pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2010/61.38 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Győrfi Éva: Magyar elnökség

Fókuszban

 • Riegler Mária: Az utógondozói ellátás keretében biztosított anya-gyermek ellátás, átmeneti gondozás

Mérleg

 • Ciboly Ádám: DICE – a kocka el van vetve. Kutatási eredmények és ajánlások a Tanítási színház és dráma alkalmazásával kapcsolatban

Nézőpont

 • Kőműves Ágnes (ford.): Sikeres programok a korai iskolaelhagyás megakadályozásáért

Esettanulmány

 • Veres Kinga (ford.) A feltételhez kötött készpénz-transzfer programok (FKT-k) értékelése a romák és a nem romák oktatásában elért eredményei közti különbségek csökkentésében

Ajánló

 • Győrfi Éva: Macerás ügyek. Interaktív osztályfőnöki órák az iskolai agresszióról

Beszámoló

 • dr. Bede Nóra – Miklósi Balázs – Rakos Eszter: A lemez két oldala – szökési mintázatok ellenőrző vizsgálata

Mozaik

 • 1778/2077. sz. ajánlás: Gyermekáldozatok: az erőszak, kizsákmányolás és durva bánásmód minden formájának kiirtása
 • 1849/2008. sz. ajánlás: A demokrácia kultúrája és az emberi jogok érvényesülésének tanárok képzésével történő elősegítésére
 • 1864/2009. sz. ajánlás a gyermekek őket érintő kérdésekben való részvételének támogatásáról
 • A Miniszteri Bizottság Rec 2006/19. sz. ajánlása a tagállamok részére a pozitív szülői magatartás támogatásának politikájáról

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2010/51.04 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Győrfi Éva: Hódítanak a jó gyakorlatok

Fókuszban

 • Szendrey Sándorné: Gyermekvédelmi arcképcsarnok

Mérleg/Ombudsmani Oldalak

 • Szabó Máté: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB 4147/2010 számú ügyben

Nézőpont

 • Veres Kinga (ford.): Értékeljük a gyerekekben meglévő lehetőségeket

Ajánló

 • Konszenzus Konferencia 2010. – II. rész
 • Ágoston Zsuzsanna (ford.): Az Európai Tanács keretében szervezett, Helyi és regionális Önkormányzatok Kongresszusának 135/2003 sz. ajánlása az iskolai erőszak megelőzése és leküzdése érdekében kialakítandó helyi partnerségről

Beszámoló

 • Lux Ágnes: “A ma szegény gyermekei ne legyenek a jövő szegény felnőttei” Európa nemet mondott a gyermekszegénységre

Bemutatjuk

 • Gyurkó Szilvia: Nemzetközi jó gyakorlatok az iskolai erőszak kezelésében a gyermekvédelmi és oktatási ágazat együttműködésével
 • Veres Kinga (ford.): Bűnmegelőzés – új megközelítésben

Mozaik

 • Velényi Réka: ENSZ gyermek és ifjúsági küldött program bevezetése Magyarországon

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2010/42.82 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Herczog Mária: Az iskolai, intézményi erőszakról másképpen

Fókuszban

 • Gyurkó Szilvia: A Panacea kereséséről

Mérleg

 • Kőműves Ágnes: A Szécsényi Gyerekesély Program

Nézőpont

 • Révész Magda: "Megkésett bekerülés" munkacsoport 1 éves tevékenysége
 • Hegyi Nóra: "Komoly lett már heje-huja lelkem" Az önkifejezés eszközei egy terápiás folyamat során

Beszélgetés

 • Markovits Judit: Célok és értékek az iskolai órarend készítése során Beszélgetés dr. Sipos Józsefné, Ildikóval

Bemutatjuk

 • Kőműves Ágnes: Tegyünk a korai iskolai elhagyás ellen!

Beszámoló

 • Herczog Mária: Trendek, eredmények az iskolai erőszak kezelésében
 • Velényi Réka: Európa és a romák

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2010/32.43 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Herczog Mária: Újra: Korczak

Fókuszban

 • Kiss Máté: Hogyan határozhatóak meg a szakellátásba kerülés okai? Együttműködés a gyermekvédelemben I.

Mérleg

 • Kerpel Éva: Jogellenes gyermekelvitel: meg lehet-e előzni?

Nézőpont

 • Juhász Rebeka: Felnőtt szülővé válni, avagy a felkészülés lehetőségei a szociális munkában

Esettanulmány

 • Néray Ágnes: Lakhatási és munkaerő-piaci lehetőségek, valamint a területi egyenlőtlenségek egyén központú megközelítése

Ajánló

 • Konszenzus Konferencia, 2010

Bemutatjuk

 • Győrfi Éva: A szakellátásban élő gyerekek vagyonának kezelése - Egy komplex szolgáltatás kiépülése a Fővárosi Tegyesz-ben

Beszámoló

 • Kovács Szilvia: Önkéntesség a gyermekvédelemben - szakmai konferencia

Ombudsmani Oldalak

 • Dr. Győrffy Zsuzsanna: A szigetvári és a kaposvári speciális gyermekotthonban folytatott vizsgálatok (AJB 172/2010. és AJB 1604/2010)

Mozaik

 • Gyerekesélyek Magyarországon Hol a legjobb anyának lenni? Kölyökparádé, az új kedvenc

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2010/22.26 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Molnár László: Az együttműködésről

Fókuszban

 • Bede Nóra - Rakos Eszter: "Életük rendszerint belefér egy sporttáskába"

Mérleg

 • Rákó Erzsébet: Intézményben élni

Nézőpont

 • Markovits Judit: A napköziről - másképpen

Beszélgetés

 • Varga T. Márta: Biztos Kezdet a Gyerekházakban

Ombudsmani Oldalak

 • Rajzinger Ágnes - Tóth Krisztina - Zeller Judit: Rendszer - elmélet?

Bemutatjuk

 • Takács Viktória: A vitát is tanulni kell
 • Karaván Művészeti Alapítvány: lehetőség tehetséges gyerekeknek

Búcsúztató

 • Szarka Attila: Dolgozószobai beszélgetések. In memoriam Volentics Anna

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2010/11.27 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Herczog Mária: Szegénység az Európai Unióban

Fókuszban

 • Szigeti-Ferenczy Judit: Anyává lenni – másképp. Örökbe fogadó anyák korai szerepfelvétele

Mérleg

 • Bátki Anna: Örökbe fogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése

Nézőpont

 • Az SZMM Gyermek és Ifjúsági Osztály munkatársai: Az ifjúság nem társadalmi probléma, hanem a társadalom erőforrása

Beszámoló

 • Bozsek Nikolett: Merre tartasz, Ifjúság? Marcali város és vonzáskörzetében tanuló gyermekek és fiatalok életmódvizsgálata
 • Győrfi Éva (ford.): Hogyan erősíthető meg a gyerekek részvétele a gyerekjogok monitorozásában?

Ombudsmani Oldalak

 • Rajzinger Ágnes: Ombudsmani fellépés a kisgyermekes családok védelmében
 • Dr. Kovács Orsolya Ágota: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogvédő tevékenysége 2010-ben

Búcsúztató

 • Radoszáv Miklós: A TANÁR Úr! Dr. Dickmann Mátyás

Mozaik

 • „Példát mutatnék, hogy mindig van kiút!”

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2009/61.84 MB

 

 

Tartalomjegyzék

 • Győrfi Éva: Iskolanyitogató

Fókuszban

 • Bíró Endre: A gyermeki jogok jogágazati sajátosságai

Mérleg / Ombudsmani Oldalak

 • Bassola Eszter – Lux Ágnes: Európa válasza a gyermekekkel szembeni erőszak kérdésére

Nézőpont

 • Fóti Péter: Az iskolai demokrácia alternatívái

Ajánló

 • Tóbiás László: Élménypedagógiai kézikönyv

Beszámoló

 • Barcsi Antal – Rafael György: Cigány nevelőszülők, önmagukról
 • Trosz Éva: Ünnepi szakmai rendezvénysorozat a Somogy megyei Gyermekvédelmi Központban

Bemutatjuk

 • Eileen Mayers Pasztor – Monica McCurdy: Amikor a munkánk megjelenik az otthonunkban, és az otthonunk a munkánkban: Gyermekvédelmi szociális munkások, mint nevelő-, és örökbefogadó szülők!
 • Vida Gabriella: “Öröm ide járni!”

Mozaik

 • Veres Kinga (ford): Mozaik a 20 éves Gyermekjogi Egyezményt ünneplők megemlékezéseiből

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2009/51.5 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Herczog Mária: Ünnepeljük együtt a Gyermekjogi Egyezményt

Fókuszban

 • EU Biztosság: Az EU gyermekjogi stratégiája felé

Mérleg

 • Patkó Kornélia – Szabóné Szilágyi Zsuzsa: Kreatív konfliktuskezelés és konfliktuspedagógia – komplex személyiségfejlesztő program különböző adottságú speciális gyermekotthonokban

Nézőpont

 • Korbuly Ágnes – Forgách Anna: Családterápiás megközelítés a korai sérülések kezelésében

Esettanulmány

 • Jogok és jogsértések. Gyerekjogokat érintő esetek az állampolgári jogok biztosa, az oktatási biztos és az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyeiből

Ajánló

 • Veres Kinga: Jogtudorka
 • Győrfi Éva: Vegyük komolyan a gyerekjogokat! Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásához

Beszámoló

 • Benedek Gabriella: Élmény, beszámoló: LÁSS GYEREKET ÉLŐBEN – Állampolgári részvétel hete 2009
 • Győrfi Éva: Janusz Korczak és a Gyermekjogi Egyezmény
 • Kovács Szilvia – Both Éva: Gyermeki jogok labirintusa

Bemutatjuk

 • Győrfi Éva Az emberi jogi nevelés – érték!
 • Győrfi Éva: Van jogod! A gyermekek jogaikkal kapcsolatos tájékoztatása az első védelmi intézkedés

Ombudsmani oldalak

 • OBH: Garanciák nélkül a legelőremutatóbb szabály is visszás lehet – az ombudsman az iskolai egyeztető eljárás szabályozási anomáliáiról
 • Retkes Zita: mben">„Joggal az erőszakkal szemben” – az állampolgári jogok országgyűlési biztosa Gyermekjogi Projektjének 2009. évi zárókonferenciája

Mozaik

 • Gyerekjogi kalendárium

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2009/4708.66 KB 

 

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Győrfi Éva: Lemorzsolódás-esélyes gyerekek

Fókuszban

 • Csaba Réka: Nemi szerep-játék két felvonásban. Az óvodások nemi szerep sztereotípiáiban az elmúlt 25 évben bekövetkezett változások vizsgálata (II. rész)

Mérleg

 • Hodosán Róza-Rácz Andrea: Szakmai képzésben részesülő, gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata

Beszélgetés

 • Veres Kinga: „És a nyolcadik napon”

Beszámoló

 • Piegelné dr. Csényi Magdolna: „Gyermekek a hatóságok útvesztőjében”

Bemutatjuk

 • Eileen Mayers Pasztor: Egy nevelőszülő vallomásai

Ajánló

 • Inzelt Éva: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata

Mozaik

 • Értesítés

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2009/314.05 MB

 

 

Tartalomjegyzék

Bevezető

 • Herczog Mária: Kétes hatékonyságú távoltartás
 • Geszti Sára: Levél

Fókuszban

 • Csaba Réka: Nemi-szerep játék két felvonásban. Az óvodások nem sztereotípiáiban, az elmúlt 25 évben bekövetkezett változások vizsgálata (I. rész)

Beszélgetés

 • Veres Kinga: Gyerekszem

Ombudsmani Oldalak

 • Lux Ágnes:"Csengettyűvel az erőszak ellen, egy gyermkebarát Európáért" "Gyermekbarát Európa" címmel Prága adott otthont az EU soros cseh elnöksége által rendezett gyermekjogi konferenciának (2009. április 6-7.)

Beszámoló

 • Veres Kinga: Lozen (Bulgária), június 8-13., avagy hogyan zajlik egy nemzetközi tréning a "Fiatalok lendületben" Program keretében
 • Kőműves Ágnes: Egy bűnmegelőzési modellprojektről

Bemutatjuk

 • Perjésiné Gazdag Éva: Down Dada Sorstársi Segítőszolgálat és a budapesti Down Alapítvány

Ajánló

 • Tóbiás László: Ifjúsági munka és szociális munka

Mozaik

 • Az Országos Gyermekvédelmi Konferencia programja
1. oldal / 10