Facilitátor képzés - resztoratív technikák alkalmazása, jóvátételi szemléletű mediációs eljárások levezetése

Következő képzés időpontja: 2024. március 25., 26., 27. 

A képzés egy resztoratív – jóvátételi/helyreállító - szemléletmódon alapuló konfliktusmegoldó eljáráson alapul, amelynek központi eleme, hogy a létrejött konfliktusokat az abban érintettek oldják meg, méghozzá úgy, hogy a megoldás erőszakmentes, a felek érdekeit és igényeit kölcsönösen tiszteletben tartó, amely egyben a megbékélést és a jóvátételt is szolgálja. Kulcsfogalma a helyreállítás. Nem terápiás módszer és nem elnéző a vétségekkel, kihágásokkal, bűncselekményekkel szemben: helyteleníti a nem megfelelő viselkedést és cselekedeteket, de támogatja és értékeli a tett elkövetőjének belső értékeit.

 

A jóvátételi eljárás lehetőséget, helyet ad az érintetteknek, hogy amennyire ez lehetséges jóvátegyék azt az ártalmat, fájdalmat, konfliktust, kárt, ami velük megtörtént. Minden résztvevőnek, legyen az a szó klasszikus értelmében akár elkövető, áldozat, vagy szemtanú, alkalma van kifejezni érzéseit, és ami a legfontosabb, mindenkinek van beleszólása a megbeszélést lezáró egyezségbe, mely az okozott kár jóvátételét szolgálja. Egy olyan modell, mely széles körben alkalmazható bűncselekményeknél, konfliktusoknál és más problémás szituációkban egyaránt.

 

A segítő szakemberek, családokkal, gyerekekkel folytatott mindennapos munkájuk során gyakran találkoznak olyan elkövetőkkel, akik nincsenek tisztában tettük súlyával és a lehetséges következményekkel. Különösen jelentős a szociális ellátás, oktatás területén a fiatal-, és gyermekkorúak esetén a tett és a következményeivel való konfrontáció, melynek eredménye, hogy a fiatalok szembenéznek a tetteikkel, vállalják a felelősségüket és jóvátételre törekszenek. A kisebb súlyú problémáktól, mint amilyen a tanórák megzavarása, a gyerekek közötti veszekedések vagy éppen az igazolatlan iskolai hiányzás, a nagyon súlyos cselekményekig, mint a lopás, zaklatás vagy gyűlöletbeszéd, súlyos fegyelemsértés, minden esetben jól alkalmazható ez a módszer.

 

A jóvátételi eljárás módszerével nagymértékben megelőzhetővé és kezelhetővé válnak a konfliktus- és krízishelyzetek. Természetesen a különböző intézményekben, iksolákban dolgozó felnőttek, illetve a szülők esetében is fontos a saját maguk által elkövetett cselekményekkel való szembenézés, és felelősségvállalás. Ezzel a technikával ez a jóvátételen túl jelentős pedagógiai hatással is bír.

 

A képzés felkészíti a résztvevőket a károkozással összefüggő konfliktushelyzetek megoldására és feldolgozására. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra, hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése hatással volt.

 

Képzésünk fő célja, hogy a résztvevők megtanulják a jóvátételi eljárás elveit és gyakorlatát, és az elsajátított kompetenciákat mindennapos munkájuk során a különböző konfliktusoknál és károkozások esetén sikerrel alkalmazzák. Ezáltal hatékonyabban tudják a problémákat, konfliktusokat kezelni, eredményesebbé válik a viselkedési korrekció, a kárhelyreállítás és a vétkesek visszailleszkedése a közösségbe, az áldozatok megfelelő kompenzációja, és a jövőbeni hasonló esetek megelőzése.

 

A képzés felépítése

 

A képzés első felében a jóvátételi, resztoratív szemlélet legfontosabb elveivel és hátterével ismerkednek meg a résztvevők. A képzés második részében ennek gyakorlati megvalósítását ismertetjük és gyakoroljuk. Konkrét esetek segítségével minden szerepben kipróbálhatják a résztvevők az eljárást, mindenki lesz facilitátor, elkövető, áldozat, néma tanú és valamelyik féle támogatója is, hogy megtapasztalja a különféle helyzeteket. A képzés záró részében megbeszéljük, hogy a tanult módszert a résztvevők hogyan tudják a saját környezetükben, munkájukban, magánéletükben alkalmazni.

 

Kiknek ajánljuk a képzést?

 

A képzést bármely segítő szakterület dolgozóinak ajánljuk. Hatékony segítséget nyújthat emellett az óvodapedagógusoknak, tanároknak, és az oktatási, nevelési intézményekben dolgozó valamennyi szakember, így szociális munkások, gyermekek gondozását végzők, pszichológusok, fejlesztő – és gyógypedagógusok számára is. Ugyancsak hasznos lehet a képzés elvégzése gazdasági szervezetek dolgozói, HR területen dolgozók és jogi szakemberek számára is.

 

A képzés korábbi résztvevőinek nagy része arról számol be, hogy szakmai- és magánéletében is alkalmazza a képzésen tanultakat, mert ez nem csak egy formális módszertan, hanem egy szemlélet, amelyet bármelyik hétköznapi helyzetben használhatunk.

 

Kifejezetten a pedagógusok figyelmébe ajánljuk a képzéshez kapcsolódóan Az iskolai, intézményi konfliktusok megelőzése és kezelése resztoratív módszerekkel című korábbi bejegyzésünket, melyben a különböző resztoratív technikák, így például a facilitáció iskolai felhasználási lehetőségeiről és előnyeiről esik szó:

http://www.csagyi.hu/hirek/item/1474-az-iskolai-intezmenyi-konfliktusok-megelozese-es-kezelese-resztorativ-modszerekkel

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A résztvevőkkel megismertetni a helyreállító/resztoratív szemléletű konfliktuskezelés filozófiáját, eszköztárát, módszereit.

 

Képzési idő: 30 óra (3 képzési nap)

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005295. Képzésünk általános felnőttképzés, annak elvégzéséről minden résztvevő számára tanúsítványt állítunk ki.

 

A képzés a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetáltal minősített szociális szakmai továbbképzés. Engedélyszáma: S-05-015/2022. A minősítésnek megfelelően a képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében32 pontot igazolunk vissza, melyről külön igazolást állítunk ki.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzés részvételi díja 100.000 Ft.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

 

Az 1. foglalkozás a jóvátételi eljárás módszerének eredetét, felhasználási területeit mutatja be. Különösen koncentrál a resztoratív folyamatok bemutatására és csoportos feladatok általi kipróbálására, valamint oktatófilmek megtekintését követően lehetőség nyílik a módszerrel kapcsolatos kérdések megbeszélésére is.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Önálló bemutatkozás, egymás bemutatása, előadás, megbeszélés, ismertetés, filmvetítés, csoportmunka, ötletelés, csoportmunka kis csoportban, csoportos feladatmegoldás, szerepjáték, kérdések megválaszolása, összegzés

 

A 2. foglakozás során az “áldozat” szükségletei kerülnek a figyelem központjába.  A résztvevők problémás szituációk gyűjtésével kitekintést nyernek olyan helyzetekre is, melyek a módszer használatát az egyes munkaterületeken mutatják be. A mini szerepjátékok során a megbeszélések előkészítését és lezárását, valamint a facilitátori forgatókönyv használatát, a facilitátori esetvezetést gyakorolják a résztvevők.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Beszélgetésvezetés teljes csoportban, kérdések megválaszolása, megbeszélés, előadás, ismertetés, csoportmunka kis csoportban, csoportos feladatmegoldás, szerepjáték, ötletelés, kérdések megválaszolása, összegzés

 

A 3. foglalkozáson az oktatók által írt esetek feldolgozása történik meg, melynek célja a facilitáció módszerének alkalmazása a mindennapi gyakorlatban. Ekkor kerül sor a képzést záró szimulált esetgyakorlatra, mely alkalmával a résztvevők egy teljes esetet vezetnek le facilitátorként, a képzés során elsajátított ismeretek felhasználásával. Az esetgyakorlatot követően megbeszélésre kerül sor, amikor az oktató/oktatók az értékelési szempontok figyelembevételével egyenként értékelik a résztvevők teljesítményét. A képzésnek ebben a záró részében az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltése; az oktatói és résztvevői összegzés és az esetlegesen adódó kérdések megválaszolása is megtörténik.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Beszélgetésvezetés teljes csoportban, kérdések megválaszolása, megbeszélés, előadás, csoportmunka kis csoportban, csoportos feladatmegoldás, esetismertetés, szimulált esetgyakorlat, értékelés, visszajelzés, elégedettségi vizsgálati kérdőívek kitöltése, összegzés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig