Az Európai Parlamentben létrehoztak egy új pártközi gyermekjogi munkacsoportot a képviselők

Szeptember 24.-én, Brüsszelben, az Európai Parlamentben a „Gyermekjogok bajnoksága” elnevezésű rendezvényen, négy politikai csoport találkozott és egyezett meg abban, hogy létrehoznak egy gyermekjogi munkacsoportot közösen. Az eseményen az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, az Európai Egyesült Baloldal / Északi Zöld Baloldal és a Zöld párt gondolkodtak közösen a civil szervezetek képviselőivel arról, hogy a gyermekjogok miként kerülhetnek be az Európai Parlament ügyeinek főáramába.

Az úgynevezett „európai menetrend” arról, hogy a következő öt évben milyen intézkedések szükségesek az EU-ban jelenleg kialakítás alatt áll. Az új képviselőkkel az Európai Parlament (EP) megkezdte működését és az EU biztosok éppen arra várnak, hogy az Európai Parlament képviselői kiválasszák őket. Az Eurochild mozgósítani szeretné a civileket annak érdekében, hogy az Európai Unió intézményei a gyermekjogokat és a gyermekek jóllétét központi kérdésként kezelje a továbbiakban.

 

A „Gyermekjogok bajnoksága” elnevezésű rendezvényen Anna Maria Corazza-Bildt Európai Parlamenti képviselő elmondta, hogy: „A gyerekek meghallgatása minden őket érintő kérdésben és legfőbb érdekük figyelembevételének biztosítása az EU-s szakpolitika és törvénykezés szintjén nekünk, politikusoknak a felelősségünk. Emiatt hozzuk most létre a pártközi és nemzetközi közös gyermekjogi munkacsoportot, melynek tagjai a gyermekjogok „bajnokai” a civil társadalommal együtt azon fognak dolgozni, hogy a gyermekjogok kiemelt prioritást élvezzenek az EU programjában.”

 

Egyelőre nincsen a gyermekjogokért felelős csoport és eljárásmód az Európai Parlamentben, azonban a képviselők egy része támogatja egy olyan keretrendszer létrehozását az EP-ben, aminek középpontjában a gyerekjogok állnak.

 

„Jelenleg az EP 20 bizottságból egy sem rendelkezik meghatározott felelősséggel a gyerekekért és senki sem követi nyomon, hogy az EU-s költségvetés mekkora hányadát költötték a gyerekekre a tagállamok.”- mondta Jana Hainsworth, az Eurochild főtitkára. „Nagyon örülünk neki, hogy az EP képviselők közül sokan csatlakoztak kezdeményezésünkhöz és a gyermekjogok bajnokaivá váltak. Ez segíteni fogja az Európai Uniónak azt a vállalását, hogy figyelembe veszi és megóvja a gyermekek jogait minden intézkedése során.”

 

Az Európai Parlamenti választásokat megelőző kampány alatt nagyjából 100 EP képviselő írta alá a Gyermekjogi Kiáltványt és, ezáltal elköteleződött a gyermeki jogok kiemelten történő kezelése mellett az EU menetrend kialakítása és megvalósítása során. Az Eurochild és további 14 nemzetközi és európai gyermekjogi hálózat a mostani eseményt az EP képviselők elköteleződésének megünneplésére szánta.

 

Az Eurochild felszólította az EU-t, hogy a 2020-as európai menetrendben a gyermekszegénység elleni küzdelem foglaljon el továbbra is központi helyet. Az Eurochild az eseménnyel párhuzamosan nyilvánosságra hozta 2014-es átfogó felmérését a nemzeti reform programokról, amelyből kiderül, hogy még sok minden kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekszegénység leküzdése és a jóllét biztosítása ténylegesen fontos prioritássá váljon az európai szemeszter során.

 

Négyből legalább egy 18 évnél fiatalabb gyermek szegénységben, társadalmi kirekesztettségben él az Unió tagállamaiban[1]. Egy év alatt a számuk mintegy fél millióval nőtt. Az Eurochild tagszervezeti elkötelezettek abban, hogy tanuljanak egymástól és támogassák az európai szemeszter célkitűzéseinek megvalósulását. Az Eurochild rendszeres találkozói a gyermekjogi hálózatokkal egy bizonyítéka annak, hogy a civilek összefognak és folytatják munkájukat a 2020-as célok elérése érdekében.

 

A gyerekekbe történő befektetés egy hosszú-távú befektetés. Mr. Juncker politikai útmutatójában[2] kifejtette, hogy azt szeretné, ha az Európai Bizottság „nagyobb és ambiciózusabb lenne a nagy ügyekben és kisebb és visszafogottabb a kisebb ügyek esetén”. Mi azonban ezzel kapcsolatban szeretnénk emlékeztetni mindenkit arra a mondásra miszerint „sok kicsi sokra megy“ – azaz csak a gyerekekbe történő befektetés teheti lehetővé, hogy elérjük a kívánt változásokat társadalmainkban.

 

Forrás: az eredeti cikk angol nyelven az Eurochild honlapján érhető el.