Facilitátor képzés - resztoratív technikák alkalmazása, jóvátételi szemléletű mediációs eljárások levezetése

Következő képzés időpontja: 2023. tavasza (a pontos időpont még tervezés alatt)

A facilitáció egy resztoratív – jóvátételi/helyreállító - szemléletmódon alapuló konfliktusmegoldó eljárás, amelynek központi eleme, hogy a létrejött konfliktusokat az abban érintettek oldják meg, méghozzá úgy, hogy a megoldás erőszakmentes, a felek érdekeit és igényeit kölcsönösen tiszteletben tartó, amely egyben a megbékélést és a jóvátételt is szolgálja. Kulcsfogalma a helyreállítás. Nem terápiás módszer és nem elnéző a vétségekkel, kihágásokkal, bűncselekményekkel szemben: helyteleníti a nem megfelelő viselkedést és cselekedeteket, de támogatja és értékeli a tett elkövetőjének belső értékeit.

 

A jóvátételi eljárás lehetőséget, helyet ad az érintetteknek, hogy amennyire ez lehetséges jóvátegyék azt az ártalmat, fájdalmat, konfliktust, kárt, ami velük megtörtént. Minden résztvevőnek, legyen az a szó klasszikus értelmében akár elkövető, áldozat, vagy szemtanú, alkalma van kifejezni érzéseit, és ami a legfontosabb, mindenkinek van beleszólása a megbeszélést lezáró egyezségbe, mely az okozott kár jóvátételét szolgálja.

 

A facilitáció egy olyan modell, mely széles körben alkalmazható bűncselekményeknél, konfliktusoknál és más problémás szituációkban egyaránt.

 

A segítő szakemberek, családokkal, gyerekekkel folytatott mindennapos munkájuk során gyakran találkoznak olyan elkövetőkkel, akik nincsenek tisztában tettük súlyával és a lehetséges következményekkel. Különösen jelentős a szociális ellátás, oktatás területén a fiatal-, és gyermekkorúak esetén a tett és a következményeivel való konfrontáció, melynek eredménye, hogy a fiatalok szembenéznek a tetteikkel, vállalják a felelősségüket és jóvátételre törekszenek. A kisebb súlyú problémáktól, mint amilyen a tanórák megzavarása, a gyerekek közötti veszekedések vagy éppen az igazolatlan iskolai hiányzás, a nagyon súlyos cselekményekig, mint a lopás, zaklatás vagy gyűlöletbeszéd, súlyos fegyelemsértés, minden esetben jól alkalmazható ez a módszer.

 

A jóvátételi eljárás módszerével nagymértékben megelőzhetővé és kezelhetővé válnak a konfliktus- és krízishelyzetek. Természetesen a különböző intézményekben, iksolákban dolgozó felnőttek, illetve a szülők esetében is fontos a saját maguk által elkövetett cselekményekkel való szembenézés, és felelősségvállalás. Ezzel a technikával ez a jóvátételen túl jelentős pedagógiai hatással is bír.

 

A képzés felkészíti a résztvevőket a károkozással összefüggő konfliktushelyzetek megoldására és feldolgozására. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra, hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése hatással volt.

 

Képzésünk fő célja, hogy a résztvevők megtanulják a jóvátételi eljárás elveit és gyakorlatát, és az elsajátított kompetenciákat mindennapos munkájuk során a különböző konfliktusoknál és károkozások esetén sikerrel alkalmazzák. Ezáltal hatékonyabban tudják a problémákat, konfliktusokat kezelni, eredményesebbé válik a viselkedési korrekció, a kárhelyreállítás és a vétkesek visszailleszkedése a közösségbe, az áldozatok megfelelő kompenzációja, és a jövőbeni hasonló esetek megelőzése.

 

A képzés felépítése

 

A képzés első felében a jóvátételi, resztoratív szemlélet legfontosabb elveivel és hátterével ismerkednek meg a résztvevők. A képzés második részében ennek gyakorlati megvalósítását ismertetjük és gyakoroljuk. Konkrét esetek segítségével minden szerepben kipróbálhatják a résztvevők az eljárást, mindenki lesz facilitátor, elkövető, áldozat, néma tanú és valamelyik féle támogatója is, hogy megtapasztalja a különféle helyzeteket. A képzés záró részében megbeszéljük, hogy a tanult módszert a résztvevők hogyan tudják a saját környezetükben, munkájukban, magánéletükben alkalmazni.

 

Kiknek ajánljuk a képzést?

 

A képzést bármely segítő szakterület dolgozóinak ajánljuk. Hatékony segítséget nyújthat emellett az óvodapedagógusoknak, tanároknak, és az oktatási, nevelési intézményekben dolgozó valamennyi szakember, így szociális munkások, gyermekek gondozását végzők, pszichológusok, fejlesztő – és gyógypedagógusok számára is. Ugyancsak hasznos lehet a képzés elvégzése gazdasági szervezetek dolgozói, HR területen dolgozók és jogi szakemberek számára is.

 

A képzés korábbi résztvevőinek nagy része arról számol be, hogy szakmai- és magánéletében is alkalmazza a képzésen tanultakat, mert ez nem csak egy formális módszertan, hanem egy szemlélet, amelyet bármelyik hétköznapi helyzetben használhatunk.

 

Kifejezetten a pedagógusok figyelmébe ajánljuk a képzéshez kapcsolódóan Az iskolai, intézményi konfliktusok megelőzése és kezelése resztoratív módszerekkel című korábbi bejegyzésünket, melyben a különböző resztoratív technikák, így például a facilitáció iskolai felhasználási lehetőségeiről és előnyeiről esik szó:

http://www.csagyi.hu/hirek/item/1474-az-iskolai-intezmenyi-konfliktusok-megelozese-es-kezelese-resztorativ-modszerekkel

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A résztvevőkkel megismertetni a helyreállító szemléletű konfliktuskezelés filozófiáját, eszköztárát, módszereit.

 

Képzési idő: 30 óra (3x8 óra képzés + 1x6 óra konzultáció, összesen 3+1 képzési nap)

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005295

 

A képzés részvételi díja: 85.000 Ft

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

 

Az 1. foglalkozás a jóvátételi eljárás módszerének eredetét, felhasználási területeit mutatja be. Különösen koncentrál a folyamat általános és teljes bemutatására, valamint oktatófilmek megtekintését követően lehetőség nyílik a módszerrel kapcsolatos kérdések megbeszélésére.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Önálló bemutatkozás, egymás bemutatása, előadás, megbeszélés, ismertetés, filmvetítés, csoportmunka, ötletelés, csoportmunka kis csoportban, csoportos feladatmegoldás, szerepjáték, kérdések megválaszolása, összegzés

 

A 2. foglakozás során az “áldozat” szükségletei kerülnek a figyelem központjába. A résztvevők problémás szituációk gyűjtésével kitekintést nyernek olyan helyzetekre is, melyek a módszer használatát az egyes munkaterületeken mutatják be. A mini szerepjátékok során a facilitátori forgatókönyv használatát próbálják ki a résztvevők.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Beszélgetésvezetés teljes csoportban, kérdések megválaszolása, megbeszélés, előadás, ismertetés, csoportmunka kis csoportban, csoportos feladatmegoldás, szerepjáték, ötletelés, kérdések megválaszolása, összegzés

 

A 3. foglalkozás a facilitátori forgatókönyv használatának gyakorlatát erősíti, valamint a megbeszélések előkészítését és lezárását tanítja meg a résztvevőknek. Az alkalomra a közösen összegyűjtött problémahelyzetekből, a trénerek által írt esetek feldolgozására kerül sor, melynek alapja a jóvátételi eljárás használatának bemutatása a mindennapi gyakorlatban.

Időtartama: 8 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Beszélgetésvezetés teljes csoportban, kérdések megválaszolása, megbeszélés, előadás, ismertetés, csoportmunka kis csoportban, csoportos feladatmegoldás, szerepjáték, ötletelés, kérdések megválaszolása, összegzés

 

A módszer elsajátítását követően a résztvevők munkaterületükön a facilitációt/jóvátételi eljárást alkalmazzák és gyakorolják. A 4. foglalkozásra (konzultációra) saját, írásban dokumentált esettanulmányaikkal érkeznek, amelyeket prezentálnak a többi résztvevő és az oktató/oktatók számára. Az esettanulmányok bemutatását követően megbeszélésre kerül sor, amikor az oktató/oktatók az értékelési szempontok figyelembevételével egyenként értékelik az esettanulmányokat, illetve a résztvevők teljesítményét. A képzésnek ebben a záró részében az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltésére; az oktatói és résztvevői összegzésre és az esetlegesen adódó kérdések megválaszolására is sor kerül.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Beszélgetésvezetés teljes csoportban, kérdések megválaszolása, megbeszélés, esetismertetés, összegzés, értékelés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig