„Van jogod” gyerekjogi képzés

A Gyermekjogi egyezmény aláírásával, és a magyar jogrendszerbe illesztésével Magyarország felelősséget vállalt az Egyezményben foglaltak megismertetésére, betartására és betartatására. Az Egyezmény jelentősége, szemléletrendszere és alapelveinek ismerete azonban mindeddig nem vált általánossá.

 

A három alkalomból álló, hiánypótló tanfolyam során áttekintjük a gyermeki jogok kialakulását, fejlődését, a vonatkozó nemzetközi egyezményeket és hazai jogszabályokat.

 

A Gyermekjogi egyezmény általános alapelveinek áttekintése, értelmezése, gyakorlati példák alkalmazása, kiscsoportos feladatokkal történő érzékenyítés képezi a tanfolyam magját. A megértést, az elméletben elsajátított szemlélet internalizálását szerepjátékokkal, gyakorlati példákkal biztosítjuk, összhangban a magyar jogszabályok alkalmazásával, módszertani és ombudsmani ajánlásokkal.

 

Az Egyezménnyel kapcsolatos technikai kérdésekkel - a végrehajtás ellenőrzése, érvényesülése és ez utóbbinak előmozdítása hazánkban - is foglalkozik a tanfolyam. A résztvevőket megismertetjük a nemzetközi jó gyakorlatokkal, így illusztrálva az érvényesülést, és előmozdítva annak Magyarországon történő további megvalósulását.

 

A cél, a tényadatok átadásán túl, az érzékenyítés, amelynek hatékony módszere a saját élmény, ezért a tanfolyam az aktív részvételre épít. A résztvevők a tanfolyam végére megismerik a releváns, gyermeki jogokat érintő hazai és nemzetközi dokumentumokat, egyezményeket és a gyermekjogi megközelítést, szemléletmódot.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: Szakemberek felkészítésével segíteni a gyerekeket jogaik megismerésében, alkalmazásában, mások jogainak tiszteletében.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 30 óra (3 alkalom, alkalmanként 10 óra)

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 22 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkatankönyv fűzött formában.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-031/2021

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 65.000 Ft/fő

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt  óraszám:

Első alkalom: Az emberi jogok tárgyalása – történeti áttekintés, egyezmények, intézményrendszer. Az ENSZ gyermekjogi egyezmény elfogadásának előzményei, a gyerekjogok jelentésének, alkalmazásának feltételei. Csoportkohéziót erősítő gyakorlatok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

Második alkalom: A gyerekjogok tematikus ismertetése: az alapjogok, a gyerekek védelméről szóló jogok, a gyerekek szükségleteivel összefüggő és a társadalmi részvételhez szükséges jogok csoportjának kiemelt tárgyalása. Jogsérelmeket feldolgozó kiscsoportos feladatok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

Harmadik alkalom: Gyerekjogokról gyereknyelven - a gyerekjogok oktatását segítő kiadványok bemutatása, képzés módszertani javaslatok a gyerekek felkészítéséhez. A jogok és a kötelességek kapcsolatának bemutatása. Kiscsoportos esetfeldolgozások a gyakorlatban történő alkalmazhatóság elősegítésére. Ekkor kerül sor az elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltésére; a képzés értékelő megbeszélésére és összegzésére, továbbá a résztvevői visszajelzésekre.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig