pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2001/4856.63 KB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Spitzer Tibor Leválasztás
Büki Péter Speciális szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeiben
Szalay Dénes Gondolatok a minőségbiztosítás lehetőségeiről a gyermekvédelemben
Balogh Eszter Gyermeki és diákjogok az iskolában: egy kérdőíves vizsgálat eredményei
Soós Zsolt Hozzászólás László Judit: Családsegítés, gyermekjólét vagy valami más c. vitaindító cikkéhez
Székács Eszter Emese
Lovas Zsuzsa Nikolett
Sós Mari Természet - és környezetvédő táborok
Pongrácz Erzsébet Egyszemélyes háború gyermekáldozatokkal

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2001/3746.03 KB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Herczog Mária 100 éves a gyermekvédelem?
Dr. Dickmann Mátyás A Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) története
Pik Katalin 100+1 éve történt: Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus Budapesten
Csáky László Gondolatok egy gyermekotthon átváltozásai okán
Darja Zavirsek Elveszetten az állami ellátás rendszerében: kisebbségekhez tartozó gyermekek etnikai jogai
Lovas Zsuzsa Konfliktusok az iskolában
Bede-Vida Sikertelen nevelőszülői kihelyezések
Gádoros Júlia A magatartászavar kezeléséről
Karen Hulshof Az évtized végén
Józsa Gyuláné Gyermekjóléti szolgáltatás?
Csapóné Hegyi Erzsébet Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Ajánlása a tagországok számára a roma gyerekek oktatásáról Európában
S.Nagy Andrea Környezetvédelmi társasjátékok
Molnár László Szétszakadt és meg nem font hálók

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2001/2806.08 KB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím

A CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON

Varga Gabriella

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ELLENI INTERVENCIÓS KÖZPONT- BÉCS

Bogár Zsuzsa

A GYERMEKEK JOGAI HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ÖRÖKBEFOGADÁS ESETÉN

Fordította: Bogár Zsuzsa

A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT KIALAKULÁSA UKRAJNÁBAN -LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Králné Szabó Piroska

A PATRONÁLÁSRÓL

Bodor Tibor

AZ ERDEI ISKOLÁK KIALAKULÁSA

ERDEI ISKOLA KONFERENCIA ÉS MŰHELYSOROZAT
Forray Mária - Dénes Zsuzsa

HOZZÁSZÓLÁS A CSECSEMŐOTTHON, KORAI FEJLŐDÉS, KÉSŐI KÖVETKEZMÉNYEK CÍMŰ CIKKHEZ

Újvári Róbert

LÁSZLÓ JUDIT, SZAKMAISÁG VAGY VALAMI MÁS

Bogár Zsuzsa

MEGJEGYZÉSEK EGY HOZZÁSZÓLÁSHOZ

AVAGY ELMÉLETEK ÉS ADATOK A CSECSEMŐOTTHONI GONDOZÁS KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

Neményi Eszter

NEMZETKÖZI ÖRÖKBEFOGADÁS

Kálmánchey Márta

NEVELŐSZÜLŐNÉL ÉLŐ GYEREKEKNÉL ELŐFORDULÓ PSZICHÉS PROBLÉMÁK

Büki Péter - Szikulai István

REKONTRA

AVAGY MÉG NÉHÁNY GONDOLAT A PATRONÁLÁSRÓL

Kardos Ilona

VÁLASZ A HOZZÁSZÓLÁSRA

Herczog Mária

VESZTESÉG, GYÁSZ ÉS ÖRÖKBEFOGADÁS

Győrfi Éva

AZ ÖRÖKBEFOGADÁSI ADATBANKRÓL

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2001/1791.28 KB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Visegrádi Judit

A CSALÁDBARÁT TANÁCSADÓ MŰHELY CÉLKITŰZÉSEI

Beőthy-Fehér László

AZ AUTONÓMIA FEJLESZTÉSE ÁLLAMI GONDOSKODÁSBÓL KIKERÜLT, JELENLEG SZOCIÁLIS OTTHONBAN ÉLŐ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT FELNŐTTEK PSZICHODRÁMA-CSOPORTJÁBAN

BÚCSÚCSÓK CSIPKERÓZSIKÁNAK

László Judit

CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉT VAGY VALAMI MÁS

Kardos Ilona

CSECSEMŐOTTHON, KORAI FEJLŐDÉS, KÉSŐI KÖVETKEZMÉNYEK

Fülöp Zoltán

MURÁNYI ISTVÁN - PÉNZES MARIANN - BARÁT KATALIN:

DROG-ÉRTÉK-CSALÁD

NEVELŐOTTHONBAN ÉLŐ FIATALOK DROGFOGYASZTÁSA ÉS ÉRTÉKRENDJE

Zsámbéki Eszter

A GYÁMI, GONDOZÓI TANÁCSADÓI MUNKA TAPASZTALATAI A FŐVÁROSI GYERMEKOTTHONOKBAN

Hartmann Mariann GYERMEKVÉDELEM, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS A PEDAGÓGUSOK ALAPKÉPZÉSÉBEN
Heves Andrea

KENYERET ÉS CIRKUSZT - KAMASZOK A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKBAN

Nagy Imréné - Hajdú Sándorné - Szatmári Sándorné A KONSTRUKTV SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ PREVENTÍV JELLEGŰ ÖNISMERETI TRÉNING
Molnár László

LAKÁS VAGY SZÁLLÁS?

Szöllősi Gábor

SZAKMAI MODELLEK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKNÁL VÉGZETT SEGÍTŐ MUNKÁBAN

Fogarassy Borbála

SZOCIÁLIS MUNKA FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK CSALÁDJÁVAL

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/61.14 MB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Büki Péter

AMIRŐL KEVESEN TUDNAK...

BESZÉLGETÉS SÁNTA KRISZTIÁN ÚSZÓ PARALIMPIKONNAL

Varga Gabriella

A PÁRTFOGÓI SZOLGÁLATÉRT ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT EGYESÜLET

Varga család

A PATRONÁLÁS ELŐNYEI...

HOZZÁSZÓLÁS ZSÁMBÉKI ESZTER CIKKÉHEZ

Gönczöl Katalin

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

Herczog Mária AZ ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL
Nickl Gabriella

„CSAK EGY ESÉLYT KÉREK ÚJRA",

AZAZ D. ERZSÉBET VÁRANDÓS KISMAMA ESETE

Szombathelyi Szilvia

ERŐSZAK A CSALÁDBAN: AKCIÓTERV A 21. SZÁZADBAN

NICOSIA - CIPRUS, 2000. NOVEMBER 26-30.

Gérczei Ildikó

ESETTANULMÁNY

Sárik Eszter

GONDOLATOK A FERENCZI GYÖRGY NEVELŐINTÉZETI NAPOKRÓL

Molnár László

GYORSJELENTÉS A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN

Szuha Brigitta

HOGYAN HASZNOSÍTHATÓ A CSALÁDI VIDEÓTRÉNING A CSALÁDGONDOZÓ MUNKÁJÁBAN?

Iványi Györgyné - Szőke Erzsébet

HOGY AZ ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS „HÁBORÍTATLAN" MARADJON

Herczog Mária AZ ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS TAPASZTALATAIRÓL
Bede Nóra

KVÁZI „HASÍTÁSOS" HELYZETEK

MIT LÁT A KAMERA?

(SZUBJEKTÍV ÉLMÉNYEK EGY OBJEKTÍV MÓDSZERRŐL)
Kovács Eszter

„Ő-SZIN-TE"

HA EGY SZOBRÁSZ A TANÁRUNK

Darvas Ágnes

SZERINTEM: CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉT

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/51.21 MB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Boér Emőke

A GYERMEKELHELYEZÉS, GYERMEKTARTÁS ÉS A GYERMEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Horváthné Tóth Borbála

A HARMADIK SZEMÉLY

A (TÖMEG)KOMMUNIKÁCIÓS SZENVEDÉLYEK IDENTITÁS- ÉS SZEMÉLYISÉGTORZÍTÓ HATÁSA

Zsámbéki Eszter

A PATRONÁLÁS, PATRONÁLTATÁS HÁTRÁNYAI

Herczog Mária

A RENDSZERVÁLTOZÁS HATÁSA A GYERMEKEKRE ÉS CSALÁDJAIKRA

BUDAPESTI NYILATKOZAT

Geist Gábor

EGY PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM ÉRTÉKELÉSE

Domszky András - Büki Péter

HELYZETJELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHONOKRÓL

Neményi Mária

HIVATÁSA: VÉDŐNŐ

INTERJÚK

Vidra Szabó Ferenc LAKÁSOTTHONI PILLANATKÉP BUDAPESTEN

LOVASTERÁPIA MAGYARORSZÁGON

Marton László

PREVENCIÓ? VAGY AMIT AKARTOK!

(EGY SAJÁTOS KEZDEMÉNYEZÉS ELŐÉLETE ÉS DILEMMÁI)

Boza Imre

PRÓBÁRA BOCSÁTVA! (?)

Kiss Sándor

TESZI A DOLGÁT

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/41.21 MB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Oláh Anna

A CIGÁNYGYEREKEK TOVÁBBTANULÁSÁNAK CSALÁDI HÁTTERE II. RÉSZ

Szöllősi Gábor

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ELŐZMÉNYEI, KÖZPOLITIKÁI KAPCSOLATAI ÉS FUNKCIÓI

Pataki Zsuzsa

A JELZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Bárdos Kata A RENDSZERSZEMLÉLETŰ GONDOLKODÁS HELYE ÉS SZEREPE A CSALÁDI SZOCIÁLIS MUNKÁBAN
Asbóth Katalin

AZ OMBUDSMANI JELENTÉSEK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS TANULSÁGAI

Mikus Gyula

EMLÉKEK A BOKRÉTA UTCAI SPECIÁLIS NEVELŐOTTHON 1988-AS KÖRÜLMÉNYEIRŐL, JELLEMZŐIRŐL

II. RÉSZ

Papp Krisztina

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK FŐBB MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁI

Maros Katalin GYERMEKVÉDELMI ÉS PEDAGÓGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Varga Ágnes

KI KIT NEVEL?

Varga Ágnes

NŐK A RENDSZERVÁLTÁSBAN

Csepeli Marianna

ÖNÁLLÓ CSALÁDGONDOZÓ SZÜKSÉGESSÉGE

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/21.12 MB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Sárik Eszter

A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEI

Büki Péter

AMIKOR A KERET SZÍNESEBB A KÉPNÉL

- AVAGY MIÉRT ÉRTHETŐ FÉLRE A ROSSZFIÚK CÍMŰ FILM -

Szarka Attila

GONDOLATOK A FERENCZI GYÖRGY NEVELŐINTÉZETI TUDOMÁNYOS NAPOK VI. ASZÓDI RENDEZVÉNYÉRŐL

Molnár László

JELENSÉGEK III.

B. Aczél Anna

RÁKOSPALOTAI KÖRKÉP

Ruskó György

SIKERES A HÉT ÉVE MŰKÖDŐ PSZICHOLÓGUSI HÁLÓZAT A XIII. KERÜLETBEN

Negrea Vidia - Büki Péter

SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSA

 

pdfLetöltés: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/11.19 MB

 

 

Tartalomjegyzék

SzerzőCím
Frech Ágnes

A FIATALKORÚAK BŰNELKÖVETÉSI TENDENCIÁI ÉS AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT ALAKULÁSA AZ 1995. ÉVI XLI. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÓTA

Gibicsár Gyula

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM AZ ÜGYÉSZI JOGALKALMAZÁSI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN

Negrea Vidia

A GYERMEKEK VÉDELME AZ ABÚZUSSAL SZEMBEN -HAGYOMÁNYOK ÉS ÚJÍTÁSOK ROMÁNIÁBAN (RÉSZLETEK)

Ladócsy László

ALKOTÓ GYEREKEK - ALKOTÓ MŰHELYEK

Büki Péter

A SÉRTETT ELKÖVETŐ

Kökönyei Gyöngyi - Negrea Vidia

AZ ÁLDOZAT ÉS BŰNELKÖVETŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT HELYREÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ ASZÓDI FIATALKORÚAK SZEMSZÖGÉBŐL

Rátay Csaba

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

Gáspár Károly

EGY ÉLETEN ÁT KELL...

(GRATULÁCIÓ A FELTÉTLEN TISZTELET HANGJÁN)

Utasi Judit

ERŐSZAK AZ ISKOLÁBAN

Bartha György

GYANÚVAL ÉLNI

Molnár László

JELENSÉGEK II.

Negrea Vidia

KI KIT NEVEL?

EGY FELMÉRÉS TAPASZTALATAI AZ ASZÓDI FIÚNEVELŐ INTÉZETBEN

Frank Tibor

KÖTEKEDŐK ÉS ÁLDOZATOK

Büki Péter

LEVÉL A FÉLTETT TESTVÉREKHEZ

Radoszáv Miklós

MÁSSÁG-OK

Herczog Mária

Ml AZ IGAZSÁG?

Tóth Olga

NAGYBETŰRŐL KISBETŰRE

Domszky András - Negrea Vidia - Büki Péter

SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSA

- TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS -