi közösség idős tagjainak segítenek a számítógép használatában.
  • Az Élelmiszerbank önkénteseinek segítenek élelmiszer csomagokat összeállítani és kiosztani.
  • A fiatalok kerékpárokat javítanak, szerelnek, tisztítanak meg, hogy olyanoknak adják, akiktől ellopták kerékpárjukat.
  • A Surrey Dock Farmon állatokat gondoznak, az oda látogató gyerekeknek megmutatják a farmot, felügyelik az állatsimogatót.
  • Kiadványt és filmet készítenek arról, milyen hatással lehet a közösségre egy antiszociális fiatal, ezeket aztán iskolákban is bemutathatják.
  • Részt vesznek az YOS tevékenységében úgy, hogy munkacsoportokban segítenek új jóvátételi formákat kitalálni, a meglévőket továbbfejleszteni.
  • Közös kertészkedés egy fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek napközi foglalkoztató otthonában.
  • A kerület egyik közösségi kertjének rendben tartása, közösen a környékbeliekkel.

 


UK Fostering


Az Egyesült Királyság nevelőszülői rendszerét egy független (civil) nevelőszülői szervezet bemutatkozásán keresztül ismerhettük meg. A független szervezetek feladata a nevelőszülők toborzása, alkalmasságuk és felkészültségük felmérése, képzése, szupervíziója, támogatása, ill. az önkormányzat által alkalmazott nevelőszülők monitorozása.  A szervezetek csak hivatalos bejegyzés után, folyamatos vizsgálat mellett működhetnek.

A UK Fostering a „hagyományos” nevelőszülőkön túl fiatalkorú elkövetőket fogadó nevelőszülőkkel is kapcsolatban áll. Ők nyújtják a remand fostering nevű elhelyezési formát, ami általában rövid távú, és a fiatalkorú elkövető bírósági eljárása alatti ellátását biztosítja.


Angliában minden gyerek, aki szakellátásba kerül, a helyi hatóság (önkormányzat) felelőssége, így ha saját nevelőszülői között az nem talál számukra megfelelőt, a független nevelőszülői szervezetek biztosítják az elhelyezést. A szolgáltatások minőségét törvény szabályozza minden szervezetre vonatkozóan.

A nevelőszülők jelentkezhetnek önkormányzati, független / civil, vagy önkéntes nevelőszülői szervezethez. Díjazásuk régiónként, ill. a nevelt gyerek(ek) kora szerint is eltérő, adókedvezményben részesülnek, állami nyugdíjra jogosít szolgálati idejük. Folyamatos szupervízió, szükség esetén tréning, és tanácsadó telefonvonal segíti munkájukat.

A szervezetet képviselői és nevelőszülői mutatták be. Utóbbiak saját motivációikról, tapasztalataikról is beszámoltak.National Voice


A nevelőszülők mellett szakellátásban lévő fiatalok is elmesélték tapasztalataikat. Az általuk bemutatott szervezet, a National Voice szakellátásban élő, ill. azt megtapasztalt fiatalokat hoz össze és képviseli érdekeiket, egyik legnagyobb, jelenleg is futó projektjük a LILAC project (erről szóló cikkünk itt olvasható). A LILAC célja, hogy az szakellátásból kikerülő fiatalok tapasztalataira és szakértelmére támaszkodva fejlessze a helyi hatóságok szemléletét és gyakorlatait a fiatalok és gyerekek bevonásával, az ellátásban élőkkel vagy abból kilépőkkel való együttműködéssel kapcsolatban. A vizsgált hatóság, intézmény az eljárás végén részletes jelentést kap nem csak jelen helyzetéről, hanem a még fejlesztendő szolgáltatásairól is.


Ben Ashcroft prezentációját is meghallgattuk - ő a szervezet egyik vezető tagia –, önéletrajzi könyvében (a 51 Moves-ról itt írtunk) bemutatja, milyen befolyással lehet a környezet, a gyermekvédelem, a szakemberek munkája a gyerekre, a fiatalkorú elkövetők milyen nehézségekkel és lehetőségekkel számolhatnak.