A gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése

A gyermekbántalmazás, abúzus problémája a gyermekvédelem egyik központi kérdése. A veszélyeztetett gyermek krízisének jelei sokszor egyáltalán nem nyilvánvalóak, de ha biztossá válik is a bántalmazás ténye, gyakran akkor sem egyértelmű a helyzetet észlelő felnőtt számára, hogy mi a teendő vagy hová fordulhat segítségért.

 A továbbképzés során a résztvevőkkel megismertetjük a bántalmazás formáinak tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosítjuk a bántalmazást elszenvedett gyermekek kezelésében betöltött szerepüket, bármely területen is végzik feladataikat.

 

A feldolgozásra kerülő legfontosabb témák az alábbiak:

  • A bántalmazáshoz vezető okok.
  • A fizikai, az érzelmi/lelki és a szexuális bántalmazás, elhanyagolás jelei, tünetei.
  • A bántalmazás hatása a gyerekre / családra / közösségre.
  • A bántalmazott gyerekek viselkedési, magatartási specialitásai.
  • Nélkülözhetetlen feladatokat a bántalmazott gyermek/ család segítésében.
  • Teendők, amelyekkel a gyermeket megvédhetjük a további bántalmazástól.
  • Kapcsolatteremtés és kapcsolat fenntartása a bántalmazás elszenvedőivel, valamint az abúzerrel (bántalmazóval) egyaránt.
  • Folyamatelemzés és segítő stratégiák meghatározása az erőszakot elszenvedettek támogatására.

 

A továbbképzés nagy százalékában a bántalmazással kapcsolatos információk tudatosítására törekszünk, mely elméleti jellegű. A tünetek felismerésére, valamint a kezelési módok behatárolására koncentrál az első két blokk. A harmadik blokkban már az ismeretek beépülési folyamatán dolgozunk. Ezt követi a készségek fejlesztése, melynek során a folyamatok elemzésére, a kommunikáció színvonalának emelésére törekszünk szerepjátékok használatával.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A program célja, hogy a résztvevők azon készségeit fejlessze, amelyek a gyermekek bántalmazásának eredményes felismerését és a beavatkozás/segítségnyújtás módjainak alkalmazását lehetővé teszik.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 32 óra (4 képzési nap)

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: Záró-dolgozat a képzés záró részében, mely az elsajátított ismeretanyagra koncentrál.

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során,

- záró-dolgozat megírása, az értékelési szempontoknak megfeleleően.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 32 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- a képzés írásos segédanyaga fűzött formában.

 A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: T-05-091/2016

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 40.000 Ft

 

A képzés óraszáma (32 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

Az 1. foglalkozás alkalmával a bántalmazás típusainak áttekintésére kerül sor: a fizikai bántalmazás (jelek és tünetek); az érzelmi bántalmazás (jelek és tünetek); elhanyagolás (jelek és tünetek); valamint a szexuális bántalmazás (jelek és tünetek). Az ismeretanyag összefoglalásaként a résztvevők a saját szakterületükről esettanulmányban foglalják össze az elhangzottakat.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka, facilitált megbeszélés

 

A 2. foglakozás során egyéb bántalmazási formák beazonosítására koncentrálunk, nevezetesen az intézményes és rendszer abúzusra, valamint egyéb bántalmazási formák áttekintésére: iskolai, pénzügyi abúzus, családon belüli erőszak. E foglalkozás alkalmával kerülnek beazonosításra a kezelési, megszüntetési módok, valamint a fellelhető prevenciós programok.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka, facilitált megbeszélés

 

A 3. foglalkozás témája a jelzési kötelezettség, valamint a védelembe vétel. Áttekintjük a lépési lehetőségeket, valamint az alkalmazott módszereket egyaránt. Szerepjáték keretében dolgozzuk fel az esetkonferencia levezetését, az elő- és utómunkálatokat. Mindez az esetek kezelésének protokollját mutatja meg, kitekintve a szakellátásban működő szakmai team munkára.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka, facilitált megbeszélés

 

A 4. foglalkozás a saját szakterületre koncentrál. Mit tehetünk a saját területünkön a bántalmazott gyerekekért? Ez alkalommal gyakorolják a résztvevők a kapcsolatteremtést és kapcsolattartást a bántalmazott gyerekkel, a bántalmazóval. A képzés befejezéseként prevenciós tervek születnek a bántalmazás megelőzésére, valamint a záródolgozat megírásán túl a képzés írásbeli értékelése is megtörténik.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, szerepjáték, interjú technikák, facilitálási technikák