2011. október 18., kedd 00:00

Recenzió - Génektől a társadalomig: A koragyermekkori fejlődés színterei I.rész

Írta:  Havas Ádám

biztoskezdet kicsi
A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő 0-6 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéshez. A program kiemelt céljai közé tartozik a gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása, mely célokat nem csupán többletszolgáltatásként, hanem a meglévő szolgáltatások hatékonyabb szervezése által törekszik elérni.

A gyermekek védelme elképzelhetetlen a családok védelme nélkül így a gyermekek fejlődésének segítése mellett a családoknak is széleskörű támogatásokat nyújtanak. A Biztos Kezdet Program adaptálására azért volt szükség, mert a jelenlegi ellátórendszer nem tudott korábban olyan komplex programot, amiben a szülők a kisgyerekekkel közösen töltik idejüket, képzett segítők társaságában, oldott, barátságos környezetben, és a szülők minden lehetséges segítséget megkapnak ahhoz, hogy elég jó szülők legyenek, értsék gyerekeik fejlődési szükségleteit, és választ is kaphatnak a felmerülő kérdéseikre.

 

 

A Biztos Kezdet Kötetek sorozatban megjelent Génektől a Társadalomig című kötet, a koragyermekkorral foglalkozó több tudományterület (többek közt biológia, genetika, szocálpszichológia és szociológia) klasszikus és legfrissebb megállapításai mellett a legelőremutatóbb szociálpolitikai fejleményeket foglalja össze és közli közérthető formában a hazai szakemberek, egyetemi, főiskolai hallgatók és az érdeklődő laikusok számára egyaránt. A 12 fejezetre, tagolódó kötetben szakemberek járják körül a koragyermekkorral kapcsolatos főbb elméleti és gyakorlati kérdéseket, - tekintettel a gyermeknevelés intézményi körülményeire is – azzal a céllal, hogy mindazok a szakemberek és szakmára készülők, akik elméletben, vagy közvetlenül a gyakorlatban foglalkoznak kisgyerekekkel hasznos és aktuális tudáshoz jussanak.

 

Ahogyan a gyerekek és családok védelme is összetett intézményrendszeren keresztül megvalósuló folyamat, úgy a kötet írásakor a szerzők is a komplex szemlélet érvényesítésére törekedtek. A kötet szerzői közt található pszichológus, fejlődéspszichológus, szociológus, közgazdász, biológus és szociális munkás is, ez által az interdiszciplináris nézőpont a fejezetek során szakmailag is érvényesül. A szerzők hitvallása szerint a (társ)szakmák közötti együttgondolkodás az egyik alapvető pillére annak, hogy a koragyermekkort érintő problémák és kihívások kapcsán előrelépés történjen. A kisgyermekeket és családokat érintő magyar társadalmi folyamatokat a szerzők a tágabb nemzetközi kontextusban értékelik és elemzik, így a Magyarországra vonatkozó események és következtetések mellett külföldi forrásokat is lelkiismeretesen használnak, ha van relevanciája az adott témával kapcsolatban. A kötet tehát az iskolába lépés előtti időszak jelentőségéről, elméleti és gyakorlati kérdésekről és főbb következtetésekről kíván átfogó képet nyújtani 12 fejezeten keresztül az olvasó számára.

 

A könyv színvonalát és szakmai megalapozottságát olyan szerzők nevei garantálják, mint Andrek Andrea, Bass László, Danis Ildikó, Darvas Ágnes, Egyed Katalin, Ferenczi Szilvia Györgyi, Herczog Mária, Kalmár Magda, Lakatos Krisztina, Neményi Eszter, Nguyen Luu Lan Anh, Szilvási Léna, Tóth Ildikó és Varga Katalin. A 12 fejezet a következő négy fő téma köré van csoportosítva, melyek sorrendben a következők; Bevezetés: Elmélet és gyakorlat határán, amely a fejlődésről alkotott főbb nézetek mellett a Biztos Kezdet program fontosabb célkitűzéseit, eredményeit is tartalmazza.

A második nagy téma címe Biológia és fejlődés: A gének és az agy, ami a gyermek fejlődését már a fogantatástól kezdve genetikai, biológia és a kognitív – agyi – fejlődés különböző aspektusaiból vizsgálja. A harmadik rész, Fejlődés a családban: Interakciók és kapcsolatok, a várandóság néhány élettani és lélektani vetülete mellett már egyre inkább a gyerek társas kapcsolataira, azon belül is a legfontosabbra, a családra és annak a kisgyermek szempontjából legfontosabb aspektusaira koncentrál, pszichológiai, pedagógiai és családszociológiai megközelítések alapján.

 

A negyedik, utolsó rész címe Fejlődés a környezetben: Kultúra, társadalom, szociálpolitika. Ez az utolsó fejezet a gyermeknevelés és családmodellek kulturális antropológiai megközelítése mellett már a gyermek és társadalom viszonyára koncentrál, főbb témai a korai gyermeknevelés színterei a család és az intézményes gyermekellátás, a család körüli intézmények és a gyermekjólét társadalmi meghatározottsága s annak főbb szakmai, szociálpolitikai vetületei. Ahogy a teljesség igényét nélkülöző rövid bemutatóból látszik a fejezetek tudatosan vannak úgy strukturálva, hogy a kötetet forgató szakember, érdeklődő, vagy egyetemista könnyedén megtalálhassa az őt érdeklő témához kapcsolódó fejezeteket és annak bőséges szakirodalmi forrásait.