Hallasd a Hangod!

Hallasd a Hangod! (Speak Up!) egy két éves, az Eurochild irányításával, az Európai Bizottság Alapjogok és Állampolgárság (Fundamental Rights and Citizenship) programjának keretében megvalósuló projekt. Célja azonosítani a gyerekek jogaikról, ezen jogok védelméről és a szükséges országos és európai szintű szakpolitikai lépésekről alkotott véleményét.   A résztvevő gyerekek helyzetüknél vagy adottságaiknál fogva különösen sérülékenyek, mivel ők tapasztalnak a leggyakrabban jogsérelmeket, és az ő esetükben a legkevésbé valószínű, hogy ezeknek hangot tudnak adni.

 

A projekt fő célkitűzései:

  • Helyzetüknél vagy adottságaiknál fogva különösen sérülékeny gyerekek megerősítése: a projekt megmutatja, hogy hogyan hallathatják ezek a gyerekek a hangjukat, és hogyan vegyék őket komolyan.

     

  • Annak biztosítása, hogy a gyerekek véleménye eljusson a döntéshozókhoz: a 2groupgyerekek véleményét és tapasztalatát figyelembe veszik az EU gyermekjogi stratégiájának és az EU gyermekszegénységgel és társadalmi befogadással kapcsolatos munkái során, valamint az országos törvényhozók is.

     

  • A gyerekek részvételén alapuló kultúra fejlesztése és elterjedésének támogatása: eszközök kifejlesztése a gyerekek részvételének módszertanához, különösen a sérülékeny gyerekek csoportjai számára. A másodelemzések és a jó gyakorlatok partnerek közötti cseréje beépül ebbe a munkába.

     

  • Az EU tagállamok, a gyerekek és a szervezetek közötti kölcsönös tanulás és információcsere erősítése: a gyerekek tanulhatnak a partner országok tapasztalataiból, közösségi oldalakat hozhatnak létre; a szervezetek és a döntéshozók pedig megtudhatják, hogy mit tesznek más európai országokban a gyerekek véleményének figyelembevétele érdekében.

 

Eredmények

controllgroup

A projekt során elkészült Módszertani keret: docletöltés933.5 KB (magyarul)

 

A projekt során elkészült Eszközkészlet: docletöltés940 KB (magyarul)

 

A projekt során használt Kártyák: letöltés (magyarul és angolul)