A Daphne program „Mi segít? Áttekintés a régióbeli megközelítésekről, tapasztalatcseréről és kutatási partnerkapcsolatokról” célja az volt, hogy összegyűjtse mindazt a tudást és gyakorlatot, amely sikeresnek bizonyult a gyerekek elleni bántalmazások kezelése során. A projektet az EU Daphne programja finanszírozta. A koordinációért a Holland Ifjúsági Intézet (Netherlands Youth Institute) volt felelős, partnerként pedig a CEISIS (Portugália), a Család, gyermek, ifjúság Egyesület (Magyarország), a German Youth Institute (Németország), az Örebro Regional Council (Svédország), és a Vevey-Jonker-Institute (Hollandia) vettek részt.

 

daphne logoAz első munkafázisban a résztvevő országok megosztották korábbi kutatási tapasztalataikat, amelynek alapján 5 nemzeti jelentés, és ezek alapján egy összefoglaló áttekintés készült a résztvevő országok gyermekbántalmazás és elhanyagolás kezelésének szakmai stratégiáiról, irányítási, működési modelljéről, melyek mindegyike letölthető angol nyelven a Holland Ifjúsági Intézet honlapjáról (www.youthpolicy.nl).

 

A második munkafázisban összegyűjtöttük az öt résztvevő országban rendelkezésre álló gyakorlati ismereteket ugyanezen témákban és a Vevey-Jonker Intézet közreműködésével készült kis mintás kutatás keretében feltérképeztük a szülők és gyakorló szakemberek tapasztalatait az 5 országban.

 

Az e két munkafázisban összegzett tapasztalatok és tudás szolgál a kézikönyv alapjául. A kézikönyv alapját az ENSZ gyermekjogi Egyezményének 19. paragrafusa alkotja, különös tekintettel a Gyermekjogi Bizottság 13. számú átfogó kommentárjára a gyerekek jogáról az erőszak minden formájától való mentességre. Az átfogó kommentár nemcsak kötelezően alkalmazandó az Egyezmény részes államaira általában, hanem ezen túlmenően is koherens és hatékony keretet biztosít a kutatás, szakpolitikák és a gyakorlati munkában résztvevők számára is. Az általunk készített kézikönyv, és ez az összefoglaló egy lehetséges következő lépés az átfogó kommentár alkalmazásához.

 

A kézikönyv (magyarul) innen tölthető le.

A kézkönyv (angolul) itt érhető el.

A teljes program anyagai (angolul) itt érhetőek el.

A magyarországi országjelentés (angolul) itt érhető el.