Gyermekjogi jelentések

Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezményt. A Gyermek Jogairól szóló nemzetközi Egyezmény 44. cikke alapján minden, az Egyezményben részes államnak ötévenként Jelentésben kell beszámolnia arról, milyen intézkedéseket tett az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.

 

A Jelentéseket a Gyermek Jogainak Bizottsága - egy független szakértőkből álló nemzetközi testület - vizsgálja meg és az adott ország civil szervezeteinek, majd kormányának meghallgatását követően ajánlásokat tesz.

 

A magyar Kormány eddig kétszer számolt be a Gyermek Jogainak Bizottsága előtt az előre megadott kérdések, illetve szempontok szerint, így először 1998-ban, majd 2006. januárjában. A következő Jelentést hét év múlva, 2013-ban kell benyújtania a magyar Kormánynak.

 

Az Egyezmény 44. cikke azt is előírja, hogy az Országjelentéseket minél szélesebb körben bárki által hozzáférhetővé kell tenni. Emellett a Bizottság 2006. évben azt is javasolta, hogy széles körben tegye elérhetővé a civil szervezetek, ifjúsági csoportok és maguk a gyermekek számára a részes állam második időszakos jelentését, írásbeli válaszait, valamint az ezekkel kapcsolatban elfogadott Bizottsági javaslatokat (záró észrevételek) az interneten (de ne csak ott) annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet, és diskurzust váltsanak ki az Egyezménnyel, alkalmazásával és ellenőrzésével kapcsolatban.

 

Az alábbiakban a Kormány első és második benyújtott Jelentése olvasható angolul és magyarul, valamint a Bizottság ehhez fűzött véleménye és ajánlásai olvashatók angol nyelven, az utóbbiak pedig nem hivatalos magyar fordításban is.

 

 

A civil szervezetek (alternatív) kiegészítő jelentése az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény magyarországi alkalmazását és a gyermekjogok helyzetét mutatják be a 2006 és 2012 közötti időszakban.

 

 

2019-ben a Gyermekjogi Civil Koalíció 18 szervezete, egyéni szakértők közreműködésével elkészítette és benyújtotta Magyarországról szóló alternatív jelentését az ENSZ Gyermekjogi Bizottságához.

 

 

 Kapcsolódó törvények magyar nyelven:

 

- 2009. évi CLXI. törvény a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetésérőlFakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről

 

- 2009. évi CLX. törvény a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről

 

A jelentés magyar és angol nyelvű változata mellett egy olyan háttérkötet is készült, mely a magyarországi szakemberek, egyetemi, főiskolai hallgatók, érdeklődő olvasók számára részletesebben és jóval nagyobb terjedelemben teszi lehetővé a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásának megismerését.

 

Tovább a kategóriában: Figyeljetek Ránk! »