Beköszöntő

Írta:  Herczog Mária

A Család, Gyermek, Ifjúság című szakfolyóirat 1992 óta szolgálja a Magyar gyermekvédelmet, mint a szakma egyetlen rendszeresen megjelenő kiadványa. Alapvető célkitűzésünk mindig az volt, hogy a széles értelemben vett gyermekvédelem különféle területeiről közöljünk hazai és nemzetközi cikkeket, tanulmányokat, információkat, elméletet és gyakorlatot, ennek megfelelően kutatók, hallgatók, gyakorló szakemberek munkáit.

 

Most határkőhöz érkeztünk. Mondhatnánk, hogy a technikai fejlődés, a célszerűség diktálja, hogy közel 20 év után a papír formátumú folyóiratról áttérjünk az elektronikus formátumra, de az ok ennél jóval prózaibb. Sajnálatos módon nem tudtunk forrásokat szerezni ahhoz, hogy változatlanul nyomtatott újságot küldhessünk postai úton előfizetőinknek. A nyomdai költségeket felülmúló ütemben növekedtek az elmúlt években a szállítási költségek, és lassan meghaladták az előállítás árát is. Más szempontból ugyancsak megnehezedett a terjesztés, mivel a csökkenő finanszírozás okán az intézmények többsége már ilyen rendkívül jutányos áron sem volt képes a folyóiratot megrendelni.

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az első 15 év teljes anyaga megjelent két cd-n, amelyek változatlanul kaphatók, és amelyekből sok példányt eljuttattunk a képző intézményeknek, könyvtáraknak ingyenesen, hogy minél többen hozzá tudjanak férni, az örvendetesen gyakran felhasznált és idézett korábbi cikkekhez.

 

Az új formátum sokféle tekintetben tágíthatja a lehetőségeinket, és mindenképpen erényt szeretnénk kovácsolni a kialakult szükségből. Egyrészt jóval rugalmasabban tudunk többféle információt eljuttatni az olvasók remélhetően gyorsan bővülő táborához. Másrészt nincsenek terjedelmi korlátaink, egyidejűleg a szakmai tanulmányok, tudományos igényű anyagok mellett sokféle rövidebb, az aktualitásokra is reflektáló cikk jelenhet meg, tág tere nyílik a hírek, események ismertetésének, jó lehetőség a csatlakozó információk, anyagok belinkelése. Ugyancsak segíti az olvasókat a felület interaktivitása, könnyen mód nyílik vélemények, információk megosztására.

 

Az elektronikus formában megjelenő folyóirat szerkesztőinek szándékai szerint nem csak a szakembereket, egyetemi, főiskolai hallgatókat kívánja szolgálni, hanem az újságírókat, érdeklődő laikusokat, szülőket, gyerekeket, fiatalokat is, és számukra is fórumot kíván teremteni.

 

A sajtó munkatársait elsősorban jó minőségű információval és megbízható szakmai forrásanyagokkal kívánjuk ellátni, hogy hiteles és szakmailag etikus munkát végezhessenek a gyermekvédelemmel összefüggő kérdésekben.

 

Fokozottan szeretnénk hangot adni a gyerekeknek, fiataloknak, hogy megismerjük a véleményüket, és közvetíteni is tudjuk ezt a szélesebb szakmai nyilvánosság felé.

 

A szerkesztőség a korábbiakhoz hasonlóan nagyon korlátozott kapacitásokkal rendelkezik, az új felelős szerkesztő Kertész Anna, a szerkesztőségi titkár Sós Eszter és az örömtelien magas számú gyakornok és önkéntes remélhetően folytatni fogja azt a hagyományt, ami a Család, gyermek, ifjúság folyóiratot közkedveltté és hitelessé tett az elmúlt majd két évtizedben.

 

Az újság alapító főszerkesztőjeként ezúton is meg szeretném köszönni mindazoknak, akik munkánkat eddig segítették, hogy írásaikkal, véleményükkel, munkájukkal segítették a folyóirat fennmaradását, zavartalan működését. Reményeim szerint az elkövetkezőkben még többféle módon és formában járulhatunk majd hozzá, hogy a magyar gyermekvédelem jól szolgálja a gyerekek legfőbb érdekét, segítse kivonatkozó képességeik mind teljesebb kibontakoztatását, jogaik megismerését és gyakorlását, és ebben mind szüleik, családtagjaik, mind a velük dolgozó szakemberek és a közösség más tagjai minél több és jobb minőségű információhoz, tudáshoz jussanak.

 

A továbbiakban is számítunk korábbi és új olvasóink támogatására, aminek legfőbb formája, ha ellátnak minket közleményeikkel, tanulmányaikkal, híreikkel, véleményükkel, kívánságaikkal, mert ez segíti a lap minőségének emelését, és a mind szélesebb körű és mind teljesebb tájékoztatást.

 

A gazdasági válsághelyzet súlyosan érinti a családokat, a gyerekeket, és sajnos fokozza a nehézségeket az intézmények, szolgáltatások, és a segítő szakemberek számtalan kritikus problémája, utóbbiak egzisztenciális bizonytalansága is, amit tovább fokoznak azok a csak nagyon részlegesen ismert tervek, amelyek a szakterület egészét érintik. A jogi, szerkezeti, irányítási változások, a szűkülő erőforrások és kapacitások fokozottan szükségessé teszik az ismeretek, jó gyakorlatok megismertetésének bővítését, a tapasztaltok kicserélését, egymás támogatását, a szolidaritást. Ebben a munkában mi igyekszünk legjobb tudásunk szerint a régi-új elektronikus folyóirattal is hozzájárulni és ezzel is támogatni mindazokat, akiknek fontos a gyerekek védelme.

 

Tovább a kategóriában: Minőségpolitika »