Hallasd a Hangod! (Speak Up!) egy két éves, az Eurochild irányításával, az Európai Bizottság Alapjogok és Állampolgárság (Fundamental Rights and Citizenship) programjának keretében megvalósuló projekt. Célja azonosítani a gyerekek jogaikról, ezen jogok védelméről és a szükséges országos és európai szintű szakpolitikai lépésekről alkotott véleményét.   A résztvevő gyerekek helyzetüknél vagy adottságaiknál fogva különösen sérülékenyek, mivel ők tapasztalnak a leggyakrabban jogsérelmeket, és az ő esetükben a legkevésbé valószínű, hogy ezeknek hangot tudnak adni.

 

A projekt fő célkitűzései:

  • Helyzetüknél vagy adottságaiknál fogva különösen sérülékeny gyerekek megerősítése: a projekt megmutatja, hogy hogyan hallathatják ezek a gyerekek a hangjukat, és hogyan vegyék őket komolyan.

     

  • Annak biztosítása, hogy a gyerekek véleménye eljusson a döntéshozókhoz: a 2groupgyerekek véleményét és tapasztalatát figyelembe veszik az EU gyermekjogi stratégiájának és az EU gyermekszegénységgel és társadalmi befogadással kapcsolatos munkái során, valamint az országos törvényhozók is.

     

  • A gyerekek részvételén alapuló kultúra fejlesztése és elterjedésének támogatása: eszközök kifejlesztése a gyerekek részvételének módszertanához, különösen a sérülékeny gyerekek csoportjai számára. A másodelemzések és a jó gyakorlatok partnerek közötti cseréje beépül ebbe a munkába.

     

  • Az EU tagállamok, a gyerekek és a szervezetek közötti kölcsönös tanulás és információcsere erősítése: a gyerekek tanulhatnak a partner országok tapasztalataiból, közösségi oldalakat hozhatnak létre; a szervezetek és a döntéshozók pedig megtudhatják, hogy mit tesznek más európai országokban a gyerekek véleményének figyelembevétele érdekében.

 

Eredmények

controllgroup

A projekt során elkészült Módszertani keret: docletöltés933.5 KB (magyarul)

 

A projekt során elkészült Eszközkészlet: docletöltés940 KB (magyarul)

 

A projekt során használt Kártyák: letöltés (magyarul és angolul)

 

 

 

Speak up! is a 2-year project led by Eurochild on children's rights run under a grant from the Fundamental Rights & Citizenship Program of the European Commission. It aims to  address children's own views of their rights, the protection of those rights and their opinions on necessary national and European policy actions.

speakup
Hallasd a Hangod! (Speak Up!) Szót kapnak Európa legsérülékenyebb gyerekei

Módszertani keret - 2011. április

speakup
Hallasd a Hangod! (Speak Up!) Szót kapnak Európa legsérülékenyebb gyerekei

Módszertani keret - 2011. április

speakup
Hallasd a Hangod! (Speak Up!) Szót kapnak Európa legsérülékenyebb gyerekei

Módszertani keret - 2011. április