Prevenciós program a gyermekek szexuális zaklatásának megelőzésére, kezelésére

A továbbképzés során a résztvevőkkel megismertetjük a gyermekek szexuális bántalmazásának/kizsákmányolásának formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosítjuk bennük a bántalmazást elszenvedett gyermekek kezelésében betöltött szerepüket, bármely területen is végzik feladataikat.

 

A program során a résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy olyan jellegű készségeket gyakoroljanak, melyek a gyermekek szexuális bántalmazásának eredményes felismeréshez, folyamatkövetéshez és a beavatkozási/segítségnyújtási módozatokhoz vezetnek.

 

Animációs rövidfilmek és az ezekhez kapcsolódó foglalkozás tematikája a képzésen résztvevőket a szexuális visszaélés prevenciójának egy lehetséges útjával ismerteti meg. A filmekre épülő beszélgetés, filmelemzés módszertanának elsajátításán keresztül gyakorolják a résztvevők a speciális kommunikációs technikákat, aktív figyelmet, segítő beszélgetést. Lehetőséget kapnak a csoportvezetés kipróbálására, a hatékony prevenciós munka megtervezésére, erőforrásaik számbavételére, az elsajátított ismeretek implementációjára.

 

A prevenciós program kisfilmjeiben a szexuális zaklatás története került feldolgozásra, egészen a tünetektől a megoldási javaslatokig. A filmek történeteiben minden elemet megtalálunk, amely a gyermekeket ért szexuális zaklatásra igaz. A filmek a téma nehézsége ellenére, a gyermekek számára könnyen emészthetőek, és rendkívül sok hasznos információt közvetítenek. A filmeket ezzel a programmal, a vetítésre kiképzett szakember jelenlétében nézik meg a gyermekek, lehetőség szerint a szülőkkel vagy a tanárokkal együtt. A filmek megtekintését követően külön csoportokban beszélik meg a látottakat. A beszélgetéseken a gyermekek segítséget kapnak ahhoz, hogy hogyan tudják magukat megvédeni, és az önismeret, illetve testtudatosság, mint a mentális egészség alapjai is a beszélgetések tárgyát képezik.

 

A képzés során a feldolgozásra kerülő legfontosabb témák az alábbiak:

  • A bántalmazáshoz vezető okok.
  • A szexuális bántalmazás, elhanyagolás, kizsákmányolás egyes formáinak jelei, tünetei.
  • A szexuális bántalmazás hatása a gyerekre/családra/közösségre.
  • A bántalmazott gyerekek viselkedési, magatartási specialitásai.
  • Prevenciós lehetőségek.
  • Az animációs rövidfilmek, mint speciális eszközök a felismerésre, prevencióra.
  • Nélkülözhetetlen feladatokat a bántalmazott gyermek/család segítésében.
  • Teendők, amelyekkel a gyermeket megvédhetjük a további bántalmazástól.
  • Kapcsolatteremtés és kapcsolat fenntartása a bántalmazás elszenvedőivel, valamint az abúzerrel (bántalmazóval) egyaránt.
  • Folyamatelemzés és segítő stratégiák meghatározása az erőszakot elszenvedettek támogatására.

 

A továbbképzés első felében főként a bántalmazással kapcsolatos információk tudatosítására törekszünk, mely elméleti jellegű. A tünetek felismerésére, valamint a kezelési módok behatárolására koncentrál az első és a második alkalom. A képzés harmadik alkalmán a készségfejlesztés áll középpontban, melynek során a folyamatok elemzésére, mélyebb összefüggések feltárására, a kommunikáció színvonalának emelésére törekszünk szerepjátékok használatával, illetve az animációs rövidfilmek prevenciós alkalmazására képezzük ki a résztvevőket.

 

A tapasztalatok alapján nagy számban segíti a gyerekeket a filmek a feldolgozása, akik különben nehezen, vagy egyáltalán nem rajzoltak, beszéltek volna a tapasztalataikról, sérelmeikről, és nagyban segítette a szakembereket és szülőket is, hogy a maguk számára is megfelelő módon dolgozzák fel a szexuális bántalmazás kérdéskörét. A filmekben történtek megbeszélése segít távolságot tartani, egyben könnyebb is, mivel egy fikcióról van szó. A felkészítés pedig abban is segít, hogy tudják, a feltáráson túl elsődleges feladatuk a gyerekeket megfelelő szakemberhez, szolgáltatóhoz irányítani, a feldolgozás, a gyerekek terápiás segítése nem az ő feladatuk.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A képzés célja, hogy a résztvevőkkel megismertessük a szexuális bántalmazás/kizsákmányolás formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre és elsajátítsanak egy speciális multimédiás prevenciós technikát.

 

Képzési idő: 30 óra (3 alkalom, alkalmanként 10 óra)

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005295. Képzésünk általános felnőttképzés, annak elvégzéséről minden résztvevő számára tanúsítványt állítunk ki.

 

A képzés a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által minősített szociális szakmai továbbképzés. Engedélyszáma: S-05-017/2022. A minősítésnek megfelelően a képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza, melyről külön igazolást állítunk ki.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzés részvételi díja: 90.000 Ft

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

 

1. alkalom: Első alkalommal a gyermekek elleni szexuális bántalmazás/kizsákmányolás típusainak áttekintésére kerül sor. A szexuális abúzus jeleinek és tüneteinek; illetve a kizsákmányolás formáinak számbavételét követően, megvizsgáljuk a viszonyulás a gyermekeket érintő szexuális abúzus jelenségéhez, szakmai, társadalmi és média attitűdök elemzésén keresztül. Elemezzük az érintettek problémaartikulációját és ehhez hozzárendeljük saját kommunikációs készletünket, annak fejlesztési lehetőségeit.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, facilitált megbeszélés.

 

2. alkalom: E foglalkozás alkalmával kerülnek beazonosításra a kezelési, megszüntetési módok. Bemutatásra kerülnek a prevenciós modellek a világban és itthon, továbbá a hatékony prevenciós programok jellemzői és mutatói. Kiemelten foglalkozunk a jelzési kötelezettséggel, és hogy milyen együttműködésre van szükség a bántalmazott gyermek környezetében. Áttekintjük a lépési lehetőségeket, valamint az alkalmazott módszereket egyaránt.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, facilitált megbeszélés.

 

3. alkalom: A harmadik képzési alkalom során az animációs rövidfilmek vetítése és feldolgozása történik meg. A képzésnek ebben a részében zajlik az aktív felkészülés a prevenciós munkára. Az érintett főbb témák: vetítésmódszertan, csoportfoglalkozások levezetése, segítő beszélgetés- és interjútechnikák, továbbá facilitálási technikák bemutatása és gyakorlása. Ezek gyakorlati elsajátítása szerepjátékok segítségével történik. A képzés zárásaként az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltésére, az oktatói és résztvevői összegzésre, kérdésfeltevésre, illetve ezek megválaszolásra kerül sor.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték, beszélgetés- és interjú technikák bemutatása és gyakorlása, filmvetítés és filmelemzés, vetítésmódszertan, facilitálási technikák bemutatása és gyakorlása, csoportfoglalkozások vezetésére szolgáló technikák bemutatása és gyakorlása, elégedettségi vizsgálati kérdőívek kitöltése, összegzés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig