wordcloud coramEgyesületünk egyike volt annak a 12 szervezetnek, amelyek részt vettek az “Unlocking Children's Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children” (“A gyermeki jogok érvényesítése: Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében az Európai Unióban”) című, az Európai Unió Alapjogi és Állampolgári Programjának társfinanszírozásával és pénzügyi támogatásával megvalósult projektben.

unlocking childrens rightsJóllehet az összes uniós tagállam aláírta a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, a gyakorlatban ezek biztosításához alapvető fontosságú, hogy a gyermekkorúakkal kapcsolatban álló szakértők megfelelő tudás birtokában legyenek, és értsenek egyet az alkalmazással.