szemtol szemben a depressziovalMeggyötört tekintet, fájdalmas arckifejezés, elesettséget sugárzó testtartás... A szomorúság szobrát lehetne mintázni róla. Vagy csak beteg? Szinte bizonyos, hogy az, mégpedig „korunk betegségében", a depresszióban, az egyik legkeservesebb nyavalyában szenved. Nemcsak számára gyötrelmes a kór, de a környezetét, hozzátartozóit, rokonait sem hagyja nyugodni. Mit tehet ilyenkor a beteg, a családtag? Mire képes a mai orvostudomány a depresszió gyógyításában? Az eddig harminchárom spanyolországi kiadást megért mű a depresszió és az ahhoz gyakran kapcsolódó kóros felhangolt állapot, a mánia valóságos enciklopédiája. A spanyol pszichiáter könyve egyszerre nyújt könnyen érthető és alapos eligazítást mindazoknak, akik saját bőrükön tapasztalták meg, milyen szörnyű a depresszió, és azoknak is, akik egy családtag révén kerültek kapcsolatba ezzel a betegséggel. Elolvasása felér egy kezeléssel.

anyak es lanyaikAmikor megjelent ezen a világon, pici volt, ráncos és tehetetlen. Rohantak vele az évek, már serdülő lett, aztán bakfis lány, csinoska, ám tele problémákkal. Az anya sóhajtott, de nem vette a szívére: a kamaszok ilyenek, gondolta, majd ha felnő, minden rendbe jön. És a lányok annak rendje és módja szerint fel is nőttek, ám a gondok megmaradtak, ha jellegük meg is változott: jelentős részük az anyák személyiségéből fakadt. Mert az öregedő édesanya nehezen veszi tudomásul, hogy a lánya nem az ő fiatalkori vágyainak megvalósítója, nem azt csinálja, nem úgy él, ahogy annak idején ő megálmodta. Az ifjú hölgy bizony önálló, az új és nagyon megváltozott kor parancsai szerint alakítja ki mindennapjait, azzal létesít szerelmi viszonyt, akivel ő akar, a férjét ő választja meg, fittyet hány az anyai intelmekre, a társadalmi elvárásokra, aztán ha úgy hozza a kedve, el is válik, és ismét beköltözik egykori leányszobájába, felforgatva szülei újonnan kialakított életét. Néha makrancos, kibírhatatlan, önfejű, sőt goromba, az anya nem érti, mi történt azzal, akit a szíve alatt hordott, akit a saját képére próbált formálni, hol a lányát kárhoztatja vérig sértetten, hol önmagát...

egyutt vagy kulonA kötetben pszichológus, ügyvéd, családjogi bíró, szociálpolitikus, szociológus veszi sorra azokat a családi élethelyzeteket, amelyek egyik lehetséges kimenetele a különválás. A szerzők segítséget nyújtanak ahhoz, hogy ki-ki végig gondolja, elemezze saját kapcsolatát társához, a kialakult konfliktushelyzet lehetséges megoldásait, és felmérje ezek hatását saját maga, családtagjai, kiemelten a gyerekei életére. A könyv önkitöltős kérdőívek, esetek és többoldalú szakmai megközelítések segítségével kíván hozzájárulni a gyakori családi konfliktusok többszempontú vizsgálatához, és a jó döntések meghozatalához, a mediáció, illetve a válás esetén szükséges praktikus ismeretek megszerzéséhez. Szakemberek és laikusok számára valamint a képzésben egyaránt jól használható a családokkal, gyermekekkel folytatott munkában.

gyermekbantalmazasA gyermekbántalmazás, elhanyagolás, abúzus látszólag az utóbbi években került a figyelem középpontjába.

 

E könyv arra tesz kísérletet, hogy elemezze az elméleti és gyakorlati problémákat, kategóriák szerint vizsgálja a különféle bántalmazási, elhanyagolási formákat, és egy lehetséges, a korábbihoz képest új szó-, és fogalomhasználatot, valamint szakmai megközelítést mutasson fel.

a gyermekvedelem dilemmai Miért olyan végletesek a vélemények a családokat, gyermekeket érintő kérdésekben? Miért nincs érdemi vita a laikusok és szakemberek – de az érdekeltek körében sem – a gyermekekről, családokról, gyermekvédelemről; miért nem lehet indulatok nélkül, vagy érzelmektől csak mérsékelten fűtve érvelni?

Mindezeket a kérdéseket a gyermekvédelem történetének, múltbeli és mai gyakorlatának, a családok és gyermekek megváltozott és sokszor tisztázatlan helyzetének vizsgálata közben teszi fel a szerző. A kérdéssor a szokásosnál lényegesen nagyobb figyelmet, kutatások tömegét igényelné, ezért e könyv inkább a dilemmákat és a lehetséges megoldás – változatokat vizsgálja.

Herczog Mária (1954) szociológus művének (amelyet bizonyára fontos kézikönyvként fog számon tartani a hazai szakirodalom) megírásakor még az 1901. évi gyermekvédelmi törvény az egyetlen átfogó jogszabály; megjelenésének idejére a Magyar Parlament minden remény szerint már elfogadja az újat.

 

Szerző: Herczog Mária

Pont Kiadó, Budapest, 1997.

megbekeles es jovatetelA helyreállító igazságszolgáltatás célja, hogy a büntetés ne elsősorban szankció, hanem tanulást segítő jelzés és az elkövetett tettel arányos legyen, ugyanakkor ne keltsen indulatot, ellenállást, és hosszabb távon segítse a jó viselkedési normák kialakulását, rögzülését.

 

Ez a könyv megismerteti azokat a technikákat, amelyek jól használhatók iskolában, otthon, intézményekben és a büntető igazságszolgáltatásban is gyerekek és fiatalkorúak esetében. Bemutatja a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti hátterét, külföldi gyakorlatát, eddigi magyarországi szakirodalmát és tapasztalatait.

 

A könyv jól használható pedagógusok, szociális munkások, pártfogók, jogászok és szülők gyakorlati munkájában, a felsőoktatásban és az Egyesületünk által indított képzéseken is, melyek a technika gyakorlati elsajátítását és használatát célozzák.

A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekrőlA gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések és ezen belül is a kereskedelmi célú kizsákmányolás kérdése az utóbbi évtizedben egyre növekvő nyilvánosságot kapott. Ennek eredményeképpen mind több esetre derül fény, amelyből sokan azt a következtetést vonják le, hogy növekszik a gyerekek elleni szexuális bántalmazások száma.

 

Magyarországon ma még mindig sokan gondolják, hogy nálunk alig van jelen ez a probléma, inkább divat vagy "importáru", semmint olyasmi, ami a magyar gyerekeket fenyegeti, ezért nem célszerű vele behatóbban foglalkozni. A külföldi tapasztalatok azonban nálunk is érvényesek, mert minél több szó esik a szexuális visszaélésekről, a szakemberek annál több esetről szereznek tudomást, és annál többen kérnének segítséget, ha lenne hol.

ne hagyjuk oket magukra kicsi

Évente átlagosan 25 csecsemőgyilkosságra derül fény, amelyek többsége eltitkolt terhesség következménye. Az a javaslat, hogy minél több kórház előtt legyen inkubátor, ahol az anyák név nélkül otthagyhatják gyermekeiket, illetve, hogy lehetőségük legyen az anonim szülésre, kétségtelenül kifejezi a jó szándékot, amely szeretné elérni, hogy ne történhessenek meg ezek az esetek. Azonban ez a módszer nem azt üzeni, hogy figyeljünk egymásra és segítsünk a bajban lévőknek, hanem azt, hogy zárjuk ki ezt a problémát a legkönnyebben. Ugyanakkor ez nem lehet érdeke sem a társadalomnak, sem az így érdemi segítség nélkül maradó anyáknak, sem a gyerekeknek, és nincs arról van szó, hogy ne lenne erre más megoldás.

 

A kézikönyvet elsősorban szakembereknek szánják a szerzők: Buda Béla, Herczog Mária, Kardos Klára, Rákár Natália, Regős Judit és Varga Gabriella.

helyreallito igazsagszolgaltatasTartalomjegyzék

 

Előszó

Országtanulmányok

  • Rob van Pagée – Jan van Lieshout: Holland példák a resztoratív módszerek alkalmazására
  • Herczog Mária: Helyreállító igazságszolgáltatás esélyei a változások tükrében Magyarországon
  • A. Hartmann – T. Steudel – F. Winter: Országjelentés a Németországban alkalmazott Tettes-Áldozat Egyezségről (Täter-Opfer-Ausgleich, TOA)
  • Doina Balahur: Multidimenzionális Helyreállító Igazságszolgáltatás mindenki számára: romániai fejlesztések

 

Empírikus kutatás

  • Kőműves Ágnes: Konfliktuskezelés – a helyreállító igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűdök vizsgálata – egy empirikus kutatás tükrében

 

A kiadványt megrendelheti az Egyesület e-mail címén vagy telefonon (+36/1-225-35-26)!

A kiadvány ára 1200Ft.-

Gyermekvédelmi szakkönyveknek a megjelentetésével kívánjuk támogatni a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket és intézményeket, hogy mindannyian emberségesebben és eredményesebben segíthessük a családokat és a gyerekeket, képviselhessük a szakma és a kliensek érdekeit, erősítve és bátorítva minden érdekelt aktív részvételét.

 

Saját kiadású könyveink

 

Figyeljetek rank

Herczog Mária (szerk.)

Figyeljetek ránk!

Kiadó: CSAGYI

Ingyenesen letölthető

gyermekjogokrol felnotteknek

Győrfi Éva – Herczog Mária –

Kőműves Ágnes

Gyermekjogokról felnőtteknek

Kiadó: CSAGYI

Ingyenesen letölthető

gyermekjogokrol gyerekeknek

Győrfi Éva – Herczog Mária –

Kőműves Ágnes

Gyermekjogokról gyerekeknek

Kiadó: CSAGYI

Ingyenesen letölthető

kezikonyv gyermekjogi egyezmeny

Rachel Hodgkin – Peter Newell

Szerk.: Herczog Mária

Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához

Kiadó: CSAGYI

Ingyenesen letölthető

helyreallito igazsagszolgaltatas

 

A helyreállító igazságszolgáltatás jogi szabályozása és gyakorlata néhány európai országban

Kiadó: CSAGYI

1200.-Ft

ne hagyjuk oket magukra

Herczog Mária (szerk.)

Ne hagyjuk őket magukra!

Kiadó: CSAGYI

1500.- Ft

a gyermekekkel szembeni szexualis visszaelesekrol

Herczog M. - Neményi E. -

Rácz A.

A gyermekekkel szembeni

szexuális visszaélésekről

Kiadó: CSAGYI

980.- Ft

megbekeles es jovatetel

Herczog Mária (szerk.)

Megbékélés és jóvátétel

Kiadó: CSAGYI

3990.- Ft

bekes es fajdalommentes megoldasok kicsi

Herczog Mária (szerk.)

Békés és fájdalommentes megoldások

– családsegítő mediációs

szolgáltatások Magyarországon

(tanulmánykötet)

Kiadó: CSAGYI

1500.- Ft

 


 

Az Egyesület által forgalmazott kiadványok:

 

 

a gyermekvedelem dilemmai

Herczog Mária

A gyermekvédelem dilemmái

Kiadó: Pont

990.- Ft

Gyermekbántalmazás

Herczog Mária

Gyermekbántalmazás

Kiadó: Complex

4515.- Ft

egyutt vagy kulon

Herczog Mária (szerk.)

Együtt, vagy külön

Kiadó: KJK

2800.- Ft

gyamugyi kezikonyv kicsi

Gáspár Károly

Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv

Kiadó: KJK

3360.- Ft

csaladi iszonyok

Virág György (szerk.)

Családi iszonyok

Kiadó: KJK

3780.- Ft

anyak es lanyaik

Susan Jonas – Marilyn Nissenson

Anyák és lányaik

Kiadó: Háttér

1600.- Ft

szemtol szemben a depresszioval

Dr. Juan Antonio Vallejo-Nágera

Szemtől szemben a depresszióval

Kiadó: Háttér

998.- Ft

bensoseges kotelekek

Desmond Morris

Bensőséges kötelék

Kiadó: Háttér

2400.- Ft

az oregedes muveszete

Fritz Riemann

Az öregedés művészete

Kiadó: Háttér

698.- Ft

a vagy csendje

Dalma Heyn

A vágy csendje

Kiadó: Háttér

1998.- Ft

kimelet nelkul

Robert D. Hare

Kímélet nélkül

Kiadó: Háttér

1998.- Ft

emberi jatszmak

Eric Berne

Emberi játszmák

Kiadó: Háttér

1200.- Ft

a gyulolet fogsagaban

Aaron T. Beck

A gyűlölet fogságában

Kiadó: Háttér

1600.- Ft

a rombolas anatomiaja

Erich Fromm

A rombolás anatómiája

Kiadó: Háttér

2498.- Ft

sorskonyv

Eric Berne

Sorskönyv – Az emberi játszmák folytatása

Kiadó: Háttér

1900.- Ft

a buntudat lekuzdese

Lucio Della Seta

A bűntudat leküzdése

Kiadó: Háttér

1500.- Ft

a szorongas alapformai 2

Fritz Riemann

A szorongás alapformái

Kiadó: Háttér

1200.- Ft

mergezo szulok

Susan Forward

Mérgező szülők

Kiadó: Háttér

1900.- Ft

Szükséges veszteségeink

Judith Viorst

Szükséges veszteségeink

Kiadó: Háttér

1998.- Ft

vedooltasok pro es kontra

Dr. Martin Hirte

Védőoltások pro és kontra

Kiadó: Medicina

2990.- Ft

a szeretet muveszete

Erich Fromm

A szeretet művészete

Kiadó: Háttér

898.- Ft

rejtett erzelmeink valodi onmagunk

James W. Pennebaker

Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk

Kiadó: Háttér

2100.- Ft

csak okosan

Helen Benedict

Csak okosan!

Kiadó: Háttér-NANE

1998.- Ft

trauma es gyogyulas

Judith Herman

Trauma és gyógyulás

Kiadó: Háttér-NANE

2500.- Ft

szavakkal verve

Patricia Evans

Szavakkal verve

Kiadó: Háttér-NANE

2200.- Ft

a huseg ereje egy hutlen vilagban

Alain Etchegoyen

A hűség ereje egy hűtlen világban

Kiadó: Háttér

2480.- Ft

sigmund freud elete es munkassaga

Hans-Martin Lohmann

A huszadik század Ödipusza – Sigmund Freud élete és munkássága

Kiadó: Háttér

2490.- Ft

szexualpedagogia

Szilágyi Vilmos

Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés

Kiadó: Athenaeum

ingyenes

a szexualpszichologus valaszol

Szilágyi Vilmos

A szexuálpszichológus válaszol – szexről, párkapcsolatról

Kiadó: Animula

ingyenes

 


Az Egyesület munkatársai által írt, nem saját kiadású kiadványok:

mediacio konyv
 
Lovas Zsuzsa, Herczog Mária

Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés

Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

4925.- Ft

Megvásárolható a kiadó honlapján, itt.

 
10. oldal / 10