Ombudsmani beszámoló 2017

beszamoloElérhető, olvasható és letölthető az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről szóló 2017-es éves beszámoló, mely összefoglalóan mutatja be az alkotmányos alapjogok érvényesülésének 2017-es tendenciáit, összegyűjti és elemzi a következtetéseket és közvetíti azokat a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek, valamint a széles társadalmi nyilvánosság számára.

A beszámoló 3. fejezetén belül önálló fejezetrész fókuszál a kiemelt vizsgálati területekre, elsődlegesen a fokozottan védendő csoportok jogainak érvényesülésére, az egyes ügyek, a hivatalból vagy panasz alapján indított, egyedi vagy átfogó jellegű vizsgálatok tapasztalatainak megvilágítására.

 

Ahogyan a korábbi években is, külön fejezet (3.1.1) foglalkozik a gyermekek jogainak hazai helyzetével, itt lehet olvasni a tavalyi legfontosabb gyermekjogi tárgyú ombudsmani jelentések, gyermekjogi rendezvények, események összefoglalóit is.

 

A gyermeki jogok érvényesülése feletti őrködés, a jogi és nem jogi eszközök segítségével végzett jogvédelem az Ajbt. által elismerten is a biztos egyik első helyen kiemelt kötelessége. A biztos a tudomására jutó, a gyermekek alkotmányos jogait érintő visszaéléseket kivizsgálja és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

 

A 2017-es Gyermekjogi Stratégia keretében négy témában indult átfogó ombudsmani vizsgálat. A négy vizsgálat közül három, a gyermekprostitúció elleni állami fellépést, illetve a megelőzést és a gyermekek védelmének helyzetét elemző, a jogellenes gyermekelviteli eljárásokkal kapcsolatos jogi helyzetet átfogóan monitorozó, valamint a gyermekjogi tárgyú ügyekben mediáció és más alternatív konfliktuskezelés alkalmazását áttekintő témakörben várhatóan 2018 első negyedévében kerül sor a jelentés kiadására, így ezek részletes ismertetése is a 2018-as beszámolóra marad.

 

A biztos gyermekjogi praxisában minden évben fontos, illetve állandó elem a gyermekvédelmi szakellátás intézményeinek folyamatos monitorozása a hozzá érkezett panaszok, jelzések vagy akár sajtóhír alapján hivatalból folytatott vizsgálatok keretében. 2017-ban az ombudsman összesen négy szakellátási intézmény, az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon, a Pilisi Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, valamint a Bólyai Gyermekotthoni Központ Hűvösvölgyi Gyermekotthona működését vizsgálta.

 

2017-ben két átfogó jellegű vizsgálat is foglalkozott – konkrét panaszbeadványok alapján – az örökbefogadás kapcsán a jogalkalmazói gyakorlat, valamint a jogi szabályozás anomáliával.

 

A korábbi évekhez hasonlóan a gyámhatósági eljárásokat sérelmező panaszosok többnyire az eljárás elhúzódását, a hatóság hallgatását, késedelmes döntését kifogásolva fordultak a biztoshoz. Ilyen ügyekben a biztos a beadvány megalapozottsága esetében a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz valójoggal összefüggésben állapított meg visszásságot, annak jövőbeli kiküszöbölése érdekében a gyámhatóságok, illetve az illetékes kormányhivatal vezetőjéhez fordult.

 

A teljes 2017-es éves beszámoló a Hivatal honlapján olvasható, ide kattintva.