1993/5. szám

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 1993/51.16 MB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Dr. Gibicsár Gyula A gyermekkorúak és a fiatalkorúak részvétele az erőszakos és a szervezett bűnözésben Magyarországon
Sáska Géza A közoktatás átmeneti törvénye
dr. Révész Piroska

A nevelőszülői család, mint terápiás komponens

Feljegyzések egy kísérlet margójára

dr. Kardos Ferenc A társasjáték fontosságáról
Petrin László Az értelmi fogyatékosok egészségnevelésének kezdetei
Gaál Albert

Barlangrajz

Egy rendező balsejtelmei tervezett filmjének várható sorsáról

Povisel József Család- és gyermekvédők pártja
Gáspár Károly Dr. Kóti János (1929-1993)
Dr. Szőke Sándor Egy szeminárium margójára
Herczog Mária

Észrevételek a "Gyermekjólét és a gyermekvédelem törvényi szabályozásának koncepciójáról" szóló kormány előterjesztés tervezetéről

Monspart Éva

Aczél Éva

Dr. Haár Zsuzs

Dr. Békefi Ottóné

Hírek, események

Margitta Nóra

Dr. Lénárd Gábor

W. Ungváry Renáta

Könyvespolc
Mikus Gyula Mi lesz velük? (Arcképvázlatok, személyiségrajzok az Aszódi Fiúnevelő Intézetből)
Bognár Mária Nemzetközi Konferencia Pozsonyban
Budai István Nyúljunk a gyermek után, hogy megtanulja kinyújtani a kezét felénk
Kardos Ferenc Felméri-Pupák Zsuzsa Párbeszéd
Szilvási Léna

Titokban tartani vagy megmondani

Bevezető gondolatok az örökbefogadásról

Tükör
Az Új Katedra szerk.

Új Katedra

Meghívó