Európai uniós projekt a gyerekjogok érvényesítése érdekében

unlocking childrens rightsJóllehet az összes uniós tagállam aláírta a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, a gyakorlatban ezek biztosításához alapvető fontosságú, hogy a gyermekkorúakkal kapcsolatban álló szakértők megfelelő tudás birtokában legyenek, és értsenek egyet az alkalmazással.

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szerint a gyerekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek gyakran nem rendelkeznek elég tudással, önbizalommal, és nincs kapacitásuk arra, hogy teljesítsék a jogi kötelezettségeiket, és az előírt irányelveket. Ehhez nyújt segítséget az az európai uniós projekt (‘Unlocking Children’s Rights: Strengthening the Capacity of Professionals in the EU to Fulfil the Rights of Vulnerable Children’ - JUST/2013/FRAC/AG/6393), amely a szakértők tudásának bővítését célozza a különböző okokból veszélyeztetett vagy segítségre szoruló gyerekek jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében.

 

A pályázat a gyakorlatban használható tudást és eszközöket biztosít, illetve feltárja a lehetőségeket mindazon szakemberek előtt, akik az intézményi ellátásban élő, a fogvatartott és az igazságszolgáltatási rendszerbe került gyerekekkel állnak kapcsolatban. A projekt célja, hogy a kiszolgáltatott gyerekek jogai érvényesüljenek, és képesek legyenek részt venni az őket érintő döntések meghozatalában, értsék a használt nyelvezetet és a mondottak. A leírtak tartalmát, értelmét is, tudjanak válaszolni, kérdéseket feltenni, véleményüket megfogalmazni. A képzésben tíz európai uniós ország (Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Magyarország, Görögország, Olaszország, Írország, Lengyelország, Szlovákia, és az Egyesült Királyság) szakemberei vesznek részt. A magyarországi program koordinátora a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület.

 

A több területet is átfogó projekt fontos célja, hogy a szakemberek:

 

  • tisztában legyenek a gyermek fejlődési folyamatával és ennek sajátosságaival,
  • képessé váljanak a hatékonyabb kommunikációra gyerekekkel, és a fiatalokkal, nem jogász szakemberekkel, szülőkkel,
  • ismerjék az intézményi ellátásban élő, a fogvatartott és az igazságszolgáltatás rendszerével bármely okból kapcsolatba került gyerekek jogait,
  • tanulják meg, hogy miképpen magyarázzák el a gyerekeknek a jogaikat a koruknak, érettségüknek megfelelően,
  • ismerjék a veszélyeztetett, segítségre szoruló, krízishelyzetű csoportokba tartozó gyerekek igényeit (roma, menekült, migráns, mentális zavarokkal élő, fogyatékos, különféle szexuális orientációjú gyerekek stb.)
  • készségeiket úgy fejlesszék, hogy legyenek gyerekvezéreltek, gyermekbarátok beleértve azt is, hogy megértsék a gyermek vágyait, érzéseit

 

Egy további modult az igazságszolgáltatásban dolgozóknak (rendőröknek, ügyészeknek, bíróknak, pártfogó felügyelőknek, ügyvédeknek, szociális munkásoknak, gyámügyeseknek, stb.) dolgoznak ki azért, hogy megtanulhassák, hogyan tehetik gyerekbaráttá az igazságszolgáltatási eljárást. A tréningmodulok kidolgozásában több tudományterületet érintő csoport szakemberei működnek együtt: ügyvédeket, szociológusokat, pszichológusokat, pedagógusokat, jogi képviselőket, szociális munkásokat és fiatalokat is bevonnak a 10 résztvevő országból. A tréningmodulokat úgynevezett kulcsszakértők tanítják meg a 10 ország összesen 920 szakemberének, akik intézményben élő, fogva tartott illetve az igazságszolgáltatási rendszerbe került gyerekekkel vannak kapcsolatban.