Együtthaladók – különhaladók

 

otherwork

Migráns gyerekek számára fejlesztettek oktatócsomagot a Miskolci Egyetem munkatársai: az anyag lehetővé teszi, hogy a bevándorlók gyerekei akkor is együtt tanulhassanak osztálytársaikkal, ha még nem tudnak jól magyarul – ráadásul nyelvtudásukat fejleszthetik akár a matekórán is. Használható-e a módszer azokkal a gyerekekkel, akik hazánkban születtek, mégis más kultúrából érkeznek? - írja a nyest.hu

 

 

A magyar oktatási rendszer sajátossága, hogy a bevándorlók gyermekeit életkoruk alapján sorolja be különböző osztályokba, nem aszerint, hogy ismereteik vagy nyelvtudásuk alapján milyen osztályokban tudnának a leghatékonyabban tanulni. Az ilyen gyerekeket tanító tanárok gyakran bajban vannak, hiszen mit lehet az órán kezdeni egy olyan gyerekkel, aki nem érti a tankönyvi szöveget, az olvasmányokat, illetve a magyarázatokat? Semmit, hihetnénk.

 

A helyzet azonban közel sem ennyire vészes. Természetesen a tanártól többletenergiát igényel, hogy a nyelvi problémákkal küszködő gyerekekkel foglalkozzon, de munkáját sokféleképpen lehet segíteni – például speciális munkafüzetekkel. A magyar tankönyvek ugyanis a magyar gyerekek nyelvi kompetenciájára (nyelvtudására) épülnek, nem veszik figyelembe a migráns gyerekek sajátos igényeit. A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvész oktatói által az Együtthaladó projekt keretében készült munkafüzetek viszont olyan feladatokat tartalmaznak, melyeket a korlátozott nyelvtudású gyerekek is meg tudnak oldani.

 

 

Az Együtthaladó munkafüzetei nem sajátos tananyagot tartalmaznak, hanem a magyar iskolákban használt tankönyvcsomagok tematikáját követik. A füzetből a migráns gyerekek olyan feladatot kaphatnak, mely szorosan kötődik a magyar gyerekek által tanult tananyaghoz. A munkafüzetben három nyelvtudási szinthez igazodó feladatok vannak: a legalacsonyabb szinten másolási, kiegészítési feladatokat kapnak, a második szinten szavakat, szószerkezeteket kell pótolniuk, a harmadik szinten már önálló mondatokat kell alkotniuk.

 

(...)

 

 

A füzetek a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a biológia tanításához készültek el, a projekt első lépcsőjében az 5. és 6. osztály, a második lépcsőjében a 7. és 8. osztálya számára. A projekt második szakasza most zárult, 2012. január 31-én zajlott a projektzáró sajtótájékoztató a kőbányai Szent László Általános Iskolában, ahol a tananyag tesztelése folyt. (A projektben még az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, illetve a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vett részt.) A nemsokára elinduló harmadik szakaszban a 3. és 4. osztály számára készítik el a hasonló füzeteket.

 

Tovább a teljes írásra

Tovább az Együtthaladó program oldalára