Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái

a gyermekvedelem dilemmai Miért olyan végletesek a vélemények a családokat, gyermekeket érintő kérdésekben? Miért nincs érdemi vita a laikusok és szakemberek – de az érdekeltek körében sem – a gyermekekről, családokról, gyermekvédelemről; miért nem lehet indulatok nélkül, vagy érzelmektől csak mérsékelten fűtve érvelni?

Mindezeket a kérdéseket a gyermekvédelem történetének, múltbeli és mai gyakorlatának, a családok és gyermekek megváltozott és sokszor tisztázatlan helyzetének vizsgálata közben teszi fel a szerző. A kérdéssor a szokásosnál lényegesen nagyobb figyelmet, kutatások tömegét igényelné, ezért e könyv inkább a dilemmákat és a lehetséges megoldás – változatokat vizsgálja.

Herczog Mária (1954) szociológus művének (amelyet bizonyára fontos kézikönyvként fog számon tartani a hazai szakirodalom) megírásakor még az 1901. évi gyermekvédelmi törvény az egyetlen átfogó jogszabály; megjelenésének idejére a Magyar Parlament minden remény szerint már elfogadja az újat.

 

Szerző: Herczog Mária

Pont Kiadó, Budapest, 1997.