Családi csoport konferencia

A családi csoport konferencia a resztoratív technikák egyike, s mint ilyen, a kliens és a szolgáltató kapcsolatának a hagyományostól eltérő módja, amely nem csak másfajta szemléletet, kommunikációt, de új eszközök, eljárási módok alkalmazását is igényli. A resztoratív (helyreállító/erősítő) technikák jellemzőinek, jelentőségének, formáinak bemutatása a közösségi és családi konfliktusok, problémák esetén fontos értelmezési kerete a CSCSK, mint döntéshozó modell alkalmazásának.

 

A Családi csoport konferencia (CSCSK) kutatási eredményekre alapozott nemzetközi tapasztalatainak megismertetése az 1989. évi új-zélandi bevezetéstől, megvalósulási formáinak megismerésén át népszerűsége okainak, eredményességi mutatóinak bemutatásáig az új módszer elfogadottságát, használhatóságának elismerését erősíti.

 

A szociális szolgáltatások iránti kereslet folyamatosan növekszik, miközben az ellátórendszer egyre gyakrabban ütközik nehézségekbe feladatai ellátása során. Még a fejlett országok is forráshiánnyal küzdenek, ezen felül az eredményesség és hatékonyságmérés alapján tudjuk, hogy egy ponton túl nem növeli a hatékonyságot a segítők számának emelése, ezért csak a családtagok aktivitásának növelése révén képzelhető el a szociális munka eredményességének javulása. A CSCSK a tág értelemben vett családtagok – a nagycsalád, barátok, szomszédok, stb. – találkozója, amelyet probléma esetén annak megoldására, egy terv kidolgozására hívnak össze. A különleges a CSCSK-ban az a lehetőség, amely felhatalmazza a családokat ügyeik megoldására. Bár a döntések a szakemberek tanácsai mentén születnek, és szükség van az érdekelt szolgáltatók jóváhagyására, de a család és közvetlen környezete játssza a központi szerepet a problémamegoldás legjobb útjának kidolgozásában, a döntések meghozatalában, és a végrehajtás felelőssége is a családé. A CSCSK szakaszainak, a közreműködők és a résztvevők feladatainak megismertetése, a változó szolgáltatói szerepek gyakorlása a sikeres alkalmazás alapfeltétele.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Célunk, hogy megismertessünk a résztvevőkkel egy olyan konfliktusmegoldó, döntéshozó módszert, amelynek igénybevételével a gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgozó szakemberek a kliensek fokozottabb mértékű bevonása révén hatékonyabban tudják feladataikat ellátni.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 30 óra (egymást követő 3 alkalom, alkalmanként 10 óra)

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: -

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 24 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkatankönyv fűzött formában.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés részvételi díja: 40.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszám:

1.nap: A resztoratív szemlélet filozófiájának, a különféle módszerek megismertetése, a családi csoport konferencia eredetének, jogi kereteinek, legjellemzőbb vonásainak ismertetése

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, facilitált megbeszélés

2. nap: Az esetküldés folyamatának, az előkészítő munkának, a családi csoport konferencia szakaszainak részletes bemutatása, a független koordinátor és a különféle területek szakértői szerepének, feladatainak ismertetése, megbeszélése, összehasonlítása a jelenlegi gyakorlattal

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka

3. nap: A családi csoport konferencia módszer szerepjáték keretében történő feldolgozása, protokollok gyakorlása, valóságos esetek megoldásának előkészítése a módszer alkalmazásával

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, facilitált megbeszélés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A képzésre jelentkezőknek az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységek térítésmentes igénybevételére van lehetősége egyesületünknél:

- előzetes tudásszint felmérés;

- képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

Bővebb információt a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeinkről és azok igénybevételéről a Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek menüpontban talál.