A gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése

A gyermekbántalmazás, abúzus, elhanyagolás különféle formáinak megelőzése és kezelése a legszélesebb értelemben vett gyermekjólét és gyermekvédelem legfontosabb feladata. A veszélyeztetett gyerekek krízisének jelei sokszor egyáltalán nem nyilvánvalóak, de ha biztossá válik is a bántalmazás ténye, gyakran akkor sem egyértelmű a helyzetet észlelő felnőtt számára, hogy mi a teendő vagy hová fordulhat segítségért.

A gyerekekkel bármely szakterületen dolgozó, foglalkozó szakemberek számára nyújtott továbbképzés során a résztvevők megismerik a bántalmazás, elhanyagolás különféle formáinak tüneteit, felismerését, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosítjuk a szakembereknek a bántalmazást elszenvedett gyerekek kezelésében betöltött felelősségét, lehetséges szerepét, bármely területen is végzik feladataikat.

 

A képzés során a résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy olyan jellegű készségeket gyakoroljanak, melyek a gyermekek bántalmazásának eredményes felismeréshez, folyamatkövetéshez és a beavatkozási/segítségnyújtási módozatokhoz vezetnek.

 

A feldolgozásra kerülő legfontosabb témák az alábbiak:

 

  • A bántalmazáshoz vezető okok.
  • A fizikai, az érzelmi/lelki és a szexuális bántalmazás, elhanyagolás jelei, tünetei.
  • A bántalmazás hatása a gyerekre/családra/közösségre.
  • A bántalmazott gyerekek viselkedési, magatartási specialitásai.
  • Nélkülözhetetlen feladatok a bántalmazott gyermek/ család segítésében.
  • Teendők, amelyekkel a gyermeket megvédhetjük a további bántalmazástól.
  • Kapcsolatteremtés és kapcsolat fenntartása a bántalmazás elszenvedőivel, valamint az abúzerrel (bántalmazóval) egyaránt.
  • Folyamatelemzés és segítő stratégiák meghatározása az erőszakot elszenvedettek támogatására.

 

A továbbképzés 70 %-ában a bántalmazással kapcsolatos információk tudatosítására törekszünk, mely elméleti jellegű. A tünetek felismerésére, valamint az esetek kezelési módjainak behatárolására koncentrál az első két foglalkozás. A harmadik foglalkozás alkalmával már az ismeretek beépülési folyamatán dolgozunk. Ekkor kerül sor a készségek fejlesztésére, melynek során a folyamatok elemzésére, a kommunikáció színvonalának emelésére törekszünk, különböző szerepjátékok használatával.

 

Az elmúlt években egyre többen érdeklődnek a bántalmazás, elhanyagolás lehetséges megelőzése és kezelése iránt, mivel az segítőszakmák alapképzésében még mindig csak esetlegesen kerül ez a tantervbe, és sok területen egyáltalán nem, vagy csak fakultáció keretében oktatják. Másrészt az egyre szigorodó jogszabályok, a jelzési kötelezettség a jelzőrendszeri tagok számára, illetve az egyre gyakrabban a médiában megismert elrettentő esetek is ösztönzik a szakembereket, hogy megismerjék a bántalmazás, elhanyagolás felismerhetőségnek és kezelési lehetőségeinek különféle lehetőségeit. A tapasztalatok szerint nagy előrelépést jelent a résztvevők számára a jogi és szakmai szabályozás megismerése, a lehetséges módszerek, megtanulható technikák és lehetőségek megbeszélése, és azok a gyakorlatok is, amelyek segítenek feldolgozni a félelmeket, ellenérzéseket, előítéleteket, hárítási késztetéseket.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A résztvevőkkel megismertetni a bántalmazás formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre.

 

Képzési idő: 30 óra (3 képzési nap, naponta 10 óra)

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005295. Képzésünk általános felnőttképzés, annak elvégzéséről minden résztvevő számára tanúsítványt állítunk ki.

 

A képzés a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által minősített szociális szakmai továbbképzés. Engedélyszáma: T-05-042/2022. A minősítésnek megfelelően a képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza, melyről külön igazolást állítunk ki.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzés részvételi díja: 90.000 Ft

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

 

Az 1. foglalkozás alkalmával a bántalmazás típusainak áttekintésére kerül sor: a fizikai bántalmazás (jelek és tünetek); az érzelmi bántalmazás (jelek és tünetek); elhanyagolás (jelek és tünetek); valamint a szexuális bántalmazás (jelek és tünetek). Ezt követően az egyéb bántalmazási formák beazonosítására koncentrálunk, nevezetesen az intézményes és rendszer abúzusra, valamint egyéb bántalmazási formák áttekintésére: iskolai, pénzügyi abúzus, családon belüli erőszak. E foglalkozás alkalmával kerülnek beazonosításra a kezelési, megszüntetési módok, valamint a fellelhető prevenciós programok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: önálló bemutatkozás; párok bemutatják egymást; ötletelés; előadás; megbeszélés; ismertetés; csoportos feladatmegoldás; csoportmunka; egyéni munka; kiscsoportos feladatmegoldás

 

A 2. foglalkozás témája a jelzési kötelezettség, valamint a védelembe vétel. Áttekintjük a lépési lehetőségeket, valamint az alkalmazott módszereket egyaránt. Szerepjáték keretében dolgozzuk fel az esetkonferencia levezetését, az elő- és utómunkálatokat. Mindez az esetek kezelésének protokollját mutatja meg, kitekintve a szakellátásban működő szakmai team munkára.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: beszélgetésvezetés; megbeszélés; előadás; esetfeldolgozás kiscsoportban; csoportmunka; esetfeldolgozás, ötletelés; csoportmunka; szerepjáték

 

A 3. foglalkozás a saját szakterületre koncentrál. Mit tehetünk a saját területünkön a bántalmazott gyerekekért? Ez alkalommal gyakorolják a résztvevők a kapcsolatteremtést és kapcsolattartást a bántalmazott gyerekkel, a bántalmazóval, különböző szerepjátékok segítségével. A képzés befejezéseként prevenciós tervek születnek a bántalmazás megelőzésére, valamint a záró-dolgozat megírásán és értékelésén túl az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltésére, majd összegzésre is sor kerül.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: beszélgetésvezetés; megbeszélés; előadás; csoportmunka kiscsoportokban; feladatmegoldás kiscsoportokban; ötletelés; szerepjáték; akváriumgyakorlatok; ismertetés; egyéni feladatmegoldás (záró-dolgozat); elégedettségi vizsgálati kérdőívek kitöltése; értékelés

  

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig