Az európai szexuális nevelés irányelvei

sexeducationFigyelmükbe ajánljuk „Az európai szexuális nevelés irányelvei - Vázlat a politikusok, nevelési és egészségügyi intézmények és szakemberek részére” című, Szövetségi Egészségnevelési Központ által, 2010 megjelentetett dokumentumot, Dr. Szilágyi Vilmos fordításában.

 „A WHO európai régiója rengeteg kihívással találkozik a szexuális egészség terén. Néhány a fontosabbak közül: a HIV és egyéb, szexuális úton terjedő fertőzések növekedése; vagy a tizenévesek nem kívánt terhességei és a nemi erőszak. A gyermekek és fiatalok döntő tényezői a szexuális egészség általános javításának. Nekik a nemiséget mind a fejlődésük, mind a veszélyek szempontjából ismerniük kell, hogy pozitív és egyben felelős attitűdöket alakíthassanak ki. Ily módon lesznek képesek felelős viselkedésre nemcsak önmagukkal, hanem az adott társadalom más tagjaival szemben is.

 

Ez a dokumentum válaszként jött létre, a szexuális nevelés irányelveivel kapcsolatos, újabban felmerült igényekre a WHO európai régiójában, amely 53 országot tartalmaz és hatalmas földrajzi régiót fog át az Atlanti óceántól a Csendes óceánig. Ma már a legtöbb európai ország rendelkezik a szexuális nevelés nemzeti irányelveivel vagy minimum sztenderdjeivel, de még nem történt kísérlet arra, hogy az európai régiónak vagy az Európai Uniónak javasoljanak sztenderdeket.

 

Ez a dokumentum ezt a hiányt próbálja megszűntetni a WHO egész európai régiója számára. Azonkívül igyekszik hozzájárulni a holisztikus szexuális nevelés bevezetéséhez. A holisztikus szexuális nevelés korrekt, tudományosan megalapozott információkat nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a nemiség minden aspektusáról, s egyúttal elősegíti az ilyen információkon alapuló készségek és szokások kialakítását. Ezáltal hozzájárul a tisztelettudó és nyílt attitűdök, valamint az igazságos társadalmak kialakításához.

 

A hagyományos szexuális nevelés a nemiség olyan, potenciális veszélyeire koncentrált, mint a nem kívánt terhességek és a nemi úton terjedő betegségek. Ez a negatív megközelítés gyakran ijesztő a gyermekek és fiatalok számára; azonkívül figyelmen kívül hagyja információs és viselkedési készség iránti igényeiket; így legtöbbször nincs jelentősége a saját életükre nézve.

 

A holisztikus megközelítés a szexualitást az emberi lehetőségek tág tereként értelmezi, s olyan lényeges készségek kialakításához segíti a gyermekeket és fiatalokat, amelyek révén önmaguk határozhatják meg nemiségüket és kapcsolataikat a fejlődésük minden szintjén. Elősegíti, hogy képesebbé váljanak nemiségük és partnerkapcsolataik kielégítőbb és felelősebb alakítására. Ezek a készségek a lehetséges veszélyek megelőzése szempontjából is lényegesek.

 

A szexuális nevelés az általános nevelésnek is része, s így befolyásolja a gyermek személyiségének fejlődését. Preventív jellege nemcsak a szexualitással kapcsolatos negatív fejlemények megelőzését segíti elő, hanem javíthatja az élet minőségét, az egészséget és jól-létet. Ezáltal a szexuális nevelés hozzájárul az általános egészség-promócióhoz.

 

A szexuális nevelés bevezetése – különösen az iskolákban – nem mindig könnyű: sokszor ellenállásba ütközik, legtöbbször a vele kapcsolatos félelmek és téves elképzelések miatt. Reméljük azonban, hogy ezek az irányelvek pozitív értelemben bátoríthatják az országokat a szexuális nevelés bevezetésére, vagy a már meglevő programok kiszélesítésére, különösen a szexuális nevelés holisztikussá tételére.

 

Ez a kezdeményezés 2008-ban a WHO Regionális Európai Irodájától indult ki, s továbbfejlesztette a német Szövetségi Egészségnevelési Központ (BZgA), mint a WHO-val a szexuális a reproduktív egészség terén együttműködő központ, szoros együttműködésben a szakértők egy csoportjával. E csoportban 19 szakember vett részt, kilenc nyugat-európai országból, a medicinától a pszichológiáig és társadalomtudományokig terjedő háttér-képzettséggel. Mindegyikük széleskörű tapasztalatokkal rendelkezett a szexuális nevelésben, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt. Kormányzati és civil, valamint nemzetközi szervezetek és egyetemek vettek részt ebben a másfél évig tartó folyamatban, amelynek során a csoport négy alkalommal ült össze egy-egy workshop céljából. A csoport minden tagja egyetértett a szexuális nevelés jelen irányelveivel, amely remélhetőleg segítséget nyújt az országoknak a holisztikus szexuális nevelés bevezetésében.

 

Ezek az Irányelvek gyakorlati segítséget nyújthatnak a megfelelő tantervek kialakításához, s ugyanakkor elősegítheti a holisztikus szexuális nevelés bevezetését minden országban. E dokumentum két fő részből áll. Az első rész áttekinti a szexuális nevelésnek és alkotórészeinek filozófiáját, indokait, definícióit és alapelveit. Bevezeti a holisztikus szexuális nevelés szélesebb fogalmát, és demonstrálja annak jelentőségét a fiatalok számára. A második rész lényege egy mátrix, amely bemutatja azokat a témákat, amelyeket a szexuális nevelésnek fel kell dolgoznia az adott életkori csoportban.” /Részlet a dokumentumból/

 

A teljes dokumentum elérhető az alábbi linkre kattintva:

 

http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html#1._____%C2%A0H%C3%A1tt%C3%A9r__%C3%A9s__c%C3%A9lok_

 

Fotó: freeimages.com