A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 2018. évi közhasznúsági jelentésének dokumentumai.

Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2018 -letölthető innen

Kiegészítő melléklet 2018 - letölthető innen

Az adatvédelem terén már eddig is számos rendelkezés biztosította a személyes adatok védelmét. A jelenlegi adatvédelmi törvény tartalmazza a legfontosabb szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról).

 

2018. május 25-től érvénybe lépett Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR - General Data Protection Regulation /Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/.

 

Az egyesületünk által kezelt személyes adatok védelmének érdekében az adatkezelési szabályzatunkat a megváltozott törvényi előírásoknak megfelelően aktualizáltuk. Adatkezelésünk így megfelel a GDPR előírásainak.

 

Az alábbiakban teljes egészében elérhető Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk.

A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentésének dokumentumai.

Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2017 -letölthető innen

Kiegészítő melléklet 2017 - letölthető innen

A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentésének dokumentumai.

Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2016 -letölthető innen

Kiegészítő melléklet 2016 - letölhető innen

A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentésének dokumentumai.

Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2015 -letölthető innen

Kiegészítő melléklet 2015 - inenn letölthető

1. oldal / 2