Elégedettség

Pedagógusok számára szervezett továbbképzéseink résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítés

A továbbképzési program megnevezése: „Facilitátor képzés - a jóvátételi eljárás levezetése”

 

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 82/185/2012.

 

Lezajlott továbbképzések:

1.) A továbbképzés ideje: 2012. október 8-12., Helyszíne: 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

 

Az elégedettségi kérdőívek alapján a képzésen részt vevők a tréning lebonyolításával és szervezettségével kapcsolatban is elégedettek voltak. Mindnyájan pozitívan értékelték a tréning tartalmát, a képzők felkészültségét. Teljes mértékben választ kaptak a képzés során kérdéseikre, és a meglévő problémáikra is nagy arányban megoldásokat találtak. Egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy a tréning során elegendő idő jutott a kérdéseik feltevésére és megvitatására.

 

A leginkább az alábbiakat emelték ki a képzés hasznosságával kapcsolatban: lehetőséget teremtett megismerni egymást egy másik oldalról; megismertette őket a facilitáció módszerével; a konfliktusok rendezésének új módját ismerték meg; segítséget nyújt a mindennapi kommunikációban; szemléletváltást kapott az új módszer segítségével; különböző személyiségű emberekkel való bánásmód tudatos kezelését teszi lehetővé; kérdezéstechnika elsajátítása; konfliktuskezelés hatékonyságának növelését segítette elő.

 

A résztvevők a képzés gyakorlatorientáltságát, interaktivitását, a tanfolyam légkörét értékelték a legpozitívabban.

 

A képzés által többen megerősítést nyertek abban, hogy jól végzik pedagógusi feladataikat, ám egyetértettek abban, hogy a tanultak beépíthetőek mindennapi munkájukba, és ezen túl magánéleti szinten is tudják az itt elsajátított ismereteket használni.

 

2.) A továbbképzés ideje: 2013. november 13.- 2013. november 29., Helyszíne: 3700 Kazincbarcika, Május 1. utca 11.

 

A tervezett tematika szerint haladt a képzés, amelyet nagymértékben támogatott a csoport résztvevőinek felkészültsége, szakmai tapasztalatai és az új módszer iránti fokozott érdeklődése, nyitottsága. Nyitottság, empátia, tolerancia és derűs hangulat jellemezte a továbbképzést. A résztvevők a képzés egész ideje alatt aktívan közreműködtek a csoportmunkák során. Probléma nem merült fel a képzés ideje alatt.

 

Az elégedettség-vizsgálat alapján a résztvevők leginkább a képzés során elsajátított szemléletet és technikát tudják alkalmazni pedagógusi munkájukban, továbbá családi és munkahelyi kapcsolataikban, ezen belül is kifejezetten a helyes kérdésfeltevési technikákat, a kommunikációs módokat, a konfliktuskezelés módszertanát emelték ki, mint a legjobban alkalmazható elemeket. Az úgynevezett szimulált esetgyakorlatok, azaz a tapasztalati úton szerzett tudás volt a legtöbbjük számára a legjobbra értékelt képzési elem.

 

A csoport tagjai elégedettek voltak a képzés helyszínével, az oktatók felkészültségével és az oktatási módszerekkel is, pozitívan értékelték a képzés hangulatát, annak gyakorlatorientáltságát és a többi résztvevő nyitottságát is.

 

3.) A továbbképzés ideje: 2015. október 9. – 2015. október 22., Helyszíne: 7691 Pécs - Vasas, Bányatelep 42.

 

A facilitátor képzés tematikája az optimális csoportlétszámra való tekintettel, jól tervezhető időkeretek mellett teljességében megvalósult, speciális fókuszpontokkal: a módszer elméleti hátterének áttekintésére, ezen belül a veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak családi és iskolai konfliktusainak kezelésére kellett nagyobb hangsúlyt fektetni.

 

Nagyon aktív, kreatív szakemberek vettek részt ebben a csoportban. Szinte mindenki jelezte, hogy korábbi, problémás esetét jobban és tudatosabban kezelte volna, ha ismert volna hasonló technikát, mint amit a képzés során megismert.

 

Az elégedettség-vizsgálat alapján problémának igazából azt jelezték vissza, hogy vannak esetek, amiben nem tudják elképzelni, hogy a sérelmet szenvedett fél részt kívánjon venni jóvátételi szemléletű eljárásban, illetve, hogy nehézséget okozhat a módszer elterjesztése, ha nincs a szemléletnek társadalmi támogatottsága.

 

Volt, akinek többéves, a téma iránt meglévő alapvető ellenállását sikerült aktív implementációba átfordítani, és volt, aki több, hasonló jellegű továbbképzés után is számtalan új elemet itt látott először. Többen kifejezetten hasznosnak találták az elmélet és teoretikus dilemmák körbejárását, mert ez nagymértékben hozzájárult a pozitív aktivitáshoz a gyakorlati képességfejlesztésre törekvő blokkokban.

 

4.) A továbbképzés ideje: 2015. október 17. – 2015. október 30., Helyszíne: 7691 Pécs - Vasas, Bencze József utca 13/1.

 

A facilitátor képzés tematikája teljességében megvalósult. Nagyon gyakorlatorientált szakemberek vettek részt a képzésen, akik mély betekintést és jártasságot szerezhettek a jóvátételi eljárás előkészítésében, megszervezésében és levezetésében a képzés során.

 

A résztvevők közül a legtöbben halottak már a mediációról és facilitálásról, de nem volt lehetőségük a szakirodalom értelmező elemzésére és gyakorlati ismeretek megszerzésére.

 

A szimulációs szerepjátékokba a résztvevők eredményesen építették be a pedagógusi munkájukban szerzett rutinjukat, használták képességeiket.

 

Az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesítése alapján a módszer résztechnikáinak kigyakorlási lehetősége és a szemléleti változások, az attitűdformálás fontossága, a gyerekek és fiatalok mellett a szülők bevonása, aktivitásának elősegítése nyerte meg leginkább a résztvevőket.

 

Úgy vélték, hogy az alkalmas esetek kiszűrési technikája, a szerepjátékok végigjátszása és elemzése a leginkább működő gyakorlatok a képzésben. A legtöbben jelezték, hogy a megismert módszer, a jóvátételi eljárás, jól alkalmazható lesz számukra az arra alkalmas esetekben.