Egy jobb világot hátrahagyni... tanulmányok Korinek László professzor tiszteletére

korinek borito.680.995.sKorinek László professzor 70. születésnapjának tiszteletére megjelent az Egy jobb világot hátrahagyni… című tanulmánykötet, benne barátai, tisztelői írásaival.

 

„Korinek László nagy szellemi kalandra hívja tanult barátait, de invitálja a laikus közönséget is. Tudjuk meg, hol tart a világ a bűnözés megismerésében." – írja Finszter Géza professzor a kötetben Jogtudós mikroszkóppal és távcsővel című írásában.  A könyv Prof. Dr. Korinek László jogtudós, kriminológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja – többek között a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke, a Belügyi Szemle főszerkesztője, a Pécsi Tudományegyetem tanára, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsának külsős tagja – 70. születésnapja alkalmából megjelenő tisztelgő írások és tanulmányok gyűjteménye.  A kötetben nemcsak a jogtudós és kriminológus „kórtársainak és kartársainak” a tanulmányai jelennek meg, hanem a további írásokból kibontakozik az ünnepelt emberi, hívő emberi életútja és közéleti tevékenysége is, valamint a bepillanthatunk a „Korinek-gyűjteménybe” is a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozott tárgyai régészi, művészettörténeti leíró tanulmányai segítségével – olvasható a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlójában.

 

A kötet írásai, tanulmányai:

 

Köszöntők 

 • Bódis József: Előszó
 • Pintér Sándor: Tisztel Korinek László Akadémikus Úr!
 • Finszter Géza: Jogtudós mikroszkóppal és távcsővel

 

Az ötletgazda(g) életút

 • Böjte Csaba: Korinek László professzor úr méltatása
 • Gesztesy András: Emberek és érintések
 • Herman Sándor: Korinek László, a magyarországi Kopling-mozgalom újjászervezője
 • Iványi Gábor: Angyalok kenyere
 • Korinek Beáta Zsófia: A családból fakadó erő, avagy KLD rendhagyó köszöntése
 • Stark András: Lélekben körülmetélve avagy "Lehettem volna akár antiszemita is": egy barátság összekötő szavai

 

A Concó-pataktól a Nemzeti Múzeumig

 • Rezi Kató Gábor: Laudatio Donatoris
 • Mráv Zsolt: Nielló berakással díszített római kori phalera csüngő
 • Fodor István: A bátaszéki hun leletegyüttes
 • Kiss Etele: Bizánci típusú ereklyetartó mellkereszt a XI. századból
 • Kiss Etele: Ereklyetartó mellkereszt a XI. századból
 • Kiss Etele: Mellkereszt Krisztus-corpusszal
 • Kiss Etele: Limoges-i corpus 1215-1230 körül
 • Polyák Teodóra: János írnok pecsétje
 • Érszegi Géza: Budai János esztergomi kanonok gyűrűspecsétje
 • Mordovin Maxim: Angol címeres textilplomba Tamásiból
 • Visy zsolt: Két katonai diploma Korinek László gyűjteményéből
 • Gábor Olivér: Három régészeti emlék a Kr. u. VII-XII. századból
 • Kovács Gyöngyi, Rózsás Márton: A Korinek-gyűjtemény kora újkori cseréppipái

 

Sommerkurs és vidéke

 • Gál István László, Kőhalmi László: A Sommerkurs első tíz évének tapasztalatai
 • Hans-Jörg Albrecht: Sicherheit, Sicherheitserwartungen und Sicherheitsgefühle
 • Michael Kilchling: Restorative Justice in der europäischen Opferrechtsrichtlinie

 

Kórtársak és Kartársak

 • Ádám Antal: Jogi alapértékek, erkölcsök és felelősségek
 • Andrássy György: Az emberi jogok jogának természetjogias jellegéről
 • Balogh Ágnes: Kultúrtörténeti emlékek és az orrvadászat
 • Belovics Ervin: Jogalkotói tévedések az új büntető törvénykönyvben
 • Bélyácz István: Túlélő kiúttalanságok a vállalatirányításban: kritikus értekezés a vállalatkormányzás gyengeségeiről
 • Berke Gyula: Ágoston Péter, a munkajogász: adalékok a magyar munkajog eszmetörténetéhez
 • Domokos Andrea: A lélekanalízis tudománya és a magyar kriminológia a XX. század elején
 • Fenyvesi Csaba: A kriminalisztikai hibák megelőzési lehetőségei
 • Gellér Balogh József: Az új büntető törvénykönyvnek a veszély fogalmával kapcsolatos rendelkezéseiről
 • Görgényi Ilona: A viktimológiai ismeretek érvényesülése a büntetőjogban
 • Hack Péter, Horváth Georgina: A büntetőeljárás egyszerűsítésének lehetőségei és korlátai
 • Hautzinger Zoltán: Félelem az idegentől
 • Herczog Mária: Jog az élethez, családhoz, identitáshoz - kinek hogyan?
 • Herke Csongor: A közbenső eljárás jog-összehasonlító megközelítésben
 • Irk Ferenc: Zöldkriminológiától a környezeti viktimizációig: rövid fogalomtár és rendszertani összefoglalás
 • Janza Frigyes: A rendészeti tisztképzés a hallgatói létszámok és a szervezeti igények tükrében
 • Karsai Krisztina: Notes to European Criminal Law
 • Kecskés László: Közbeszólt egy statisztika profeszor: az osztrák általános polgári törvénykönyv kodifikációjának megcsúszása
 • Kerezsi Klára: Háború után béke: a helyreállítás párbeszéde
 • Kiss György: A napjaink munkajogának textúráját alkotó elemek: a munkajog új (?) identitásmeghatározása
 • Kiss László: Gondolatok a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek alkotmányosságáról
 • Kulcsár Gabriella: Iskolai ámokfutások és médiaerőszak: dilemmák és vélemények
 • Lévay Miklós: Az Európai Kriminológiai Társaság életműdíjasai a kriminológiáról, a kriminológusi hivatásról és más szakmai kérdésekről
 • Mezey Barna: Adalékok a horvát büntetés-végrehajtás történetéhez a XIX. század második felében: Tauffer Emil Lepoglaván
 • Nagy Ferenc: A pozitív generális prevencióról
 • Nagy Zoltán András: A sértett szerepe néhány kibertérben elkövetett bűncselekményben: alkalmazott viktimológia
 • Németh Zsolt: Nem engedhetünk a hetvenhétből!: drogpolitikai töprengések
 • Pajcsics józsef: A párt foglya: egy konstruált büntetőügy részletei 1968-ból
 • Pap András László: Romaintegráció és rendészet: esszencializmus és kulturalizmus a nemzeti együttműködés rendszerében
 • Petrétei József: A köztársasági elnöknek az Országgyűlés megbízatásához kapcsolódó feladat- és hatáskörei
 • Rappai Gábor: Európai értékek - európai mértékek
 • Sárik Eszter: Az ifjúság édes madara ...: értékrendkérdések, vallásosság a tizennégy-tizennyolc évesek korcsoportjában
 • Szikinger István: Az előrelátó rendőrség
 • Tóth Mihály: Bedenkliche Symptome der neueren Entwicklung des Strafrechts
 • Várnagy-Tóth Mariann: A fogvatartottak egészségügyi jogviszonya és a reintegráció esélyei
 • Visegrády Antal, Monori Gábor: Jogbölcselet és büntetőjog
 • Vókó György: Szabadságkorlátozás szabadságvesztés helyett: enyhítés a büntetés-végrehajtásban
 • Finszter Géza, Korinek László: Rekviem egy rendőrségért
 • Korinek László: Téliszalámi
 • Finszter Géza, Korinek László: Maradhat-e alkotmányos jogállam Magyarországon?
 • Szikinger István: Fakó rímek

 

Válogatás Korinek László közírói munkásságából

 • Finszter Géza, Korinek László: Rekviem egy rendőrségért
 • Korinek László: Téliszalámi
 • Finszter Géza, Korinek László: Maradhat-e alkotmányos jogállam Magyarországon?

 

Szerkesztette: Finszter Géza, Kőhalmi László és Végh Zsuzsanna
Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016.