A korai gyermekévek sokat számítanak - Tegyük a kisgyermekkor kérdéseit a szociális Európa érdeklődésének középpontjába

logoA 2024-es európai parlamenti választások előtt az „Adjunk elsőbbséget az első éveknek” kampány arra szólít fel minden pártot és jelöltet, hogy támogassák az erős szociális Európát, amely minden gyermek jogait a legfiatalabb kortól kezdve védi és előmozdítja.

 Az új Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak az uniós tagállamokkal együtt meg kell erősítenie a gyermekszegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés felszámolására irányuló erőfeszítéseket, valamint biztosítania kell a szociális jogok európai pillérének, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégiának, az európai Gyermekgaranciának és a koragyermekkori oktatásra és gondozásra vonatkozó barcelonai célkitűzések teljes körű végrehajtását.

 

Az „Adjunk elsőbbséget az első éveknek” kampány tagjai hat prioritást határoztak meg az Európai Parlament következő időszakára és az Európai Bizottság következő munkaprogramjára vonatkozóan.

 

1. Az európai Gyermekgarancia program teljes körű végrehajtása, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása minden rászoruló gyermek és családjaik számára, a gyerekek megszületésétől kezdve. Ennek része a csecsemő- és kisgyermekes családok támogatása, különös tekintettel a három év alatti és a kirekesztéssel, hátrányos helyzettel és diszkriminációval küzdő gyermekekre.

 

2. Növeljék a kisgyermekkori fejlesztésekbe történő állami beruházásokat. Jelentősebb állami beruházásokra van szükség a minőségi szolgáltatások és támogatások terén, amelyek lehetővé teszik, hogy minden gyermek már csecsemő- és kisgyermekkorban megfelelően gondoskodó ellátásban részesüljön. Ehhez integrált szolgáltatásokra van szükség, amelyek minden kisgyermekes család és gondozó, nevelő számára elérhetőek kell, hogy legyenek, különösen azok gyerekeknél, akik többszörösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, megkülönböztetéssel és társadalmi kirekesztéssel is szembesülnek. Az integrált szolgáltatásoknak magukban kell foglalniuk a szociális védelmet, megelőzést, a korai támogatást, az otthoni látogatási szolgáltatásokat és a szülői támogatásokat, a biztonságos és védett lakhatáshoz való hozzáférést, az egészségügyi szűréseket, a magasszínvonalú anyai, újszülött- és gyermekegészségügyi ellátáshoz való hozzáférést mindenki számára, valamint a minőségi koragyermekkori oktatást és gondozást. Az egészséges növekedésük, fejlődésük, jólétük és jóllétük, valamint a gyermekszegénység elleni küzdelem szempontjából alapvető fontosságú, hogy minden rászoruló gyermek számára már korán elérhetőek legyenek mindezek.

 

3. A gyermekek jogainak megerősítése az ENSZ gyermekjogi egyezménye alapján. A gyermekek jogainak megerősítése és előmozdítása érdekében fokozott fellépésre van szükség az Európai Unióban és azon kívül is. Az EU-nak a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, valamint a gyermek jogairól szóló megújított és megerősített uniós stratégia alapján és azokkal összhangban kell eljárnia, amelyek elismerik, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő életszínvonalhoz és az esélyegyenlőséghez a legkorábbi életéveitől kezdve.

 

4. A megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés megszüntetése a kisgyermekkortól kezdve. Egy olyan Európa érdekében, amely a szolidaritáson, a méltóságon és a megkülönböztetésmentességen alapul, megerősített elkötelezettségre és fellépésre van szükség, amely minden gyermek számára a legkorábbi életéveitől kezdve biztosítja a szolidaritást és a megkülönböztetésmentességet. Minden gyermeknek, beleértve a mélyszegénységben élő gyermekeket, a roma és vándorló gyermekeket, az alternatív gondozásban, családján kívül, szakellátásban nevelkedő (vagy annak veszélye által érintett) gyermekeket, a migráns és menekült gyermekeket (beleértve a dokumentumok nélkül élő gyermekeket is), valamint a fogyatékkal élő gyermekeket, a kezdetektől fogva gondoskodó ellátásban kell részesülnie, és hozzá kell férnie a minőségi alapvető szolgáltatásokhoz.

 

5. Minőségi kisgyermekkori nevelési és gondozás (napközbeni ellátások), biztosítása minden gyermek számára. Magas színvonalú kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférésre van szükség minden gyermek és család számára, beleértve a három év alatti gyermekeket, ideértve a szegénységgel és kirekesztéssel küzdő gyermekeket is. Ehhez a 2030-ra vonatkozó, felülvizsgált barcelonai célkitűzések végrehajtására van szükség, valamint állami beruházásokra az befogadó, magas színvonalú kisgyermekkori nevelési-oktatási szolgáltatásokba minden gyermek számára, valamint olyan szakképzett, támogatott és megbecsült szakemberekre, dolgozókra, akik biztonságos, gondoskodó és ösztönző tanulási, nevelkedési környezetet tudnak nyújtani.

 

6. Sürgősen tegyünk lépéseket az éghajlatváltozással kapcsolatban. Azonnali európai fellépésre van szükség az éghajlatváltozás okozta válság enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás érdekében. Az enyhítési és alkalmazkodási erőfeszítéseknek figyelembe kell venniük a nagyon fiatal gyermekek és családjaik, valamint a terhes nők és csecsemők, különösen a szegénységben és bizonytalan lakhatásban élők vagy hajléktalanok különleges sebezhetőségét és szükségleteit, akiket a szélsőséges hőség, az áradások és más szélsőséges időjárási események nagyobb veszélynek tesznek ki.

 

Követeljük:

❖ Az Európai Parlament gyermekjogi koordinátorának és az Európai Bizottság gyermekjogi koordinátorának állandó megbízatását - alelnöki szinten.

❖ Az Európai Parlament megújított Gyermekgarancia-munkacsoportját, amely biztosítja, hogy a kora gyermekkor a végrehajtás egyik központi eleme legyen.

❖ Az Európai Bizottságon belül a kora gyermekkori fejlesztéssel foglalkozó integrált, ágazatközi munkacsoportot, valamint az Európai Bizottság kora gyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoportjának folytatását.

❖ Az Európai Parlamentben újjáalakult gyermekjogi frakcióközi munkacsoport működtetését, amely minden gyermek jogait előmozdítja a kisgyermekkortól kezdve.

❖ Egy kisgyermekkor európai éve programot, amely felhívja a figyelmet az első évek kiemelkedő jelentőségére.

 

Eurochild és a nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (ISSA) közösen vezetett kampánya, „Adjunk elsőbbséget az első éveknek”, Egy tisztességes indulás minden gyerek számára (First Years, First Priority, A Fair Start for Every Child) amely felhívja a figyelmet arra, hogy több figyelmet kell szentelni a kisgyermekkori fejlődést szolgáló közösségi, állami befektetésekbe, és biztosítani kell, hogy minden gyereknek a lehető legjobb kezdeti időszakot biztosítsunk az élet kezdetétől. A kampány 11 európai ország civil szervezeteivel közösen került megvalósításra, - Bulgária, Finnország, Franciaország, Magyarország, Írország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia és Szlovákia részvételével. A Roma Oktatási Alap (REF) és az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) társult partnerei voltak a kampánynak.

 

pdfA korai gyermekévek sokat számítanak