Facilitátor képzés - a jóvátételi eljárás levezetése /Pedagógus-továbbképzési program/

A továbbképzés célja a jóvátételi eljárás levezetésének elsajátítása, mely a fiatalkorúak magatartási vétségéből, bűnelkövetéséből adódó testi, vagy lelki sérülést okozó problémák kezelését segíti elő. A képzés felkészíti a pedagógusokat a károkozással összefüggő konfliktushelyzetek megoldására és feldolgozására. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra, hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése hatással volt.

 

Fő cél, hogy a pedagógusok megtanulják a jóvátételi eljárás szilárd pszichológiai és szociológiai hátterét, és az elsajátított kompetenciákat mindennapos munkájuk során a különböző jellegű konfliktusoknál és bűnelkövetéseknél sikerrel alkalmazzák. Ezáltal hatékonyabbá válik számukra a gyermekek és fiatalok körében előforduló problémahelyzetek megoldása, eredményesebbé válik a viselkedési korrekció, a kárhelyreállítás és a vétkesek visszailleszkedése a közösségbe.

 

A továbbképzés szervezését az indokolja, hogy a pedagógusok mindennapos munkájuk során gyakran találkoznak olyan fiatalkorú bűnelkövetőkkel, akik nincsenek tisztában tettük súlyával és a lehetséges következményekkel. Különösen gyermekkorú elkövető esetén szükséges a tett és a következményeivel való konfrontáció, melynek eredménye, hogy a fiatalok szembenéznek a tetteikkel, vállalják a felelősségüket és jóvátételre törekszenek. A jóvátételi eljárás módszerével megelőzhetővé és kezelhetővé válnak az iskolai konfliktus- és problémahelyzetek, illetve a bűnelkövetés.

 

A képzés keretében a jóvátételi eljárások vezetéséhez szükséges módszereket sajátítják el a résztvevők. Az első tanegység a jóvátételi eljárás módszerének eredetét, felhasználási területeit mutatja be. Ezt követően a résztvevők megismerik a resztoratív módszer használatára vonatkozó alapvető elvárásokat, a jó facilitátorral szemben támasztott követelményeket. A képzés következő részében arra helyeződik a hangsúly, hogy mire van szüksége az áldozatnak, az elkövetőnek és a közösségnek és a resztoratív megbeszélés mit tesz számukra lehetővé. Majd a konferencia-megbeszélés protokollját sajátítják el a résztvevők, különös tekintettel a facilitátori forgatókönyv használatára. A módszer megismerését követően a résztvevők a jóvátételi eljárást alkalmazzák és gyakorolják saját munkaterületükről gyűjtött problémás szituációk és modellált eseteket tartalmazó mini szerepjátékok segítségével.

 

A képzés zárásaként a résztvevőknek egy saját, dokumentált esettanulmány összefoglalóját kell benyújtaniuk, minimum másfél oldal terjedelemben, majd ún. értékelő megbeszélésre kerül sor, amelynek keretében a résztvevők saját esettanulmányukat bemutatják. Értékelési szempont: a záró dolgozatként leadott esettanulmány összefoglalót a résztvevő a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el, különös figyelemmel a büntetés hatásának kifejtésére, az áldozat szükségleteinek körvonalazására és a segítő visszajelzés használatára.

 

A képzés során kötelező irodalomként az alapító által készített, A resztoratív szemlélet és egy módszer, a konferencia megbeszélés című munkatankönyv segíti az ismeretek elsajátítását.

 

A képzésről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát, az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során, és egy saját, dokumentált esettanulmány összefoglaló leadása záró dolgozat formájában, mely megfelel az értékelési szempontoknak.

 

A továbbképzés célcsoportja: Mindennapi munkájuk során problémás helyzetekkel, károkozással, bűnelkövetéssel összefüggő konfliktushelyzetekkel kapcsolatba kerülő pedagógusok.

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmény, hogy a képzésben részt vevő képes legyen:

- a jelenlegi büntető és fegyelmezési rendszer működésének jellemzésére,

- a büntetés hatásának kifejtésére,

- az áldozat szükségleteinek körvonalazására,

- a segítő visszajelzés használatára,

- a helyreállító jellegű fogalmazásmód és gyakorlat használatára a mindennapi kommunikáció során,

- a jóvátételi eljárás szemléletének és gyakorlatának részletezésére,

- a módszer felhasználási lehetőségeinek kifejtésére,

- mindennapi munkája során adódó konfliktusok és problémás helyzetek facilitálására.

 

A képzés óraszáma: 30 óra

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai végzettség; óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár, szociálpedagógus, szakoktató szakképzettség

 

A továbbképzés során indítható csoport létszáma: minimum 8, maximum 24 fő

 

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

 

A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 9-35/2018.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig