Hans-Martin Lohmann: A huszadik század Ödipusza – Sigmund Freud élete és munkássága

Sigmund Freud élete és munkásságaAmikor Sigmund Freud 1900-ban megjelentette az Álomfejtést, forradalmian új irányba terelte kortársai önismeretét. A hirtelen népszerűvé vált tanok azonban nehezen kerültek be a tudomány hierachiájába, a pszichoanalízis egyetemi-akadémiai elismertetéséért Freudnak egész életében küzdenie kellett. Lohmann a könyv hosszabb, életrajzi részében a fiatalkori naplókon és leveleken keresztül mutatja be a freudi eszmerendszer kialakulását a klinikai tapasztalatszerzéstől az analízis módszertanának fokozatos kidolgozásáig, – benne Eros és az ösztönök szerepének felismerését – és az emigrációs évek kevésbé ismert tényeivel zárja le az életrajzot.

 

Szerzőnk, a német Psyche című szaklap szerkesztője, bőséges hivatkozásokkal és közérthető forráskritikával ismerteti a freudi életmű feloldatlan ellentmondásait és mai napig vitatott tételeit. Érdekes olvasmány mindazoknak, akik tudni szeretnék, vajon

  • miért vonakodott Freud az orvosi hivatás gyakorlásától,
  • hogyan tudta a természettudományos mércét és az irodalmi szövegértelmezést összeegyeztetni
  • és miért hozta összefüggésbe a nőket a sötét kontinenssel?

 

Lohmann lényeglátó magyarázatai felmutatják az életműben fellelhető életrajzi elemek, például Ödipusz és Mózes alakjának jelentőségét.