Egyedül nevelők - szakemberek érzékenyítése az egyszülős családok speciális élethelyzetére

Az egyszülős családszerkezetben élőknek nemcsak anyagi nehézségekkel, hanem folyamatos speciális mentális, lelki terhekkel, eltérő adottságokkal kell nap mint nap szembesülniük. A terápiás támogatás szempontjait vizsgálva ugyanakkor elmondható, hogy sem Magyarországon, sem a világon máshol nem szentelnek elegendő figyelmet ezen csoport tagjai mentális egészségének, holott olyan speciális helyzetek, életfordulók és életciklus váltások jellemzik őket, amelyek ezt szakmailag és társadalmilag is indokolnák.

 

Az egyszülős családok mentális támogatása mindenképpen hosszú távú előnyöket hordoz az élet minden területén: az egészségügytől kezdve, az oktatáson át, a munkaerő-piaci helyzetig, különös tekintettel a szociális támogató közegre, ahol kellően érzékenyített és a specifikus jellemzőkről elegendő tudással bíró munkatársak szerepe kiemelt fontosságú lehet a hatékony segítés érdekében.

 

A családsegítésben, a szociális ellátórendszerben a szakemberek egyre több egyszülős családdal találkoznak, egyre többen vállalják, hogy segítségre szorulnak, válás, egyedüli szülőként történő gyerekvállalás következményeképpen, és közöttük is egyre többen tudatosan kérnek mentális támogatást az egyéb segítség mellett. Annak érdekében, hogy ez a támogatás létrejöjjön, fontos, hogy a szakemberek tisztában legyenek azokkal a speciális életfordulókkal, elakadásokkal, működésbeli jellegzetességekkel, amelyek az egyszülős családokat jellemzik.

 

Az egyszülős családokkal a támogatás szempontjából kiemelten érdemes foglalkozni a következő kérdésekkel kapcsolatban:

 

 • különélő szülő szerepe/hiánya;
 • tágabb családi környezet (elfogadás, támogatás);
 • szülő-gyerek konfliktus (szimbiózis, nehezített leválás, vagy drasztikus leválás);
 • hiányzó férfi, női minta;
 • szociális támogató közeg kiemelt szerepe (pedagógusok, egészségügyi szakemberek);
 • bűntudat, stigma kezelése mind az egyedül nevelő szülőben, mind a gyerekben;
 • új kapcsolat létrehozásához stabil önkép, pozitívabb esélye.

 

Az „Egyedül nevelők - szakemberek érzékenyítése az egyszülős családok speciális élethelyzetére” elnevezésű képzésünk egy több éve működő támogató csoport tematikájára és szemléletére épül, melynek lényege, hogy a csoport résztvevői segítséget kapnak abban, hogy saját élethelyzetükre ránézzenek, az egyszülősségből fakadó elakadásaikkal foglalkozzanak és előre lépjenek ezek megoldásában. Az a bűntudat és szorongás, amely ezekben az élethelyzetekben az egyedülálló szülőben nagyon gyakran jelen van, a mellettük felnövő gyerekek hosszú távú párkapcsolati magatartására is negatív befolyással bír, ezért kiemelt cél a "jövő tehermentesítése", ennek érdekében pedig a helyi közösségekben hasonló élethelyzetben lévők, illetve hasonló életkorú gyerekeket nevelők közösségépítésének elindítása, támogatása, ezáltal annak megtapasztalása, hogy a csoportok ereje mennyire megtartó lehet számukra.

 

A képzés tematikája alapvetően az egyszülős családok speciális élethelyzetéből fakadó elakadásokra fókuszál, sajátélmény alapú megközelítéssel, jövőorientált fókusszal, az alábbi felépítésben:

 

 • Az ismerkedések után az egyszülősséghez való viszonyt, a külvilág felől érkező visszajelzéseket és a belső megéléseit járjuk körül;
 • A kiterjesztett család, a családi minták, együttműködések megismerése után foglalkozunk a családban található szerepekkel, feladatokkal, határokkal, ki hogyan éli és alakítja ezeket;
 • Ezt követően történik a külvilággal való kapcsolatok működése és az erőforrások számbavétele;
 • Foglalkozunk a gyerekekkel, és a hozzájuk kapcsolódó és velük folytatott kommunikációval;
 • Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a családban nem élő másik szülővel kapcsolatos érzéseket is körüljárjuk;
 • Beszélünk továbbá megoldási stratégiákról, a kapcsolatépítési és önismereti lehetőségek tágításáról és a jövőbeni célokról.

 

A képzés során a csoport tematikájának megismerése mellett a folyamatos segítői reflexiók, a saját egyéni és szakmai tapasztalatok, érzések mentén haladunk. Ezek megosztása és az esetek átbeszélése eredményeképpen születhet meg a résztvevőkben az a segítői attitűd, amely eredményeképpen az egyszülős családokban élőket érzékenyebben, nyitottabban, sztereotipizálás nélkül tudják majd támogatni.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A résztvevő szakembereket érzékenyíteni, és megismertetni őket az egyszülős családok, egyedül nevelő szülők speciális életciklus váltásaival, elakadásaival, és olyan élethelyzetekkel, amelyek általánosságban jellemzik őket, és amelyek ismeretében a szakemberek hatékonyabb támogatást, célzottabb segítséget tudnak nyújtani számukra.

 

Képzési idő: 2 képzési nap, naponta 10 óra

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: Záró-dolgozat elkészítése a képzés záró részében, mely az elsajátított ismeretanyagra koncentrál.

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: T-05-007/2024

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 24 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 80.000 Ft

A képzés óraszáma (20 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszáma:

 

Az első képzési nap során, az ismerkedések után beszélünk az egyszülős családokról a számok tükrében, kutatások, statisztikai adatok, demográfiai folyamatok mentén. Emellett bemutatjuk az egyszülősség okait, előfordulási formáit, következményeit, az egyszülősséghez való viszonyt, a külvilág felől érkező visszajelzéseket és a belső megéléseit járjuk körül. A rendszerszemlélet fogalmainak megismerése után foglalkozunk a családban található szerepekkel, feladatokkal, határokkal, a jelenlévők saját családi mintáin keresztül.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Önálló bemutatkozás, Megbeszélés, Csoportos feladatmegoldás, Előadás, Egyéni feladatmegoldás, Szóbeli értékelés

 

A második képzési nap során esetismertetéseken, saját szakmai tapasztalatokon, személyes reflexiókon keresztül nézünk rá az egyszülős családokkal való tapasztalatokra, és ennek keretében foglalkozunk a sztereotípiákkal.   Bemutatjuk a tipikus egyszülős rendszer elakadásait, az általánostól eltérő életciklusokat. Fontos csoportmunka téma a külvilággal való kapcsolatok működése és az erőforrások keresése, valamint az egyszülős családok tagjainak "túlélési" stratégiáinak megismerése. Foglalkozunk továbbá a különböző életkorú gyerekekkel, és a hozzájuk kapcsolódó és velük folytatott kommunikációval. Beszélünk továbbá megoldási stratégiákról, kapcsolatépítési és önismereti lehetőségek tágításáról, jövőbeni célokról, a segítők szereplehetőségeiről.

A képzés zárásaként a záró-dolgozat megírásán és értékelésén túl az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltésére, az oktatói és résztvevői értékelő megbeszélésre és összegzésre, kérdésfeltevésre, illetve a felmerülő kérdések megválaszolásra kerül sor.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Megbeszélés, Egyéni- és csoportos feladatmegoldás, Előadás, Egyéni feladatmegoldás, Értékelés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig