"Hogyan tovább?"

Egyesületünk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt

(7242/0090 számú) pályázat egyik nyertese.

 

Főbb tartalmi elemei a következők:

  • Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése
  • A távmunka térnyerésének elősegítése
  • A hátránnyal élők képzésének segítése
  • A fogyatékkal élők képzésének segítése

 

A program célja, hogy – film formájában – közérthető módon nyújtson tájékoztatást a nagyközönség és az érintettek számára az egész életen át tartó tanulás fontosságáról, formáiról, a távmunka kiaknázatlan lehetőségeiről, a hátránnyal élők és a fogyatékkal élők képzésének és alkalmazásának előnyeiről, valamint a munkaerőpiacra a GYED-ről, GYES-ről visszatérni szándékozó szülőknek. Szeretnénk felhívni a figyelmét minden érintettnek, és a gazdasági szektor szereplőinek egyaránt a kiaknázatlan lehetőségek sokrétűségére és a lehetőségek jobb megjelenítésének, személyre szabottságának szükségességére és hasznosságára. A tárgyalt témák legjobb, módszertanilag is felkészült szakembereit vonjuk be a szociális, a gazdasági, HR, PR és a média területéről egyaránt. A végeredmény egy szórakoztató-tájékoztató filmsorozat, „teleregény", amely a gazdasági és szociális területein használható oktatófilm, melyben információkat és lehetőségeket mutatunk be, érthetően és élvezhető formában, amely a közvetlen célcsoporton kívül segíti az általános tájékozódás, megértést is.

 

A program sikere – többek közt – attól remélhető, hogy a felmérések és mérések egyértelműen mutatják, hogy a lakosság túlnyomó többsége Magyarországon és a fejlett országokban is elsősorban az elektronikus sajtóból, kiemelkedően a televízióból tájékozódik. Az információk hatékony, gyors és eredményes átadásában egyre nagyobb szerepet töltenek be a rövid, informatív, ugyanakkor a figyelmet megragadó és érzelmileg is megélhető, megérintő programok. A médiaelemzések tanúsága szerint a televízió nézési szokások alapján a folytatásos filmek, családtörténetek, teleregények a legnépszerűbbek. A statisztikai adatok alapján állítható, hogy hazánkban szinte minden háztartásban van legalább egy televízió, és noha a fogható csatornák száma korlátozott, néhány program mindenki számára elérhető. Ez alapvetően indokolja, hogy miért van szükség olyan produkció előállítására, amely a fenti igényeknek és lehetőségeknek megfelel, ugyanakkor sokoldalúan felhasználható. A hátránnyal élő különféle csoportok, az esélykiegyenlítésre kevéssé számíthatók megjelenése a képernyőn nem haladja meg az 5%-ot, és ők is főként az őket képviselő szervezetek, intézmények fellépésével. Olyan közérdeklődésre számot tartó témákban, mint e pályázat négy témája, a hatékony és eredményes társadalmi érvényesülést elősegítendő jóval több és rendszeresen megjelenő, szolgáltató, minőségi ismeretterjesztő és attitűdformáló, dokumentarista jellegű és a nagyközönség számára is fogyasztható műsorok elkészítése lenne indokolt.

 

A projekt célja tehát elérni mindazokat, akik a pályázatban kitűzött mindegyik cél elérésében érdekeltek lehetnek, így az élethosszig tartó tanulás, távmunka, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek. Rajtuk kívül e program elérheti az ő környezetükben élőket, és azokat is, akik szakmaszerűen e célok megvalósításán fáradoznak. Ez utóbbi csoport esetében módszertani, oktatási segédanyagként szolgálhatnak a projekt megvalósítása esetén elkészülő filmek.

 

Konkrét tartalmát és felépítését tekintve a program egy 4×20 percből álló filmsorozat keretében mutatja be azokat az információkat, tevékenységeket, ismereteket, készségeket, amelyek a nézőket segítik a jobb tájékozódásban, a választható, és számukra legkedvezőbb lehetőségek megtalálásában. Egy család és környezete bemutatásával, köznapi élethelyzetekkel és mindazokkal a jellegzetes problémákkal és megoldási lehetőségekkel ismertetjük meg a nézőt, amelyek a kiírásban szereplő témákban és az azokhoz kapcsolódó tudnivalókról közvetlen és közvetett ismereteket, eligazodást jelentenek.

A film tartalma szerint játékfilmes eszközök mellett szakemberek bevonásával mindazokat az ismereteket és információkat megjeleníti a képernyőn, amelyekre az érintetteknek szüksége lehet, így például a további információkhoz és tájékozódáshoz szükséges elérhetőségeket, lehetőségeket. A filmsorozatban tervezettek szerint nem csak az egyes érintett családtagok rokonok, szomszédok – munkanélkülivé váló diplomás középkorú apa, vagy hallássérült, mozgássérült, illetve alacsony képzettségű roma fiatal, GYES-ről visszatérni akaró szülő – konkrét lehetőségeit és tudnivalóit ismertetjük, hanem kitérünk az egészség megőrzésének, a kritikus élethelyzetekben gyakran előforduló egészségügyi, érzelmi, pszichés gondoknak a megelőzésére, kezelésére is csakúgy, mint az érintett gyerekek szükségleteire.

 

A program (az utánkövetéssel együtt) 2008. augusztus 31-éig tartott.