Trauma-tudatos szemlélet terjesztése a CarePath projekt által

carepathMi az, hogy trauma? Miért érinti a trauma speciálisan a gyermekvédelem területét? Mit értünk az alatt, hogy trauma-tudatos szemléletmód? A CarePath projekt egyedülálló nemzetközi szakmai együttműködés keretén belül segít a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek és az érdeklődőknek továbbképezni magukat a gyerekjogok és a trauma-tudatos szemléletmód területén.

A “CarePath: hatóságok és szakemberek felkészítése trauma-tudatos kilépő rendszerek kialakítására” elnevezésű kétéves projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság (REC 2014-2020) Program társfinanszírozásával valósul meg. Célja, az ellátásból életkoruknál fogva kilépő gyermekek megfelelő trauma-tudatos utógondozotti támogatásokhoz való hozzáférésének biztosítása integrált gyermekvédelmi rendszer részeként.

 

A projekt része egy online kurzus mindazok számára, akik szeretnék elmélyíteni tudásukat a traumát elszenvedett, ellátásban részesülő gyermekeknek szóló traumatudatos gyakorlatok és intervenciók területén. A képzésre nyitott a regisztráció Magyarországon belül bárki számára már most, az oktatás 2020. február 13-tól indul. Az online oktatás nem kötött, ezért bármikor lehet csatlakozni, de hivatalosan nyolc hétig, 2020. április közepéig tart. A sikeres vizsgázók oklevelet kapnak.

 

A projekt további célja, a továbbképzések mellett, elindítani egy párbeszédet a trauma-tudatos szemléletmódról és magyarországi lehetőségekről, felépíteni egy újfajta hozzáállást a gyermekekkel és traumatizált felnőttekkel foglalkozó szakemberek számára.

 

A kurzusok elérhetőek az alábbi linken: https://mooc.carepath-project.eu/

Bővebb információ a projekt honlapján: https://carepath-project.eu/site/hu/index.html

 

A projektről:

 

A projekt célkitűzései

Az ellátásból életkoruknál fogva kilépő gyermekek megfelelő trauma-tudatos utógondozotti támogatásokhoz való hozzáférésének biztosítása az integrált gyermekvédelmi rendszer részeként. Szakemberek kapacitásának növelése ezekben az ellátórendszerekben annak érdekében, hogy hatékony támogatást tudjanak nyújtani traumatizált gyermekeknek, a gyermek közvetlen bevonásával a számára leginkább megfelelő utógondozotti szolgáltatások kialakításakor. Fenntartható mechanizmusok kialakítása annak érdekében, hogy az állami hatóságok és a szakemberek képesek legyenek integrált pszichoszociális szolgáltatásokat nyújtani a gyermekvédelmi ellátásból kikerülő gyermekek részére, trauma-tudatos beavatkozások alapján.

 

Célcsoportok

A projekt célcsoportjai Állami hatóságok, önkormányzatok és a gyermekek jogainak védelmére hivatott szervezetek az EU28 területén. Szakemberek (pszichoterapeuták, művészetterapeuták, szociális munkások, pszichológusok, egészségügyi szakemberek, tanárok), akik a partnerországokban az ellátásból kilépő gyermekekkel dolgoznak, vagy szeretnének dolgozni.

 

A projekt tevékenységei

  • Átadható trauma-tudatos támogatási eszközök behatárolása az utógondozási folyamatokban és a gyermekek gyermekvédelemből kilépésekor.
  • Online kurzus kifejlesztése utógondozói és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére.
  • Átadható bevált gyakorlatok azonosítása az integrált gyermekvédelmi rendszerekben az ellátásból történő kilépés és az utógondozotti szolgáltatások területén.
  • Nemzetközi európai konferencia megszervezése trauma-tudatos gyermekvédelem témakörében.
  • Oktatás az utógondozási folyamatokról és a gyermekvédelemben nevelkedő serdülőkről traumatizált gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára.

 

CarePath partnerség

 

A projektkoordinációs feladatokat az UNITO (Torinói Egyetem) Pszichológiai és Jogi Tanszéke végzi, mindkét tanszék jelentős kutatási szakértelemmel, nemzetközi beágyazottsággal és EU által finanszírozott projektek menedzselése területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

 

Az IACP non-profit nemzetközi szervezet, amely az emberi viselkedés kutatásában jelentős szakértelemmel rendelkezik, professzionális képzési kurzusokat tart több ezer szakembernek a személyközpontú megközelítések és a Kliens Központú Terápia területén.

 

Eurochild lobbitevékenységet végez azért, hogy a gyermekjogok és a gyermekek jólléte a közpolitikai intézkedések fókuszába kerüljön. Kb. 1900, gyermekekkel és gyermekekért dolgozó európai szervezet hálózata. A Eurochild jelentős eredményeket ért el EU és tagállami szinten a gyermekszegénység csökkentése és a gyermekvédelmi rendszerek reformja területén, az intézményi ellátásból a közösségi és családi környezetben nyújtott ellátás irányába.

 

ReadLab egy kutatóintézet, amelynek célja, hogy pozitív és fentartható társadalmi hatást váltson ki innovatív eszközökkel. Specializált szakemberekből álló, multidiszciplináris, a nemzeti, EU által finanszírozott, és nemzetközi projektek menedzselésében és kivitelezésében tapasztalattal rendelkező teameket hoz létre az egészségügy, műszaki tudományok, kommunikációs technológiák, oktatási, társadalom- és politikatudományok területén..

 

Az Ergo gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek szociális készségeinek megerősítését végzi, egyúttal támogatást és képzést nyújt szülőknek, és a fenti csoportokkal dolgozó szakembereknek.

 

Cordelia Alapítvány komplex, bio-pszicho-szociális szolgáltatásokat nyújt menedékkérőknek és oltalmazottaknak, beleértve a kísérő nélküli kiskorúakat, valamint kapacitásnövelést és képzéseket nyújt gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, gondozóknak, többek között a trauma felismerése és a kiégés megelőzése területén.

 

Az E-Trikala a görögországi, thesszáliai Trikala önkormányzatának fejlesztési ügynöksége. Az e-Trikala többségi, 99%-os tulajdonosa, a maradék 1% a helyi kereskedelmi kamarák tulajdonában van.

 

A nemzetközi hálózatokon, amelyekben a CarePath partnerek részt vesznek túl a projektben résztvevő államok releváns hatóságainak konzorciumon kívüli részvételét a CarePath projekthez nyújtott támogató nyilatkozatok mutatják, ilyen támogató nyilatkozatott tett Torino város önkormányzata, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Szicíliai Pszichológusok Céhe (olasz állami hatóságok), a World Academy of Arts and Science, a belga Office de la Naissance et de l’Enfance – állami hatóság, az Attikai Régió, görög állami hatóság és a Károlyi István Gyermekközpont kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthona – magyar állami hatóság.