A gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése

A gyermekbántalmazás, abúzus problémája a gyermekvédelem egyik központi kérdése. A veszélyeztetett gyermek krízisének jelei sokszor egyáltalán nem nyilvánvalóak, de ha biztossá válik is a bántalmazás ténye, gyakran akkor sem egyértelmű a helyzetet észlelő felnőtt számára, hogy mi a teendő vagy hová fordulhat segítségért.

A továbbképzés során a résztvevőkkel megismertetjük a bántalmazás formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosítjuk bennük a bántalmazást elszenvedett gyermekek kezelésében betöltött szerepüket, bármely területen is végzik feladataikat. A program során a résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy olyan jellegű készségeket gyakoroljanak, melyek a gyermekek bántalmazásának eredményes felismeréshez, folyamatkövetéshez és a beavatkozási/segítségnyújtási módozatokhoz vezetnek.

 

A feldolgozásra kerülő legfontosabb témák az alábbiak:

 

  • A bántalmazáshoz vezető okok.
  • A fizikai, az érzelmi/lelki és a szexuális bántalmazás, elhanyagolás jelei, tünetei.
  • A bántalmazás hatása a gyerekre/családra/közösségre.
  • A bántalmazott gyerekek viselkedési, magatartási specialitásai.
  • Nélkülözhetetlen feladatok a bántalmazott gyermek/ család segítésében.
  • Teendők, amelyekkel a gyermeket megvédhetjük a további bántalmazástól.
  • Kapcsolatteremtés és kapcsolat fenntartása a bántalmazás elszenvedőivel, valamint az abúzerrel (bántalmazóval) egyaránt.
  • Folyamatelemzés és segítő stratégiák meghatározása az erőszakot elszenvedettek támogatására.

 

A továbbképzés 70 %-ában a bántalmazással kapcsolatos információk tudatosítására törekszünk, mely elméleti jellegű. A tünetek felismerésére, valamint az esetek kezelési módjainak behatárolására koncentrál az első két foglalkozás. A harmadik foglalkozás alkalmával már az ismeretek beépülési folyamatán dolgozunk. Ekkor kerül sor a készségek fejlesztésére, melynek során a folyamatok elemzésére, a kommunikáció színvonalának emelésére törekszünk, különböző szerepjátékok használatával.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A résztvevőkkel megismertetni a bántalmazás formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre.

 

Képzési idő: 30 óra (3 képzési nap, naponta 10 óra)

 

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: T-05-037/2019

 

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza.

 

A képzés részvételi díja: 60.000 Ft

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

 

Az 1. foglalkozás alkalmával a bántalmazás típusainak áttekintésére kerül sor: a fizikai bántalmazás (jelek és tünetek); az érzelmi bántalmazás (jelek és tünetek); elhanyagolás (jelek és tünetek); valamint a szexuális bántalmazás (jelek és tünetek). Ezt követően az egyéb bántalmazási formák beazonosítására koncentrálunk, nevezetesen az intézményes és rendszer abúzusra, valamint egyéb bántalmazási formák áttekintésére: iskolai, pénzügyi abúzus, családon belüli erőszak. E foglalkozás alkalmával kerülnek beazonosításra a kezelési, megszüntetési módok, valamint a fellelhető prevenciós programok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: önálló bemutatkozás; párok bemutatják egymást; ötletelés; előadás; megbeszélés; ismertetés; csoportos feladatmegoldás; csoportmunka; egyéni munka; kiscsoportos feladatmegoldás

 

A 2. foglalkozás témája a jelzési kötelezettség, valamint a védelembe vétel. Áttekintjük a lépési lehetőségeket, valamint az alkalmazott módszereket egyaránt. Szerepjáték keretében dolgozzuk fel az esetkonferencia levezetését, az elő- és utómunkálatokat. Mindez az esetek kezelésének protokollját mutatja meg, kitekintve a szakellátásban működő szakmai team munkára.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: beszélgetésvezetés; megbeszélés; előadás; esetfeldolgozás kiscsoportban; csoportmunka; esetfeldolgozás, ötletelés; csoportmunka; szerepjáték

 

A 3. foglalkozás a saját szakterületre koncentrál. Mit tehetünk a saját területünkön a bántalmazott gyerekekért? Ez alkalommal gyakorolják a résztvevők a kapcsolatteremtést és kapcsolattartást a bántalmazott gyerekkel, a bántalmazóval, különböző szerepjátékok segítségével. A képzés befejezéseként prevenciós tervek születnek a bántalmazás megelőzésére, valamint a záró-dolgozat megírásán és értékelésén túl az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltésére, majd összegzésre is sor kerül.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: beszélgetésvezetés; megbeszélés; előadás; csoportmunka kiscsoportokban; feladatmegoldás kiscsoportokban; ötletelés; szerepjáték; akváriumgyakorlatok; ismertetés; egyéni feladatmegoldás (záró-dolgozat); elégedettségi vizsgálati kérdőívek kitöltése; értékelés

  

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Iroda, levelezési cím: 1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig